I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THỰC HIỆN NHIỆM VỤ XÂY DỰNG QUY TRÌNH VẬN HÀNH LIÊN HỒ CHỨA TRÊN SÔNG ĐÀ, SÔNG LÔ PHỤC VỤ ĐA MỤC TIÊU, ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
 

Thực hiện mục tiêu chuẩn bị đưa các hồ chứa lớn trên sông Đà và sông Lô vào vận hành  Chính phủ đã giao Bộ Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên sông Đà, sông Lô phục vụ đa mục tiêu.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp & PTNT đã thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô (theo Quyết định số 744/ QĐ/BNN-TL ngày 4/4/2005) giao GS.TSKH Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Phạm Hồng Giang làm Trưởng ban, các Phó Trưởng ban gồm các ông Nguyễn Công Thành, Thứ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Lê Xuân Thuý, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, ông Trần Văn Được, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực Việt Nam. Uỷ viên Ban gồm lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện  của Bộ Nông nghiệp và PTNT (gồm có các ông Phạm Xuân Sử-Cục Trưởng Cục Thuỷ lợi, Đặng Quang Tính-Cục Trưởng Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Tô Trung Nghĩa-Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Nguyễn Tuấn Anh-Viện trưởng Viện Khoa học Thuỷ lợi), Bộ Khoa học và Công nghệ (ông Lê Minh Sắt-Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (ông Đào Quang Thu-Phó Vụ trưởng Vụ Kinh tế Nông nghiệp), Văn phòng Chính phủ (ông Vũ Văn Huệ-Phó Vụ trưởng Vụ Nông nghiệp). Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ xét duyệt, thông qua đề cương dự toán xây dựng công trình, kiểm tra, đôn đốc các hoạt động xây dựng quy trình vận hành hồ, đảm bảo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, tổ chức các hội thảo để lấy ý kiến các Bộ, ngành, trình Chính phủ phê duyệt Quy trình vận hành liên hồ chứa trên sông Đà và sông Lô.

Các nhiệm vụ chính và cơ quan chủ trì thực hiện gồm:

(i)                  Xây dựng quy trình vận hành liên hồ đảm bảo an toàn chống lũ đồng bằng Bắc bộ và an toàn công trình được giao cho Viện Khoa học Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Viện Quy Hoạch Thuỷ lợi, Viện Cơ học cùng thực hiện.

(ii)                Xây dựng quy trình vận hành hồ chứa bậc thang sông Đà, sông Lô điều tiết nước mùa khô cho hạ du sông Hồng-Thái Bình được giao cho Viện Quy hoạch Thuỷ lợi chủ trì thực hiện.

Một số nhiệm vụ khác gồm có (i) Thử nghiệm đưa dự báo thuỷ văn trung hạn (5 ngày) phục vụ tính toán thuỷ lực dự báo lũ, (ii) Đánh giá ảnh hưởng suy giảm khả năng thoát lũ và biến đổi lòng dẫn đến quy trình liên hồ (iii) Tăng cường trang thiết bị hệ thống dự báo Khí tượng thuỷ văn, (iv) Xây dựng trung tâm điều hành chống lũ.

Trong thời gian vừa qua các cơ quan được giao nhiệm vụ đã phối hợp tổ chức các hoạt động chính như:

(i)                  Rà soát các nghiên cứu liên quan đến phương pháp xây dựng quy trình vận hành hệ thống hồ chứa lợi dụng tổng hợp.

(ii)                Tiến hành khảo sát thực địa, thu thập số liệu hiện trạng hệ thống sông Hồng & Thái Bình phục vụ công tác xây dựng công trình (khảo sát NMTĐ Hoà Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, làm việc với Bộ Công nghiệp, Tổng Công ty Điện lực Việt Nam).

(iii)              Tổ chức các cuộc họp, hội thảo lấy ý kiến đóng góp từ các cơ quan liên quan về phương pháp xây dựng quy trình.

(iv)              Tham gia các hội thảo nghiên cứu khoa học về quản lý vận hành hệ hồ chứa, tiếp xúc với các chuyên gia trong và ngoài nước để tìm hiểu các phương pháp, công nghệ tiên tiến trong xây dựng quy trình vận hành hệ thống hồ chứa lợi dung tổng hợp.

(v)                Tổ chức thực hiện các nội dung tính toán, phân tích phục vụ xây dựng quy trình.

Để đảm bảo quy trình vận hành đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, các tiến bộ khoa học công nghệ tiên tiến của thế giới đã được đưa vào ứng dụng trong các nội dung xây dựng quy trình:

(i)                  Sử dụng phương pháp tối ưu, phương pháp mô phỏng, phương pháp thống kê trong xây dựng quy trình.

(ii)                Công nghệ mô hình toán tiên tiến như mô hình thuỷ động lực học MIKE 11, MIKE 21C, TL_VCH, công nghệ vận hành tối ưu hệ thống GAMS, HEC-RESIM dự báo mưa theo phương pháp đa hệ.

Công tác xây dựng quy trình đã và đang được tiến hành khẩn trương. Một lượng lớn các thông tin số liệu đã được thu thập và xử lý phân tích, đã xây dựng hệ thống các mô hình mô phỏng hệ thống, dự báo mưa và tiến hành tính toán các nội dung để đảm bảo đúng tiến độ cuối năm 2006, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật phục vụ vận hành các hồ chứa lớn trên lưu vực sông Hồng sẽ được đưa vào vận hành trong tương lai.

TS. Lê Hùng Nam

Viện Quy hoạch Thủy lợi

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI TỈNH SƠN LA NĂM 2005
  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI; TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ CÁC GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC CỦA ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2005 Ở TỈNH YÊN BÁI
  CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH TRONG NĂM 2005
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH VĨNH PHÚC NĂM 2005
  CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn