I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
Nghiên cứu xây dựng đê biển an toàn cao theo hướng hài hòa với môi trường sinh thái
 
http://www.wrd.gov.vn/Noi-dung/Nghien-cuu-xay-dung-de-bien-an-toan-cao-theo-huong-hai-hoa-voi-moi-truong-sinh-thai/30949.news
 
CÁC TIN KHÁC
  MỘT SỐ NGHIÊN CỨU VỀ HIỆN TRẠNG CUNG CẤP NƯỚC CỦA CÁC HỆ THỐNG THUỶ NÔNG Ở ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN ĐỔ ẢI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY
  NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐỂ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG LƯU VỰC SÔNG HỒNG
  NĂM TÁC DỤNG CỦA RỪNG NGẬP MẶN TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
  GIÁM SÁT NGUỒN NƯỚC TỪ XA
  PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRONG THỜI KỲ ĐỔI MỚI PHỤC VỤ NGHIÊN CỨU, QUY HOẠCH THUỶ LỢI -Ts Phạm Thế Chiến (Viện QHTL)

 

 
TIN VẮN
 
HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn