I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
BÁO CÁO CỦA TỈNH HƯNG YÊN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006
 

Hưng Yên là tỉnh nông nghiệp phát triển thuộc lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình. Có tổng diện tích 92.309ha (trong đồng 79.428ha, ngoài đê 10.428ha). Diện tích canh tác 57.074ha (trong đê 51.207ha, ngoài bãi 5.884ha). Diện tích cấy lúa hàng năm vụ Đông xuân từ 40.000 ÷ 42.000ha, vụ mùa 45.000 ÷ 46.000ha. Dân số 1.120.294 người bình quân 1214 người/ha.

            Hưng Yên có 60 km đê sông Hồng (đê cấp I), 20km sông Luộc (cấp II); tại Văn Giang giáp Hà Nội, thời kỳ Pháp thuộc 18 năm liền vỡ đê. Năm 2001 xuất hiện cung sạt phía sông lớn phải xử lý nhiều lần, tạm ổn định; năm 2002 đoạn đê nằm trên lòng sông cổ có chiều dài 3km tại xã Phú Thịnh, Mai Động, Đức Hợp mực nước trên báo động III, xuất hiện bãi đùn sủi dọc tuyến mang theo nhiều bùn cát.

            Lượng mưa trung bình 1.670mm,tập trung tháng 5 ÷ 10 chiếm >80%. Là tỉnh được bao bởi 2 sông lớn là sông Hồng và sông Luộc, mạng lưới sông nội đồng gồm các trục sông hệ thống BHH như: sông Kim Sơn, Cửu An, Điện Biên, Tây Kẻ Sặt, Bần Vũ Xá, Hoà Bình, Quảng Lãng, Kim Ngưu, Từ Hồ - Sài Thị…

            Hệ thống công trình thuỷ lợi của tỉnh, cung cấp nguồn nước từ sông Hồng để tưới và rút tiêu chủ yếu qua Cầu Xe - An Thổ ra sông Thái Bình.

       I.  Kết quả thuỷ lợi phục vụ sản xuất năm 2006.

1- Phục vụ Đông Xuân.

a. Chuẩn bị công trình

- Do có cảnh báo sớm mực nước hồ Hoà Bình và Thác Bà thấp, vụ Đông Xuân 2005-2006 thiếu nước tưới, hạn nặng. Tỉnh đã huy động nạo vét được 881.740m3 sông trục, cửa cống hố hút tiểu thuỷ lợi; giải toả các ách tắc dòng chảy đảm bảo có nước bơm 100% trạm bơm tưới.

- Cùng với việc nạo vét Đông Xuân việc tu sửa máy móc, thiết bị điện và chọn điểm đặt bơm dã chiến với phương châm không để thiếu nước gieo cấy vụ Đông Xuân.

      b. Chỉ đạo điều hành:

- Tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để lãnh đạo và nhân dân thấy rõ tình hình thiếu hụt nguồn nước, để các cấp, các ngành và nhân dân chủ động khắc phục.

- Các công trình quan trọng liên huyện, liên tỉnh được thảo luận và xây dựng quy trình vận hành, có sự phối hợp giữa địa phương với Công ty Khai thác Công trình thuỷ lợi Bắc Hưng Hải, thường xuyên theo dõi mực nước, kế hoạch gieo cấy điều tiết đảm bảo đủ nước cho các trạm bơm hoạt động. Luân phiên theo khu vực đảm bảo nơi khó khăn, cao cục bộ có đủ nước bơm. Bơm cả ngày tết nguyên đán và trữ nước vào kênh chìm hợp lý.

     c. Kết quả đưa nước tưới vụ Đông Xuân.

- Đảm bảo đủ nước cho 40.000ha (100%) diện tích gieo cấy vụ Đông Xuân 2005 ÷ 2006, vượt kế hoạch 5 ngày (xong 10/2, kế hoạch 15/2); Không có diện phải chuyển đổi sang cây trồng cạn, đồng thời tưới 7.500ha hoa màu, cây công nghiệp.

     2.       Phục vụ Vụ mùa.

Để chủ động phục vụ sản xuất giảm nhẹ thiên tai, sẵn sàng đối phó khi mưa bão lớn, diễn ra phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp tới sản xuất nông nghiệp và dân sinh, Sở nông nghiệp và PTNT đã triển khai các công việc như:

     a. Kiểm tra, tu sửa các công trình trước lũ:

Sở đã chỉ đạo Chi cục Phòng chống lụt bão và Quản lý đê điều, các công ty khai thác CTTL, tổ chức kiểm tra các công trình thuỷ lợi như đê, kè, cống: các trạm bơm, cống, bờ vùng, kênh tưới, tiêu, sông trục; lập kế hoạch tu sửa.

Đã chỉ đạo sửa chữa hàng trăm trạm bơm, củng cố tu bổ đê Bắc Hưng Hải, tôn cao khép kín vùng, giải toả vật cản (đăng, đập, sen, bèo). Đẩy nhanh tiến độ đắp đê, làm kè.

     b. Xây dựng kế hoạch phòng chống bãơ úng.

- Từ thực trạng đê điều, thuỷ lợi nội đồng, xây dựng kế hoạch phòng chống lụt bão úng, phương án hộ đê toàn tuyến, trọng điểm; xây dựng phương án chống úng vụ mùa năm 2006 cho từng huyện và các hệ thống công trình liên huyện.

- Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão, úng của các cấp từ tỉnh đến cơ sở; tập huấn cho lực lượng ứng cứu hộ đê.

    c. Kết quả tưới tiêu vụ mùa năm 2006.

Đảm bảo đủ nước tưới cho 41.000ha diện tích lúa và 3.100 cây hoa màu, CCN. Chủ động tiêu cho 57.186 ha; trong đó có 45.100ha diện tích canh tác góp phần thắng lợi thu hoạch vụ mùa.

    II.   Tình hình thiên tai, biện pháp khắc phục

    1.   Thiên tai

- Hàng năm thiên tai xảy ra khá phức tạp, lũ, bão, ngập, úng và hạn hán thường xảy ra, gây thiệt hại cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.

- Vụ Đông Xuân 2005 ÷ 2006 là vụ thứ 3 nước sông Hồng xuống thấp. Tại cống lấy nước chính vào tỉnh (cống Xuân Quan) có lúc xuống tới 1,45m ÷ 1,47m, có ngày thấp hơn mực nước thiết kế 0,4m. Tuy được điều tiết hồ Hoà Bình nhưng nguồn nước vẫn thiếu, các trạm bơm hoạt động rất khó khăn.

- Về vụ mùa: Lượng mưa của cơn bão số 3 là 137mm và cơn bão số 4 là 260mm và kèm theo gió, lúa bị đổ 2000ha, ảnh hưởng đến năng xuất.

    2.  Biện pháp khắc phục

    a. Vụ Đông Xuân:

- Tăng cường biện pháp công trình , nạo vét sông trục, kênh dẫn, sửa chữa máy móc , thiết bị, cầu cống tranh thủ bơm, trữ nước đảm bảo tưới kịp thời vụ.

- Tăng cường sự chỉ đạo từ tỉnh đến cơ sở, huy động tối đa các phương tiện bơm tát, điều hành hệ thống, luân phiên cấp nước theo phương án bơm đến đâu hiệu quả đến đó, tiết kiệm nước.

    b. Vụ mùa:

Khép kín bờ vùng, chuẩn bị tốt máy móc, thiết bị, tu sửa cống tiêu và giải toả vi phạm, khơi thông dòng chảy, chủ động tiêu nước đệm. Thành lập Ban chỉ huy từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên kiểm tra đê điều, công trình , tu sửa công trình đê, kè, cống có phương án phòng chống lụt bão và chống úng. Chuẩn bị phòng chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ.

    III.  Những đề xuất

- Những năm tiếp theo thiên tai phức tạp, hạn lớn lũ báo khó lường. Công trình xuống cấp; công nghiệp, đô thị phát triển nhanh, khả năng phục vụ hệ thống thuỷ lợi rất hạn chế

- Cần rà soát bổ sung quy hoạch hệ thống Bắc Hưng Hải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình hình hạn, lũ, bão úng.

-  Mở thêm cống lấy nước vào hệ thống Bắc Hưng Hải (thực hiện quy hoạch thuỷ lợi năm 1958)

- Đầu tư xử lý

- Xử lý sạt lở bờ sông kè Phi Liệt tả sông Hồng.

     Ưu tiên đầu tư:

- Có kế hoạch đầu tư củng cố đê Bắc Hưng Hải. Mở thêm cửa lấy nước từ sông Hồng (cống Xuân Quan II). Cải tạo trạm bơm tưới lớn, cột nước địa hình cao (như Trạm bơm Văn Giang) Đảm bảo đủ nước bơm tát ở mức nước sông Hồng xuống thấp; Xây dựng thêm một trạm bơm tiêu trực tiếp ra sông ngoài.

- Đầu tư xử lý các vị trí đê sông Hồng quá xung yếu, như đoạn Phú Thịnh - Mai Động - Đức Hợp huyện Kim Động đùn sủi nhiều, do đê nằm trên lòng sông cổ; đầu tư tăng cho làm kè.

     Tóm lại: Trong năm 2006 thiên tai phức tạp, hạn nặng, nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên được thông báo sớm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hưng Yên cũng như nhiều tỉnh trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã chủ động vượt qua khó khăn, đảm bảo đủ nước cho sản xuất, kịp thời vụ, không có diện tích phải chuyển đổi sang trồng cây cạn. Tuy nhiên, để đảm bảo yêu cầu phát triển sản xuất và giảm nhẹ thiên tai Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình cần xúc tiến  nhanh việc bổ sung quy hoạch cho hệ thống, cần ưu tiên cải tạo các công trình tưới lớn diện tích phục vụ nhiều nhưng mực nước sông thấp không phục vụ được; tăng cường nguồn nước cho hệ thống thuỷ nông. Đầu tư xử lý trọng điểm những đoạn đê xung yếu nhất

 
CÁC TIN KHÁC
  BÁO CÁO CỦA TỈNH BẮC GIANG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006
  BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI, TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NĂM 2006 CỦA TỈNH YÊN BÁI
  THAM LUẬN CỦA HÀ NỘI
  THAM LUẬN CỦA TỈNH TUYÊN QUANG
  BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn