I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC
 
  

THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

         Trải qua nhiều giai đoạn nghiên cứu, đến nay lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình được phân thành 5 tiểu lưu vực:

         - Tiểu lưu vực đồng bằng sông Hồng và sông Thái Bình.

         - Tiểu lưu vực thượng du sông Thái Bình.

         - Tiểu lưu vực sông Lô - Gâm - Chảy.

         - Tiểu lưu vực sông Thao.

         - Tiểu lưu vực sông Đà.

 

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn