I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
BÁO CÁO CÔNG TÁC KHẢO SÁT THỰC ĐỊA BAN QUẢN LÝ SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2011. (02/11/2011)
VĂN PHÒNG BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH TỔ CHỨC ĐI THỰC ĐỊA ĐẾN 3 TỈNH PHÚ THỌ, TUYÊN QUANG VÀ HÀ GIANG (8-15/6/2009) (04/08/2009)
CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC 4 TỈNH HẢI DƯƠNG, HẢI PHÒNG, THÁI BÌNH, HƯNG YÊN CỦA BAN QLQH LV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (19/01/2007)
CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC 4 TỈNH SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU, LÀO CAI (13/01/2006)
HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN VỚI HAI TIỂU LƯU VỰC SÔNG CẦU VÀ SÔNG ĐÁY- (Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình) (05/08/2005)
KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI 25 TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2002 VÀ 2003 (22/09/2004)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn