I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU
 

Trong hai ngày 25 và 26 tháng 6 năm 2009, Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2009 của Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu đã được tổ chức tại tỉnh Bắc Giang. Đồng Chủ trì Hội nghị có ông Tô Trung Nghĩa, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi- Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng- Thái Bình; ông Nguyễn Công Thức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang; và ông Đinh Khắc Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, Phó Tiểu Ban thường trực Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu. Hội nghị đã nhận được sự quan tâm và tham dự của ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cũng như sự có mặt đông đủ của các thành viên của Tiểu ban đến từ các tỉnh Hải Dương, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Hà Nội và Bắc Kạn.

Hội nghị đã được nghe phát biểu chào mừng của ông Nguyễn Công Thức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Bắc Giang, thay mặt cho UBND tỉnh Bắc Giang; Ông Đinh Khắc Tĩnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Nguyên, Phó Tiểu Ban thường trực trình bày "Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và kế hoạch triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2009" của Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu; Phát biểu của Tiến sĩ Tô Trung Nghĩa, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi, Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình; và các tham luận của 7 tỉnh trong lưu vực sông Cầu.

Toàn thể Hội nghị đã thống nhất và đánh giá cao những công việc mà Tiểu Ban đã làm được; trong đó nổi bật lên là các công tác khai thác có hiệu quả các nguồn nước tại các công trình thuỷ lợi và các nguồn nước chưa được đầu tư công trình, trong lưu vực sông Cầu để cung cấp nước tưới phòng chống hạn vụ Đông Xuân 2008-2009; cung cấp nước sinh hoạt cho đồng bào các dân tộc ở miền núi và nông thôn. Việc phân chia nguồn nước tưới trong lưu vực sông Cà Lồ; lưu vực sông Công (hồ Núi Cốc) với hệ thống Nông Giang sông Cầu (Bắc Giang); trong Hệ thống Thuỷ nông Bắc-Hưng-Hải v.v.., đã có nhiều cải thiện tốt, không còn tình trạng căng thẳng, tranh chấp.

Trong công tác bảo vệ lòng sông bến bãi đã có sự phối hợp tốt giữa các ngành Tài nguyên và môi trường, Công an, Chính quyền các cấp trong một tỉnh và liên tỉnh (Thái Nguyên-Bắc  Giang-Hà Nội) trong việc ngăn chặn nạn khai thác cát sỏi bừa bãi trên dòng sông Cầu.

Chi nhánh ở các Tỉnh cũng đã tham mưu có hiệu quả cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo khai thác và bảo vệ nguồn nước tại các công trình thuỷ lợi; công tác trồng rừng, bảo vệ rừng đầu nguồn; đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi ở thượng nguồn như hồ Nặm Cắt (Bắc Kạn), hồ Văn Lăng (Thái Nguyên) để góp phần bảo vệ nguồn nước, phòng chống lũ lụt trong lưu vực. Các Chi nhánh tại các tỉnh trong lưu vực cũng đã có sự phối hợp tốt với Sở Tài nguyên và môi trường trong việc ngăn chặn nước thải của các khu công nghiệp, làng nghề đổ vào sông suối.

Hội nghị cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại như tổ chức; trang thiết bị; kinh phí hoạt động cho các Chi nhánh cũng như Văn phòng Tiểu Ban còn thiếu; nội dung công tác và các công việc cụ thể còn có những điều bất cập, chưa chủ động, chưa bám sát thực tiễn v.v...

Toàn thể Hội nghị cũng đã nhất trí với nội dung các công việc cần triển khai trong 6 tháng cuối năm như bản Báo cáo của Tiểu Ban đã đề ra. Các tỉnh trong lưu vực đồng thuận, nhất trí cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành và địa phương trong việc duy trì hoạt động của Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu; trong đó nhiệm vụ trọng tâm là quản lý, khai thác và bảo vệ tốt nguồn nước trong lưu vực thông qua việc đầu tư, khai thác và bảo vệ tốt các công trình Thuỷ lợi; phối hợp và làm tốt hơn nữa việc chia sẻ nguồn nước trong lưu vực và việc chuyển nước từ lưu vực này sang lưu vực khác; phối hợp giải quyết các vấn đề có liên quan giữa các ngành trong một tỉnh và các tỉnh với nhau trong cùng lưu vực. Đặc biệt trước mắt là làm tốt công tác bảo vệ an toàn các công trình thuỷ lợi trong mùa mưa lũ; đồng thời làm tốt công tác trữ nước tại các công trình để phục vụ tốt công tác sản xuất Đông Xuân năm 2009-2010.

Một số kiến nghị như sau:

1. Về tổ chức của Tiểu Ban: Do sự luân chuyển cán bộ của các tỉnh nên có sự thay đổi một số Uỷ viên của Tiểu Ban như sau:

·  Ông Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên làm Trưởng Tiểu Ban, thay ông Đàm Thanh Nghị

·         Ông Nguyễn Văn Linh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, thay ông Nguyễn Đăng Khoa.

·         Ông Đỗ Huy Thịnh, Phó Giám đốc sở Nông nghiệp &PTNT, Phó Tiểu Ban thay ông Nguyễn Văn Tác đã nghỉ hưu;

·         Ông Hoàng Minh Tuấn, Phó Giám đốc sở Công thương-Uỷ viên thay ông Trần Văn Lộc đã chuyển công tác khác;

·         Ông Nguyễn Văn Thao, Phó Giám đốc sở Kế hoạch đầu tư -Uỷ viên thay ông Trần Văn Nhờ đã nghỉ hưu;

·         Ông Dương Văn Ngọc, Phó Giám đốc sở Tài chính-Uỷ viên thay ông Nguyễn Đức Kha đã chuyển công tác khác.

·         Ông Đào Văn Chắt Chi cục trưởng Chi cục Đê điều thay ông Đỗ Huy Thịnh.

Đề nghị Ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình tham mưu cho Bộ Nông nghiệp & PTNT có Quyết định công nhận các thành viên mới của Tiểu Ban nêu trên.

2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT bố trí kế hoạch xây dựng Quy hoạch thuỷ lợi tổng thể lưu vực sông Cầu.

3. Công tác quản lý quy hoạch lưu vực sông là một công việc mới đối với các tỉnh, do đó đề nghị Ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình mở các lớp bồi dưỡng tăng cường năng lực toàn diện cho các Tiểu ban QLQH lưu vực sông, đặc biệt là năng lực chuyên môn của các cán bộ trong Tiểu ban và các Chi nhánh tại các tỉnh trong lưu vực.

4. Mới đây nhất Chính phủ đã ban hành Nghị định số 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 về Quản lý lưu vực sông. Đứng trước vấn đề này, chúng ta sẽ "đổi mới" như thế nào cho phù hợp, rất mong được sự chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ và Ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình. 

               Văn phòng Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu

 
CÁC TIN KHÁC
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH PHÚ THỌ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn