I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
KHOÁ TẬP HUẤN THỨ 2 CỦA NARBO
 
 
Các học viên tham gia thảo luận trong quá trình tập huấn
The 2nd NARBO training course

 

The 2nd NARBO training course on “River Basin Management and Organizations” was held from April 25 to 29 at Beach Hotel on Negombo in Sri Lanka. Twenty seven participants from Afghanistan, Bangladesh, India, Nepal, Pakistan and Sri Lanka took part in the training. From NARBO Secretariat, Dr. Tennakoon, who is acting vice-chairperson, Mr. Dennis, Mr. Imam, Mr. Ishimura and Mr. Takagi also attended and made presentations.

Khóa tập huấn về “Tổ chức và Quản lý lưu vực sông” đã được tổ chức từ 25-29/4/2005 tại Khách sạn Bãi biển ở Negombo, Sri Lanka. Khóa học có 27 học viên đến từ Afghanistan, Bangladesh, Ấn Độ, Nepal, Pakistan và Sri Lanka. Ban Thư ký NARBO có TS. Tennakoon, quyền Phó Chủ tịch, ông Dennis, ông Imam, ông Ishimura và ông Takagi tham dự và có bài trình bày tại khóa học.

Khóa học được tổ chức dưới sự bảo trợ của 6 tổ chức là IWWI, ADB, ADBI, JWA, GWP-Nam Á và Lanka Jalani. Nhóm tập huấn viên chính đến từ trụ sở chính của IWWI.

Chương trình học gồm 4 mô đun là “Khái quát các lý do phải Quản lý lưu vực sông (RBM)”, “Những hiểu biết mới từ các nghiên cứu gần đây”, “Những vấn đề và hạn chế ở cấp địa phương và quốc gia” và “Thiết kế một hệ thống thể chế phù hợp”.

Tại lễ bế mạc, mọi học viên đều được tuyên dương và khóa học kết thúc rất thành công và có kết quả.

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  HỌP TRÙ BỊ LẦN THỨ 3 CHUẨN BỊ CHO DIỄN ĐÀN NƯỚC ĐÔNG NAM Á
  CÁC THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (NARBO)
  KHOÁ TẬP HUẤN CỦA JICA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TNN
  TRANG WEB LIÊN QUAN

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn