I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU
 

         Tiểu Ban QLQH lưu vực sông Cầu trực thuộc Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình được Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành quyết định thành lập số 1363/QĐ-BNN/TCCB ngày 11 tháng 05 năm 2006. Ngày 04 tháng 07 năm 2006 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra quyết định số 1951/QĐ-BNN/TCCB phê duyệt danh sách thành viên tiểu Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Cầu.

Tiểu Ban QLQH lưu vực sông Cầu vừa được thành lập, tất cả còn đều mới mẻ, từ văn phòng làm việc chưa có gì, các cán bộ làm việc của văn phòng chưa có và các thành viên tiểu Ban cũng chưa có dịp gặp lại để trao đổi cách thức và kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ của Bộ Nông nghiệp và PTNT giao cho quản lý thống nhất, đồng thuận trong lưu vực.

1/ Về sắp xếp vị trí và trang thiết bị của văn phòng tiểu Ban:

- Vị trí đặt văn phòng: Trước mắt khi chưa xây dựng được văn phòng làm việc của tiểu ban, dự kiến mượn toàn bộ tầng 3 của Chi cục PCLB và QLĐĐ (Sở Thuỷ lợi Thái Nguyên cũ) sửa chữa lại cho phù hợp với điều kiện làm việc của văn phòng.

- Lắp đặt các thiết bị và phương tiện làm việc, Văn phòng đã có tờ trình Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT về số lượng và dự toán.

- Xây dựng Kỷ yếu cán bộ tiểu Ban QLQH sông Cầu.

2/ Tổ chức cán bộ của văn phòng:

- Dự kiến văn phòng có 5 biên chế chuyên trách làm việc tại VP và một số hợp đồng theo tính chất công việc.

Dự kiến phân thành 03 nhóm:

2-1. Nhóm quản lý Quy hoạch, thu thập và tổng hợp thông tin.

2-2. Nhóm quản lý Tưới và cân bằng nước.

2-3. Nhóm quản lý nguồn nước và chất lượng nước.

- Tại các tỉnh trong lưu vực, mỗi tỉnh bố trí 01 cán bộ chuyên trách nằm tại tỉnh để nắm bắt các hoạt động trong lưu vực tại tỉnh và liên kết thông tin với VP.

Khi bố trí được số lượng cán bộ VP, lãnh đạo ban sẽ họp và phân công cụ thể.

3/ Dự kiến một số kế hoạch cần làm trong thời gian tới:

- Tổng hợp, tập hợp các quy hoạch thuỷ lợi các tỉnh về VP tiểu Ban, trên cơ sở đó xây dựng quy hoạch tổng thể toàn lưu vực để trình bộ phê chuẩn.

- Dự kiến các biện pháp xây dựng công trình nhằm giải quyết vấn đề cân bằng nước trong lưu vực và làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

- Tổ chức tập huấn, thăm quan nhằm nâng cao năng lực Quản lý – Khai thác hệ thống công trình thuỷ lợi cho các cán bộ Ban QLQH lưu vực, Công ty khai thác thuỷ lợi và người hưởng lợi.

Kiến nghị:

1- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với bộ Nội vụ để cân đối số lượng cán bộ làm việc chuyên trách của văn phòng . Thực tế hiện nay các Chi cục thuỷ lợi, các phòng Thuỷ lợi của các tỉnh trong lưu vực mới bố trí được từ 03 – 05 cán bộ để đảm nhiệm các công việc của sở Nông nghiệp và PTNT đã rất vất vả, không đủ cán bộ. Nay nếu rút bớt cán bộ sang làm việc tại văn phòng theo chúng tôi nghĩ sẽ không thể thực hiện được.

2- Đề nghị Bộ NN&PTNT, Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình giúp tiểu ban xây dựng quy chế hoạt động và đầu mối làm việc trực tiếp, gián tiếp để tiểu ban có thể hoạt động được.

- Mối quan hệ như thế nào giữa tiểu Ban QLQH sông Cầu với Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình, Bộ NN&PTNT và ADB.

3- Đề nghị Bộ hỗ trợ kinh phí hoạt động của tiểu ban, lương cán bộ chuyên trách của VP trong những năm đầu. Bộ thống nhất với các tỉnh trong lưu vực đặt ra quy chế đóng góp kinh phí để tiểu ban hoạt động theo quy chế.

 Đinh Khắc Tĩnh

 Phó giám đốc sở Nông nghiệp & PTNT Thái Nguyên

 Phó tiểu ban thường trực- Chánh văn phòng

Tiểu Ban QLQH lưu vực sông Cầu

 

 
CÁC TIN KHÁC
  MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY
  SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2006
  THAM LUẬN TỈNH LÀO CAI
  THAM LUẬN TỈNH HÀ NAM
  THAM LUẬN TỈNH HƯNG YÊN

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn