I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CHUYẾN ĐI CÔNG TÁC 4 TỈNH SƠN LA, ĐIỆN BIÊN, LAI CHÂU, LÀO CAI
 

Từ ngày 7/11 đến ngày 15/11/2005 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa  bao gồm 4 tỉnh: Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai. Đoàn công tác đã làm việc với các đồng chí thành viên trong Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh để nắm được các tình hình về:

   - Công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn các tỉnh năm 2005 như công tác thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi, phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ chất lượng nước và môi trường.v.v, kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại.

    - Thực trạng công tác tổ chức quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi của tỉnh và những kiến nghị của tỉnh đối với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Qua làm việc với 4 tỉnh thấy rằng:

·            Năm 2005 công tác thuỷ lợi đã tích cực chủ động phục vụ sản xuất, đời sống chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phòng chống giảm nhẹ thiên tai, giảm thiểu ô nhiễm môi trường và chất lượng nước. Tuy nhiên do đặc điểm các tỉnh miền núi, địa hình bị chia cắt, đất đai canh tác phân tán, do vậy các công trình thuỷ lợi phục vụ đa phần là công trình nhỏ lẻ, phân tán, đại bộ phận là công trình tạm (Khoảng trên 60% tổng số công trình thuỷ lợi hiện có). Nên sau mỗi mùa mưa lũ các công trình bị hư hỏng nhiều, mặt khác các công trình thuỷ lợi kiên cố hiện có cũng bị xuống cấp hư hỏng. Do đó đã hạn chế rất nhiều việc phát huy phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân theo nhiệm vụ thiết kế.

·            Công tác quản lý khai thác công trình thuỷ lợi của 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên và Lai Châu mới tổ chức được ở cấp tỉnh, huyện còn thôn bản mới hình thành được rất ít. Riêng ở Lào Cai thì đã hình thành được các tổ quản lý khai thác công trình thuỷ lợi đến cấp xã và thôn bản, đây là một tỉnh có mô hình tốt các tỉnh miền núi có điều kiện tương tự cần học tập để nhân rộng.

·            Kiến nghị của các tỉnh với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT:

o             Giúp kinh phí để nâng cấp và xây dựng mới các công trình thuỷ lợi phục vụ sản xuất đời sống, phòng chống giảm nhẹ thiên tai và bảo vệ môi trường sinh thái.

o             Triển khai nhanh dự án trồng rừng trong chương trình trồng 5 triệu ha rừng.

o             Cần có chương trình nghiên cứu về phòng chống lũ quét để giúp các tỉnh có phương án bố trí sắp xếp dân cư tránh thiệt hại về người và tài sản.

o             Kiến nghị với Nhà nước đề nghị ngành điện khi xây dựng các công trình thuỷ điện cần có một khoản kinh phí hỗ trợ cho phát triển trồng rừng đầu nguồn để bảo vệ công trình, tăng nguồn sinh thuỷ mùa kiệt, hạn chế lũ cho công trình.

o             Kiến nghị Nhà nước tăng mức chăm sóc bảo vệ rừng từ 50.000đ/ha lên 150.000 ÷ 200.000 đồng/ha.

o             Cần có nghiên cứu, đo đạc thường xuyên hàng năm về chất lượng nước của các sông biên giới từ Trung Quốc đổ vào Việt Nam.

(Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG BAN VỚI HAI TIỂU LƯU VỰC SÔNG CẦU VÀ SÔNG ĐÁY- (Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)
  KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI 25 TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2002 VÀ 2003

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn