I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
 

Phần I: Kết quả công tác thuỷ lợi 6 tháng đầu năm 2007.

 

 1. Công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.

 

 1. Kết quả khắc phục hạn hán vụ Đông xuân 2006 – 2007.

Vụ Đông xuân 2006-2007, toàn tỉnh gieo cấy 149.000ha (vụ đông 53.000 ha, vụ xuân 96.000 ha, riêng lúa 78.000 ha).

Sản xuất Đông xuân 2006-2007 đã diễn ra trong điều kiện hạn hán, khó khăn về nguồn nước: Kết thúc năm 2006, lượng mưa trên toàn tỉnh chỉ đạt 1.309mm, bằng 73% lượng mưa TBNN, nguồn nước trên các tuyến sông, suối, ao, hồ, đầm đều ở mức thấp và cạn kiệt hơn so với TBNN và cùng kỳ vụ Đông xuân 2005-2006. Thời kỳ trước khi các hồ thuỷ điện điều tiết xả nước (trước ngày 14/1/07): Mực nước sông Hồng ở mức thấp chỉ đạt từ +2,4 đến +2,9 m; thấp hơn cùng kỳ năm 2005 từ 0,5-0,9 m và thấp hơn mực nước thiết kế từ 0,87-1,37 m, mực nước sông Nhuệ tại thượng lưu cống Đồng Quan 7h ngày 15/1/2007 chỉ đạt +0,89 m, thấp hơn cùng kỳ năm 1/2006 là 0,43 m. Khi các hồ thuỷ điện xả nước đợt 1 (từ 14/1/07 đến 23/1/07), tại thượng lưu cống Liên Mạc, mực nước đã đạt trên 3m, nhưng do tất cả các nơi đều đồng loạt lấy nước nên mực nước tại thượng lưu  cống Đồng Quan, Vân Đình thấp, khó khăn cho các khu vực lấy nước sông Nhuệ thuộc Phú Xuyên, Ứng Hoà (Đồng Quan: Từ +0,89 m đến +1,23 m; Vân Đình: từ 0,15 m đến +0,48 m). Mực nước sông Đáy, sông Tích cũng ở mức thấp so với cùng kỳ năm 2006. Hồ Đồng Mô: +18,38m, thấp hơn cùng kỳ 2,47 m, thiếu hụt khoảng 28 triệu m3. Hồ Suối Hai: +21,90m, thấp hơn cùng kỳ 1,46 m, lượng nước thiếu hụt khoảng 22 triệu m3. Các hồ: Quan Sơn (Mỹ Đức), Văn Sơn, Miễu, Đồng Sương (Chương Mỹ), Mèo Gù (Ba Vì) ở mức xấp xỉ dung tích thiết kế. Riêng các hồ nhỏ miền núi Ba Vì, mực nước nhiều hồ thấp, một số hồ chỉ đủ nước để tưới ải, thiếu nước trong giai đoạn tưới dưỡng.

Nhận biết sớm khả năng hanh hán vụ Đông xuân năm 2006-2007, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai chiến dịch làm thuỷ lợi nội đồng từ đầu tháng 10/2006. Tiến hành kiểm tra hệ thống công trình, kế thừa kinh nghiệm và các công trình đã đầu tư chống hạn cho các vụ trước, điều chỉnh, bổ sung xây dựng phương án chống hạn đông xuân 2006-2007 với mức độ hạn hán sẽ diễn ra như vụ xuân 2006 đảm bảo nước cho 78.000 ha lúa vụ xuân (trong đó có 42.900 ha lấy nước từ nguồn sông Hồng, sông Đà; 25.800 ha lấy nước từ nguồn sông Tích, sông Đáy; 9.300 ha lấy nước từ các hồ chứa). Kiện toàn Ban chỉ đạo chống hạn ở tỉnh và các huyện, thị xã, toàn tỉnh đã đào đắp nạo vét được 3.450.000m3, lắp đặt 108 trạm bơm dã chiến với 240 máy bơm các loại); thay thế 185 ống bơm, sửa chữa điện hạ thế của 32 trạm bơm, đắp các đập tạm trên sông Tích, sông Đáy, sông La Khê, sửa chữa 45 hạng mục công trình thuỷ công, thay thế 150m2 cánh cống các loại.

Trong giai đoạn tưới cây vụ đông đã thực hiện triệt để việc tiết kiệm nguồn nước các hồ chứa để dành nước tưới cho vụ xuân 2007. Từ cuối tháng 12/2006  đã chỉ đạo các đơn vị lấy nước từ nguồn sông Nhuệ, sông Đáy tranh thủ lấy nước tích trữ vào các kênh tiêu hồ đầm ruộng trũng. Từ đầu tháng1/2007, đã tiến hành bơm tiếp nước từ sông Hồng vào sông Đáy bằng trạm bơm Đan Hoài để lấy nước cho các trạm bơm ven đáy của huyện Chương Mỹ hoạt động. Bơm tiếp nước sông Đà vào sông Tích nâng mực nước sông Tích tăng từ 0,5-0,6 m, đảm bảo đủ nước cho các trạm bơm lấy nước từ sông Tích thuộc thị xã Sơn Tây, Thạch Thất, Quốc Oai, Chương Mỹ. Để tận dụng nguồn nước bổ xung từ các hồ chứa theo kế hoạch xả nước của Tập đoàn điện lực Việt Nam. Ban chỉ đạo chống hạn đã chỉ đạo tất cả các huyện, thị, thành phố, các công ty KTCTTL tập  trung mọi phương tiện tranh thủ lấy nước đổ ải, các trạm bơm vận hành 24/24 giờ, quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để lãng phí nước điện. Thực hiện kế hoạch xả nước tù các hồ thuỷ điện của Tập đoàn điện lực Việt Nam, đợt đầu đã có hiệu quả và được cải thiện hơn so với vụ xuân năm 2006. Tuy vậy do hệ thống trục chính sông Nhuệ  còn bị bồi lắng, thu hẹp dòng chảy nên một vùng thuộc cuối nguồn sông Nhuệ thuộc Phú Xuyên, Nam Ứng Hoà, khu vực phía Bắc của hệ thống tưới La Khê vẫn còn khó khăn do nguồn nước đến còn thấp. Kinh phí đầu tư cho chống hạn 69 tỷ đồng. Trong đó: chi phí nạo vét cửa khẩu, bể hút các trạm bơm và hệ thống kênh mương 38 tỷ đồng. Xây dựng các công trình chống hạn (lắp đặt các trạm bơm dã chiến, đắp các đập tạm, tu sửa công trình thuỷ công, hệ thống điện cao hạ thế...) 12 tỷ đồng. Chi phí tiền điện, dầu: 19 tỷ đồng.

Qua công tác chỉ đạo chống hạn cho thấy để chủ động công tác chống hạn cần làm tốt các việc sau:

- Triển khai sớm công tác nạo vét các cửa khẩu, bể hút các trạm bơm, hệ thống kênh mương nội đồng, củng cố bờ vùng bờ thửa.

- Triển khai sớm các công trình chống hạn, các trạm bơm dã chiến, tổ chức lấy nước sớm để trữ vào các kênh tiêu, ao đầm, ruộng trũng.

- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm tra, kịp thời giải quyết  các phát sinh trong quá trình thực hiện.

 

 1. Công tác đảm bảo sản xuất vụ mùa năm 2007.

Vụ mùa năm 2006 bão và ATNĐ hoạt động nhiều trên biển Đông (có 8 cơn bão và 6 ATNĐ) trong đó có 2 cơn bão (cơn bão số 5 và cơn bão số 6) và 1 ATNĐ đổ bộ vào Việt Nam. Do ảnh hưởng của ATNĐ đợt mưa cuối tháng 7 (29/7-1/8)  toàn tỉnh đã  có mưa vừa đến mưa to, lượng mưa trung bình các điểm đo là 136 mm, đặc biệt đợt mưa từ 15/8 đến 22/8 có tổng lượng mưa đo được là 289 mm, các điểm đo có mưa rất to là Ba Vì 394 mm, Sơn Tây 361 mm, Thanh Oai 350 mm. Mưa to đã làm 15.336 ha lúa mùa bị ngập úng phải bơm tiêu. Do chủ động tiêu thoát nước đệm và vận hành các trạm bơm khi có mưa úng, kịp thời báo cáo Bộ đề nghị thành phố Hà Nội vận hành trạm bơm Nam Hà bơm vợi nước sông Nhuệ, hạn chế ngập úng của các khu vực thuộc Hoài Đức, Đan Phượng...Kết quả đã bơm cứu được 11.431 ha, còn lại 3.905 ha lúabị ngập giảm năng suất (trong đó giảm  sản lượng trên 50% là 2.773 ha). Các địa phương có diện tích bị ngập úng giảm năng suất nhiều là Ba Vì 1.051 ha, Thanh Oai 658 ha, Hoài Đức 680 ha, Thạch Thất 531 ha, Chương Mỹ 364 ha.

Để chủ động đảm bảo phòng chống úng hạn vụ mùa 2007 đến nay đã thực hiện được các công việc sau:

-          Kiểm tra công triành trước lũ năm 2007.

-          Xây dựng phương án đảm bảo sản xuất vụ mùa 2007 ở tỉnh và các Công ty thuỷ lợi.

-          Kiện toàn hội đồng tưới tiêu liên huyện, liên xã.

-          Phối hợp với các huyện thị xã xử lý vi phạm, khơi thông các ttrục tiêu.

-          Triển khai tu bổ sửa chữa các công trình phục vụ chống úng vụ mùa năm 2007 với 21 hạng mục được UBND tỉnh phê duyệt xong trước 20/7/2007

-          Vận hành không tải và có tải các trạm bơm tiêu

Vụ mùa năm 2007 đã và đang diễn ra trong các diễn biến bất lợi về thời tiết: Hiện nay toàn tỉnh đã gieo cấy được gần 90% diện tích lúa mùa theo kế hoạch. Thời tiết từ đầu vụ nhìn chung ở trong tình trạng nắng nóng, mưa ít. Vừa qua tuy có mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 1, nhưng lượng mưa không đáng kể, lại phân bổ không đều. Khu vực tưới bằng hồ Đồng Mô, Suối Hai, Quan Sơn và các hồ chứa khác...do thiếu nguồn nước bổ xung đang ở trong tình trạng hạn hán thiếu nước.

 

 1. Kết quả một số mặt công tác khác:

3.1   Thuỷ lợi phí:

+ Đến 10/7/2007 TLP vụ xuân 2007 mới thu được 27.227 triệu đồng/37.112 triệu đồng; đạt 73% KH. Do nhiều nguyên nhân, tình hình thu nộp thuỷ lợi  phí vụ xuân năm nay gặp khó khăn ở nhiều đơn vị. Tổng nợ đọng thuỷ lợi phí từ năm 2004 trở về trước còn 21.217 triệu đồng (trong đó năm 2006 nợ 3.396 tr.đ; năm 2005 là 2.369 tr.đ)

3.2   Thanh toán tiền điện trong và ngoài định mức.

-          Tình hình nợ tiền điện trong và ngoài định mức: Tổng  số nợ ngành điện đến 30/6/2007 là 20,4 tỷ đồng, trong đó:

+ Ngân sách nợ tiền điện bơm chống úng, chống hạn vượt định mức là 13,6 tỷ đồng

+ Các Công ty KTCTTL nợ tiền điện trong định mức là 6,8 tỷ đồng.

      Trong số 10 doanh nghiệp thuỷ nông chỉ có công ty thuỷ lợi Phù Sa nợ tiền điện trong định mức từ năm 2006 trở về trước, công ty KTCTTL Mỹ Đức nợ tiền điện trong định mức năm 2006.

-          Nguyên nhân nợ: Nguyên nhân chủ yếu của nợ tiền điện trong định mức là do không thu được thuỷ lợi phí, hiện nay số TLP còn nợ đọng là 21.217 triệu đồng, thu TLP vụ xuân 2007 mới chỉ đạt 73%, còn vượt định mức là do ngân sách tỉnh chưa bố  trí nguồn chi trả

 

3.3   Đổi mới sắp xếp lại doanh nghiệp

-          Đã hoàn thành việc sáp nhập công ty KTCTTL Quốc Oai, Phúc Thọ vào công ty KTCTTL Phù Sa - Đồng Mô và công ty Thuỷ sản và Dịch vụ Suối Hai vào công ty KTCTTL Ba Vì.

-          Đã triển khai xây dựng đề án đổi mới, bố trí sắp xếp lao động hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả  hoạt động; toạ điều kiện tăng việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV trên cơ sở mở rộng ngành nghề theo hướng đa ngành đa nghề trong các doanh nghiệp thuỷ nông.

 

 1. Những vấn đề tồn tại cần khắc phục:

-          Công tác phản ánh tình hình, báo cáo định kỳ ở một số đơn vị còn chậm, chưa sát với nội dung yêu cầu; chế độ báo cáo định kỳ thực hiện chưa tốt vì thế công tác tổng hợp của  các phòng  ban tham mưu cho Sở gặp nhiều khó khăn.

-          Hồ sơ thanh quyết toán công trình chống hạn vụ đông xuân 2006-2007, nạo vét kênh tiêu loại 2 cuối năm 2006 ở một số đơn vị chậm làm ảnh hưởng tới việc quyết toán chung.

-          Tiến độ triển khai thi công các công trình chống úng năm 2007 một số đơn vị làm còn chậm, chưa tập trung chỉ đạo thi công, một số hạng mục khó hoàn thành trước 20/7 theo yêu cầu của tỉnh.

-          Hồ sơ thẩm định về điện tưới tiêu, miễn giảm thuỷ lợi phí, tiền bơm dầu, bơm điện qua các trạm bơm của hợp tác xã chưa có sự thống nhất.

-          Phương án chống úng, hạn của một số đơn vị xây dựng chưa được chi tiết cụ thể, chưa phản ánh đúng hiện trạng của hệ thống công trình, chưa đưa ra các tình huống và các giải pháp cho từng khu vực...

-          Công tác xây dựng đề án đổi mới, bố trí sắp xếp lao ỵông hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các doanh nghiệp thuỷ nông còn chậm.

 

 1. Công tác phòng chống lụt bão và quản lý đê điều
 1. Công tác quản lý và bảo vệ đê điều:

-          Công tác kiểm tra nắm bắt địa bàn và tình hình hệ thống đê kè nhằm theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến xấu của hệ thống đê kè, đưa ra phương pháp xử lý kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm an toàn công trình, chuẩn bị cho công tác chống lũ năm 2007. Báo cáo kịp thời những diễn biến xấu của đê kè với ngành và UBND tỉnh, làm tham mưu trong công tác xử lý đảm bảo an toàn cho công trình;

-          Tình hình vi phạm pháp lệnh đê điều tháng 6 năm 2007 trên địa bàn toàn tỉnh có 241 vụ. Các vụ vi phạm đã được phát hiện, lập biên bản ngăn chặn, đồng thời báo cáo các cơ quan liên quan và chính quyền cơ sở để có biện pháp xử lý, tuy nhiên việc xử lý còn nhiều hạn chế, chính quyền cơ sở và các cơ quan liên quan  của một số huyện, thị chưa quyết liệt trong ngăn chặn và giải toả vi phạm;

-          Theo dõi đánh giá hiện trạng công trình đê kè để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch tu bổ và sửa chữa hàng năm.

 1. Công tác tu bổ đê điều

-          Dự án tu bổ đê thưưòng xuyên năm 2007 với tổng kinh phí 15,1 tỷ đồng và dự án duy tu bảo dưỡng đê năm 2007 với kinh phí đầu tư là 5,5 tỷ đồng, hiện đã và đang được triển khai, đến nay khối lượng đã thực hiện là: đất đào đắp 20.759/38.042 m3; gạch đá xây là 5.870/7.545 m3; Bê tông 2.270/8.728 m3; Khoan phụt vữa là 25.524/26346 m KS, kinh phí ước đạt 18,5/20,6 tỷ đồng;

-          Đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 kè Khánh Thượng – Minh Quang, Châu Sơn trong dự án xử lý sạt lở bờ hữu sông Đà, sông Hồng, kè Châu Sơn hiện nay đang chuẩn bị thi công giai đoạn 2;

-          Kè Tử Dương (sông Đáy) đang được đẩy nhanh tiến độ thi công để kịp thời đưa vào chống lũ;

-          Dự án kè Phương Độ - Cẩm Đình đã lựa chọn được đơn vị thi công, đơn vị thi công đang triển khai thiết bị máy móc để thi công công trình, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai, dự kiến đến đầu tháng 7 sẽ bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công;

-          Các hạng mục công trình trong kế hoạch tu bảo dưỡng đê cấp 4 đang được đẩy nhanh tiến độ để kịp thời đưa vào chống lũ.

 

 1. Công tác chuẩn bị phòng chống lụt, bão, úng và phân lũ, chậm lũ

-          Các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở đã tiến hành tổng kết công tác PCLB năm 2006 và triển khai nhiệm vụ công tác PCLBU ăm 2007. Kiện toàn Ban chỉ huy PCLBU ở các cấp, các ngành, xây dựng, trình duyệt và triển khai phương án PCLBU năm 2007. Các tiểu ban thuộc Ban chỉ huy PCLBU tỉnh đã và đang hoàn thiện phương án  của tiểu ban trình UBND tỉnh thông qua, làm cơ sở cho việc thực hiện khi có tình huống xấu xảy ra;

-          Tổ chức kiểm tra vật tư, phương án dự phòng và lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Tập huấn lực lượng cứu hộ đê và tìm kiếm cứu nạn. Xây dựng phương án bảo vệ các trọng điểm trên các tuyến đê chống lũ;

-          Đã tổ chức kiểm tra đánh giá chất lượng công trình đê, kè trước mùa mưa bão năm 2007 để lập phương án, kế hoạch xử lý , tu bổ và bảo vệ. Vận hành đóng mở thửu các cống, đập.

 

Một số diễn biễn sạt lở trên bờ hữu sông Hồng:

-          Sạt bãi sông Hồng thuộc huyện Ba Vì: Tại vị trí K0+400 đến K0+600, K1+400 đến K1+800, K2+000 đến K2+250 thuộc địa bàn xã Thái Hoà và Phong Vân, chiều dài sạt tổng cộng 900m, chiều rộng sạt từ 8-10m, chiều sâu từ 6-8m, cao trình bãi +16,0. Hiện nay đang khảo sát địa hình làm căn cứ để đưa ra biện pháp xử lý phù hợp;

-          Sạt bãi sông Hồng thuộc xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng: Tại K40+800 đến K40+880, chiều dài sạt 80 m, chiều rộng sạt 70m, sâu từ 6-7m, cao trình bãi bị sạt +13,0m;

-          Nứt mái kè Liên Trì - huyện Đan Phượng: Tại K46+720 đến K46+870 dài 150m, vết nứt rộng từ 0,15 – 0,30 m, chiều sâu từ 0,80 – 160m, cao trình miệng nứt +9,0 m.

 

Phần II: Một số nhiệm vụ công tác trọng tâm trong thời gian tới.

 1. Công tác phòng chống lụt bão úng đảm bảo sản xuất nông nghiệp

-          Làm tốt công tác thường trực  phòng chống lụt bão úng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, khí tượng thuỷ văn, chỉ đạo thực hiện phương án  phòng chống lụt bão úng, đảm bảo sản xuất, đảm bảo an toàn công trình, an toàn về người, tài sản, vật nuôi và phục hồi sản xuất sau úng, hạn;

-          Chỉ đạo công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất vụ mùa bảo đảm giành năng suất cao; Xây dựng phương án bảo đảm sản xuất, chống hạn vụ đông – xuân 2007-2008, xây dựng kế hoạch làm thuỷ lợi nội đồng màu khô năm 2007;

-          Tăng cường kiểm tra hệ thống đê kè, công trình thuỷ lợi xử lý kịp thời các sự cố xảy ra;

-          Hoàn thành xử lý các kè chống sạt lở bờ sông, các công trình thuỷ lợi phục vụ chống úng vụ mùa;

-          Tăng cường kiểm tra ngăn chặn vi phạm công trình thuỷ lợi, đê điều, phối hợp với chính quyền cơ sở  và các ngành của địa phương trong ngăn chặn giải toả các vi phạm công trình, làm thông thoáng dòng chảy.

 1. Các công tác khác:

-          Các công ty KTCTTL đẩy mạnh công tác xây dựng và trình duyệt đề án đổi mới, bố trí sắp xếp lao động hợp lý nhằm nâng cao hiêu quả hoạt động; tạo điều kiện tăng việc làm và thu nhập cho cán bộ CNV trên cơ sở mở rộng ngành nghề theo hướng đa ngành đa nghề trong các doanh nghiệp thuỷ nông; từng bước trao quyền chủ động vận hành tưới tiêu cho các cụm trạm trực tiếp sản xuất, khuyến khích công tác khoán chi phí sản xuất, tiết kiệm điện bơm tưới tiêu

-          Tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương để đẩy mạnh công tác thu nộp thuỷ lợi phí, giải quyết dứt điểm tình trạng nợ đọng thuỷ lợi phí, xây dựng đề án giảm, miến thuỷ lợi phí theo lộ trình miễn giảm thuỷ lợi phí của trung ương và của tỉnh;

-          Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và phản ảnh kịp thời những phát sinh trong quản lý điều hành phục vụ sản xuất kinh doanh;

-          Thực hiện tốt công tác an toàn lao động và chế độ chính sách với người lao động, hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước;

-          Phát động phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh;

-          Lập kế hoạch tu bổ đê điều năm 2008 trình Bộ Nông nghiệp và PTNT phê duyệt. Xây dựng phương án tu bổ sửa chữa công trình thuỷ lợi chống hạn vụ xuân, chông úng vụ mùa năm 2008 trình tỉnh phê duyệt.

-          Thực hiện tốt công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục công trình chống úng, hạn và tu bổ sửa chữa đê điều vụ mùa năm 2007./.

 
CÁC TIN KHÁC
  THAM LUẬN CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH PHÚ THỌ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TP.HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn