I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
 

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Ban, 6 tháng đầu năm 2007 Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã thực hiện được nhiều các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, trong đó có một số các hoạt động chính sau:

  1. Tiếp tục thực hiện và hoàn thành các dự án Quy hoạch sử dụng tổng hợp nguồn nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình; Quy hoạch thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi dải ven biển Bắc Bộ; Quy hoạch thuỷ lợi chi tiết phục vụ di dân tái định cư công trình thuỷ điện Sơn La; Quy hoạch hành lang thoát lũ toàn tuyến sông Hồng và Quy hoạch thủy lợi vùng kẹp giữa sông Hồng sông Hóa, Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải.
  2. Ban đã phối hợp với Cục Thuỷ lợi tiến hành các giải pháp phòng chống hạn năm 2007. Các thành viên của Ban đã tích cực thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ trong việc triển khai các biện pháp chống hạn đầu vụ Đông xuân 2007 và phối hợp với Ban chỉ đạo phòng chống hạn của các địa phương thực hiện các giải pháp phòng chống hạn theo tình hình cụ thể của các vùng. Cục Thủy lợi là cơ quan thường trực phối hợp chặt chẽ với Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Trung tâm DB KTTV TƯ, Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh nắm bắt thông tin hàng ngày, tranh thủ triều cường để điều tiết nước phục vụ sản xuất đạt hiệu quả.
  3. Ban đã phối hợp với Cục Quản lý đê điều và PCLB trong công tác phòng chống lụt bão năm 2007. Cử các đoàn kiểm tra về các tỉnh tiến hành kiểm tra công tác khôi phục, củng cố và nâng cấp các tuyến đê, kè và các công trình trọng điểm nhằm phục vụ công tác phòng chống lụt bão năm 2007 có hiệu quả.

Cục QLĐĐ & PCLB đã tổ chức tập huấn cho lực lượng quản lý đê về kỹ thuật xử lý các sự cố đê, kè, cống và tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo các hạt quản lý đê.

  1. Phối hợp với Bộ Công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Tổng Công ty Điện lực Việt Nam tiếp tục hoàn thành xây dựng các quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa trên sông Đà, sông Lô phục vụ đa mục tiêu đảm bảo an toàn và phát triển kinh tế xã hội, bao gồm:

(i)                   Quy trình vận hành liên hồ đảm bảo an toàn chống lũ đồng bằng Bắc bộ và an toàn công trình (Viện Khoa học Thuỷ lợi chủ trì phối hợp với Viện Quy Hoạch Thuỷ lợi, Viện Cơ học cùng thực hiện)

(ii)                 Quy trình vận hành hồ chứa bậc thang sông Đà, sông Lô điều tiết nước mùa khô cho hạ du sông Hồng-Thái Bình (Viện Quy hoạch Thuỷ lợi chủ trì thực hiện).

  1. Ban đã phối hợp chặt chẽ với các Tiểu Ban Quản lý QHLV sông Đáy, sông Cầu để lập kế hoạch quản lý tài nguyên nước trong lưu vực sông và tham mưu các giải pháp khai thác hài hoà và có hiệu quả nhất cho các ngành kinh tế trong lưu vực.

Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy đã thống nhất kế hoạch hoạt động tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2006 của Tiểu Ban ngày 11/1/2007 tại Hà Nam, trong 6 tháng đầu năm 2007 các thành viên Tiểu Ban trong từng lĩnh vực đã tích cực triển khai các hoạt động và đã đạt được những kết quả đáng kể. Tuy nhiên sự phối hợp giữa các địa phương và các ngành trong việc khai thác, sử dụng tài nguyên nước vẫn chưa được chặt chẽ, kịp thời.

Đối với Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu đã căn bản ổn định được tổ chức và đi vào hoạt động bình thường, tuy nhiên thời gian vừa qua Tiểu Ban mới hoạt động theo Nhiệm vụ Tham chiếu của ADB mà chưa thực sự hoạt động theo chức năng nhiệm vụ của Tiểu Ban. Hiện nay do ADB không tài trợ cho Tiểu Ban nữa, Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu sẽ phải điều chỉnh lại Nhiệm vụ và đề ra Chương trình hoạt động năm 2007 sao cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Tiểu ban.

  1. Ngày 11 tháng 5 năm 2007, xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Cục Trưởng Cục Thủy lợi, Trưởng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã ký Quyết định số 171/QĐ-BQLQHLVS về việc bổ sung tỉnh Hải Dương là thành viên Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu trực thuộc Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình. Như vậy các thành viên Tiểu ban QLQHLV sông Cầu hiện nay gồm 7 tỉnh, thành là Bắc Kạn, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Bắc Ninh, Hải Dương và thành phố Hà Nội.
  2. Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành đặc biệt các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban một cách có hiệu quả, bao gồm:

-         Tham gia công tác giảng dạy cho cán bộ các Sở NN và PTNT về kinh nghiệm lập và quản lý QHTL phục vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

-                Triển khai, tổ chức đoàn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tại 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình. Lập báo cáo kết quả kiểm tra thực tế gửi Ban chỉ huy phòng chống lụt bão Trung ương chỉ rõ những công việc đã, đang hoàn thành và những công việc cần tiếp tục triển khai để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2007, những kiến nghị của địa phương về các biện pháp nhằm tăng cường công tác PCLB của tỉnh.

-                Tổ chức đợt đi công tác thực địa 3 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Kạn và Cao Bằng. Sau khi làm việc với các thành viên trong Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và các sở Nông nghiệp và PTNT kết hợp đi thực địa tại các vị trí trọng yếu, Đoàn có một số nhận xét sau:

+        Các tỉnh đã tích cực chủ động trong công tác quản lý, điều hành, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất đời sống và phòng chống giảm nhẹ thiên tai của tỉnh trong thời gian qua.

+        Các tỉnh đã xây dựng được kế hoạch đầu tư nâng cấp, xây dựng mới các công trình thủy lợi năm 2007 cũng như phương án, kế hoạch phòng chống lũ giảm nhẹ thiên tai cho tỉnh.

+        Đây là các tỉnh miền núi, phần lớn là các công trình nhỏ lẻ phân tán, đa phần các công trình được xây dựng từ lâu, hiện tại bị xuống cấp và còn rất nhiều công trình tạm (được xếp đá, tre, gỗ…). Do vậy các tỉnh đều có kiến nghị đề nghị Bộ quan tâm đầu tư để kiên cố hóa các công trình hiện có cũng như xóa bỏ dần công trình tạm.

Ngoài ra các các tỉnh cũng có một số kiến nghị đối với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

+        Đầu tư kinh phí cho xây dựng các trạm đo mưa và các trang thiết bị cảnh báo lũ quét đối với những vùng có nguy cơ xảy ra lũ quét, lũ ống.

+        Tăng kinh phí khoanh nuôi, bảo vệ rừng lên mức 200.000đ/ha/năm.

+        Nghiên cứu xây dựng các công trình giải quyết nước sinh hoạt cho người và nước cho chăn nuôi cho đồng bào ở vùng cao, vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, đặc biệt là vùng lục khu tỉnh Cao Bằng.

-                Văn phòng Ban đã xuất bản được 1 bản tin (số 13) bao gồm các thông tin về hoạt động của Ban, các hoạt động liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình, các văn bản, Nghị định liên quan đến quản lý và khai thác tài nguyên nước do Chính phủ và các Bộ ban hành và hoạt động của mạng lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO).

-                Tiếp tục cập nhật các thông tin lên trang web của Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Hồng – Thái Bình (www.rrbo.org.vn) bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Vừa qua, trang web của Ban được Đoàn đánh giá độc lập của NARBO khen ngợi và đánh giá rất cao về nội dung thông tin và tính cập nhật. Để tăng cường tính hiệu quả của trang web, đề nghị các thành viên của  Ban tích cực đóng góp tin, bài để cùng trao đổi, chia sẻ thông tin và làm cho trang web của Ban ngày thêm phong phú.  

Trong quá trình hoạt động, Văn phòng Ban cũng gặp không ít khó khăn do kinh phí hoạt động của Ban rất hạn hẹp. Theo đề cương dự toán được duyệt, kinh phí hoạt động của cả Ban năm 2007 là 250 triệu đồng trong đó Tiểu Ban sông Đáy được phân bổ 54 triệu đồng và Tiểu Ban sông Cầu được 40 triệu đồng. Với mức kinh phí như vậy, đề nghị các tỉnh thành viên của 2 Tiểu Ban tích cực đóng góp kinh phí cho 2 Tiểu Ban để đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra.

  1. Hợp tác quốc tế: Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình luôn giữ mối quan hệ thường xuyên và tham gia vào các hoạt động của mạng  lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO) như:

-                Văn Phòng Ban đã tổ chức đón tiếp Đoàn công tác của Viện Quản lý nước Quốc tế sang thăm và làm việc với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình để tăng cường hợp tác giữa các tổ chức quản lý tài nguyên nước và hướng dẫn sử dụng công cụ đánh giá các tổ chức lưu vực sông trong thời gian từ 30/1/2007 đến 8/2/2007.

-                Thực hiện sáng kiến đánh giá các tổ chức lưu vực sông dựa trên mốc chuẩn của Mạng lưới các Tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO), đoàn đánh giá đồng nhiệm của NARBO đã đến Việt Nam để tiến hành thí điểm công cụ đánh giá này tại Ban QLQHLVsông Hồng – Thái Bình. Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã phối hợp cùng Ban thư ký NARBO, Viện Quản lý nước Quốc tế tổ chức hội thảo “Đánh giá độc lập của NARBO đối với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình” trong thời gian 4 ngày từ 12-15/6/2007 tại các địa điểm VP Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình (Hà Nội), VP Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy (Hà Nam), VP Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu (Thái Nguyên). Đợt đánh giá đã thành công tốt đẹp và được Ban thư ký NARBO đánh giá cao về kết quả tự đánh giá cũng như công tác tổ chức và tiếp đón của Ban. Kết quả đánh giá sẽ được Ban thư ký NARBO gửi bằng báo cáo tới Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình trong thời gian gần đây.

-                Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã cử người tham dự các cuộc Hội thảo do NARBO tổ chức như Hội thảo chuyên đề lần thứ 4 về Phân bổ nước và Quyền về nước tại Nhật Bản (23-26/1/2007), Hội thảo chuyên đề lần thứ 5 về Quyền về nước tại Phillippin (29/5 -31/5/2007), Hội thảo chuyên đề lần thứ nhất về Quản lý bền vững hệ thống công trình thủy lợi (11-14/6/2007 tại Việt Nam.

 

 

     KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN  TRONG  6 THÁNG CUỐI NĂM 2007

-          Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, Ban, Ngành đặc biệt các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban một cách có hiệu quả.

-          Tiếp tục thực hiện các dự án Quy hoạch hành lang thoát lũ toàn tuyến sông Hồng, Quy hoạch thủy lợi vùng kẹp giữa sông Hồng sông Hóa, Hệ thống thủy nông Bắc Hưng Hải.

-          Tổ chức các chuyến đi thực địa để nắm bắt tình hình sử dụng nước của các địa phương nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình, từ đó đề ra các phương án giải quyết và thực hiện quy hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước trong tương lai.

-          Phối hợp với Cục Thuỷ lợi, Cục Quản lý đê điều và PCLB trong công tác phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

-          Tiếp tục nâng cấp, cập nhật thông tin trên trang Web của Ban đã thành lập năm 2004 nhằm nâng cao khả năng truy cập thông tin của các địa phương và các người quan tâm.

-          Tiếp tục xuất bản các bản tin bao gồm thông tin về hoạt động của Ban, các hoạt động cũng như các văn bản, nghị định liên quan đến quản lý tài nguyên nước trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

-          Phối hợp với các Tiểu ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông Đáy, sông Cầu để có các phương án giải quyết thực hiện quy hoạch quản lý tổng hợp nguồn nước của các tiểu lưu vực..

-          Giữ mối quan hệ thường xuyên và tham gia vào các hoạt động của Mạng  lưới các tổ chức lưu vực sông châu Á (NARBO).

 
CÁC TIN KHÁC
  CÔNG TÁC THUỶ LỢI HÀ NAM PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG
  CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG
  ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC, CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2006 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  BÁO CÁO CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn