I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ CHI TIẾT CỦA TỪNG TUYẾN SÔNG CÓ ĐÊ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020 (02/02/2010)
RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU SÔNG ĐÁY (02/02/2010)
QUY HOẠCH THỦY LỢI HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI (29/09/2009)
QUY HOẠCH TÍNH TOÁN TOÀN DIỆN CHO THUỶ LỢI (29/09/2009)
QUY HOẠCH THUỶ LỢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2006-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 (10/04/2008)
Dự án “Quy hoạch thuỷ lợi tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006-2015 và định hướng đến năm 2020” do Viện Quy hoạch Thuỷ lợi phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Thọ thực hiện, đã được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt theo quyết định số 439/2008/QĐ-UBND, ngày 25/2/2008
KẾT QUẢ QUY HOẠCH THUỶ LỢI VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG (29/01/2007)
KẾT QUẢ KHẢO SÁT 55 ĐIỂM THIẾU NƯỚC MẶT PHỤC VỤ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA (28/02/2006)
Tháng 2 năm 2006 Viện QHTL đã tổ chức các đoàn công tác về làm việc với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Tái định cư tỉnh và UBND, Ban Tái định cư thuộc 8 huyện, thị tỉnh Sơn La để cùng đi khảo sát thực địa 55 điểm không có nước mặt. Qua khảo sát thực địa kết hợp khảo sát kỹ thuật đo đạc thuỷ văn, xác định cao độ sơ bộ giữa nguồn nước với các điểm dân TĐC. Sơ bộ như sau:
QUY HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC S.HỒNG-S.THÁI BÌNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI (07/07/2005)
CÁC DỰ ÁN QUY HOẠCH THUỶ LỢI ĐÃ THƯC HIỆN TRONG LƯU VỰC (05/08/2005)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn