I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THUỶ LỢI VÀ PCLB TỈNH BẮC KẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
 

1. Đánh giá kết quả công tác thuỷ lợi

- Tình hình chung: Đến năm 2007 toàn tỉnh Bắc Kạn có trên 1.300 công trình thuỷ lợi lớn nhỏ, trong đó đã được kiên cố hoá gần 400 công trình đảm bảo tưới chắc trên 5.300ha lúa vụ xuân, trên 12.000ha lúa vụ mùa và trên 4.000ha màu.

- Thực hiện 6 tháng đầu năm:

+ Trước tình hình thời tiết diễn biến khá phức tạp đặc biệt là tình trạng khô hạn, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các huyện, thị xã chủ động tu sửa nạo vét kênh mương, điều tiết nước hợp lý, sử dụng máy bơm hiện có để chống hạn nên đã chủ động cấp nước tưới cho vụ xuân.

+ Các công trình thuỷ lợi được kiểm tra, sửa chữa kịp thời phục vụ sản xuất vụ xuân. Kiểm tra công tác chuẩn bị sản xuất và chống hạn của các địa phương.

+ Chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai xây dựng các dự án thuỷ lợi của tỉnh: dự án trái phiếu Chính phủ, các dự án chương trình 135, dự án tài trợ nước ngoài. Tháo gỡ những vướng mắc các dự án di dân, dự án thuỷ lợi.

- Những khó khăn và tồn tại của công tác thuỷ lợi:

+ Hầu hết công trình đều là dạng đập dâng sử dụng lưu lượng cơ bản để tưới do vậy năng lực tưới công trình chủ yếu phụ thuộc vào nguồn nước suối. Công trình đầu tư chưa kiên cố hoàn chỉnh từ đầu mối tới kênh mương.

+ Việc quản lý khai thác các công trình sau khi đầu tư xây dựng chưa có tổ chức đầu mối (công ty quản lý thuỷ nông). Do đó hiệu quả sử dụng nguồn nước cũng như phát huy khả năng theo thiết kế của công trình chưa cao; Việc thu thuỷ lợi phí chưa thực hiện được trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

+ Đội ngũ cán bộ làm công tác thuỷ lợi còn thiếu (đến nay toàn tính có trên 38 cán bộ thuỷ lợi).

+ Các công trình đã được đầu tư xây dựng chưa được kiểm tra, bảo dưỡng thường xuyên nên một số công trình xuống cấp nhưng chưa được sửa chữa kịp thời.

+ Do điều kiện địa hình miền núi, các công trình thường có diện tích tưới nhỏ trong khi giá thành xây dựng thường cao do vậy suất đầu tư lớn.

+ Bắc Kạn là một tỉnh nghèo nên rất khó khăn về nguồn kinh phí đầu tư xây dựng và duy tu các công trình thuỷ lợi.

 

- Kiến nghị với Bộ, Ban QLQHLV sông

+ Với đặc thù là một tỉnh nghèo, đề nghị Chính phủ, Bộ, Ban QLQHLVS, các tổ chức hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình, về phía tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp thực hiện các dự án, huy động nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp, tổ chức quản lý thực hiện dự án, quản lý khai thác công trình có hiệu quả.

+ Có cơ chế, chính sách phù hợp với điều kiện của tỉnh Bắc Kạn, hỗ trợ kinh phí cho việc duy tu bảo dưỡng và xây mới các công trình.

 

2. Tình hình thiên tai trong 6 tháng đầu năm và các biện pháp khắc phục

- Tình hình thiên tai

+ Ngày  24/4/2007 đã có lốc kèm theo mưa đá xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, thiệt hại nặng nề nhất là các huyện Chợ Mới, Chợ Đồn, Bạch Thông và Na Rì. Lốc kèm theo mưa đá đã làm hư hỏng nhiều nhà dân (tốc mái, hỏng tấm lợp, ngói…), hoa màu (ngô, lúa). Ước thiệt hại khoảng 12 tỷ đồng.

+ Mưa lớn trên lưu vực suối Nam Cường, mực nước trước cửa hang Bó Lù dâng cao khoảng 2m gây ngập úng khoảng 30ha lúa (có khả năng mất trắng).

- Biện pháp khắc phục

+ Chỉ đạo các địa phương, đơn vị thực hiện tốt phương án PCLB-TKCN năm 2007 đã được UBND tỉnh Bắc Kạn ban hành.

+ Chủ yếu là thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, với các hộ dân có nhà cửa bị hư hỏng (chủ yếu là hỏng mái) đã tự sửa chữa. Cấp huyện, xã sử dụng kinh phí dự phòng để sửa chữa phòng học, nhà làm việc, chợ...

+ Đối với vùng ngập lụt thì trồng cây ngắn ngày, cây màu (cây ngô) để kịp thu hoạch trước mùa mưa.

- Do điều kiện khó khăn của tỉnh nên việc khắc phục hậu quả thiên tai chủ yếu là huy động sức dân, những công trình bị hư hỏng nặng, quy mô lớn hầu hết đều phải nhờ sự hỗ trợ của Chính phủ, các Bộ, ngành. Sở Nông nghiệp và PTNT rất mong Ban QLQHLV sông Hông-Thái Bình có sự giúp đỡ, phối hợp trong việc khắc phục hậu quả thiên tai.

 

3. Các vấn đề phát sinh trong lưu vực, khó khăn tồn tại và kiến nghị

- Công tác quy hoạch thuỷ lợi chưa được xây dựng toàn diện trên địa bàn tỉnh do vậy ảnh hưởng đến khai thác tổng hợp nguồn nước cũng như đầu tư xây dựng công trình. Hiện nay đã lập xong dự án quy hoạch phát triển thuỷ lợi để trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt.

- Tình trạng mất cân đối về lưu lượng giữa mùa khô và mùa mưa rất lớn ảnh hưởng đến điều tiết nguồn nước, hình thành lũ lụt gây ảnh hưởng đến công trình bảo vệ bờ sông, công trình hạ tầng và đất canh tác. Hiện nay số lượng hồ chứa đầu nguồn rất ít nên khả năng tích nước mùa  mưa để điều tiết theo mùa rất hạn chế.

- Việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản ảnh hưởng đến nguồn nước, tình trạng ô nhiễm nguồn nước có chiều hướng tăng.

- Cán cân giữa khai thác và bảo vệ nguồn nước chưa được chú trọng, hầu hết mới chỉ tập trung khai thác còn việc bảo vệ nguồn nước chưa được quan tâm.

Kiến nghị: Với đặc thù là một tỉnh nghèo, đề nghị Chính phủ, Ban QLQHLVS, các tổ chức hỗ trợ kinh phí để xây dựng các công trình thuỷ lợi đặc biệt là các hồ chứa, kè sông suối...hoặc các biện pháp phi công trình (trồng rừng, tập huấn nâng cao năng lực sau đầu tư…), về phía tỉnh Bắc Kạn sẽ phối hợp thực hiện các dự án, huy động nhân dân vùng hưởng lợi đóng góp, tổ chức quản lý thực hiện dự án, quản lý khai thác công trình có hiệu quả.

 

4. Yêu cầu phối hợp đa ngành và liên tỉnh trong phát triển lưu vực

Trong giai đoạn hiện nay yêu cầu phối hợp đa ngành và liên tỉnh trong việc phát triển lưu vực là điều hết sức cần thiết nhằm quản lý và khai thác tổng hợp, có hiệu quả nguồn nước. Đặc biệt giữa các tỉnh cần có sự thống nhất, phân giao nhiệm vụ và đề xuất hướng xây dựng, phát triển của từng tỉnh phối hợp với phát triển chung của lưu vực.

 
CÁC TIN KHÁC
  BÁO CÁO CỦA TỈNH BẮC GIANG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2007 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN
  MỘT SỐ CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY.TỒN TẠI VÀ KIÊN NGHỊ
  SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
  CÔNG TÁC THUỶ LỢI HÀ NAM PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn