I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

 Ngày 3/7/2009 tại tỉnh Ninh Bình, Tiểu ban QLQHLV sông Đáy đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009. Ông Lê Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Trưởng Tiểu ban chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Tiểu ban là lãnh đạo các Sở, Ngành: Nông Nghiệp & PTNT, Tài chính, Kế hoạch - Đầu tư, Khoa học - Công nghệ, Y Tế, Tài nguyên-Môi trường, Công thương, Bộ CHQS, Chi cục QLĐĐ&PCLB, Chi cục Thủy lợi của 5 tỉnh, thành phố là: Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình và Hòa Bình, còn có một số công ty KTCTTL đại diện cho các tỉnh trong lưu vực cũng về dự họp đông đủ. Ông Vũ Văn Thặng, Cục trưởng Cục thuỷ lợi - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Phó Trưởng ban QLQHLV sông Hồng-Thái Bình; Ông Tô Trung Nghĩa, Viện Trưởng Viện quy hoạch thủy lợi, Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng- Thái Bình đã về dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của Tiểu ban, tình hình triển khai thực hiện nghị định 115/2008/NĐ-CP tại các địa phương do ông Kiều Hữu Bình, Giám đốc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nam - Phó trưởng Tiểu ban trình bày tại hội nghị và ý kiến tham luận của một số đại biểu thuộc các lĩnh vực.

Sau khi nghe các đại biểu tham luận và thống nhất ý kiến, thay mặt hội nghị, Trưởng Tiểu ban QLQHLV sông Đáy đã kết luận:

1. Về tình hình 6 tháng đầu năm 2009

Trong 6 tháng đầu năm 2009 các thành viên Tiểu ban ở các Sở, Ngành địa phương đã làm tốt công tác tham mưu cho UBND các tỉnh trong lĩnh vực mình phụ trách như: Tham gia quy hoạch ngành phù hợp với định hướng phát triển kinh tế ở các tỉnh, đã làm tốt công tác ngăn chặn và xử lý ô nhiễm môi trường ngay từ khi quy hoạch.

+ Các địa phương đã triển khai tốt công tác phòng chống và sẵn sàng đối phó trong mùa lũ bão năm 2009.

+ Làm tốt công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về bảo vệ môi trường nước, công tác phòng chống lụt bão, úng hạn.

+ Tích cực tham gia vào quy hoạch thủy lợi chung phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong khu vực Đồng bằng Bắc bộ, quy hoạch tiêu thoát lũ cho thủ đô Hà Nội.

+ Đối với nghị định 115/2008/NĐ-CP là một chính sách lớn, phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đa số đến đời sống người dân trong lưu vực nên đã được UBND các tỉnh trong lưu vực tập trung chỉ đạo các ngành Tài chính, Nông nghiệp tích cực triển khai để sớm ban hành quyết định thực hiện trên địa bàn các tỉnh.

+ Chính phủ đã quan tâm và phân bổ nguồn kinh phí khá lớn cho đầu tư xây dựng và chống hạn đầu vụ.

Một số tồn tại:

+ Quy hoạch thủy lợi hiện nay không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của các vùng, miền, trong khi đó chưa có quy hoạch tổng thể trong lưu vực.

+ Nguồn kinh phí đầu tư để giải quyết úng ngập, hạn hán và giải quyết môi trường còn hạn hẹp nên việc thực hiện các dự án còn chậm.

+ Tình trạng ô nhiễm nguồn nước trong lưu vực vẫn còn nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và các ngành kinh tế khác.

+ Hoạt động của Tiểu ban do chưa có cơ chế cụ thể nên hiệu quả, hiệu lực chưa cao, đặc biệt là sự phối hợp liên ngành, liên lĩnh vực giữa các địa phương trong lưu vực chưa thường xuyên, chặt chẽ.

2. Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm

+ Các thành viên ở các Sở, ngành trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu cho UBND các tỉnh gắn kết chặt chẽ việc quản lý lưu vực sông với sự phát triển kinh tế xã hội do ngành mình phụ trách để giải quyết tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngay tại địa phương.

+ Các ngành Tài nguyên-môi trường, Nông nghiệp & PTNT tích cực bám sát các Bộ, ngành Trung ương đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án về bảo vệ môi trường chất lượng nước thuộc Đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy như quyết định 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

+ Các ủy viên Ban chỉ huy PCLB ở các tỉnh tích cực triển khai nhiệm vụ PCLB ở lĩnh vực mình phụ trách tham mưu cho UBND tỉnh giành thắng lợi trong công tác PCLB năm 2009.

+ Ngành NN&PTNT và Tài chính các tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND các tỉnh ban hành quyết định thực hiện nghị định 115/2008/NĐ-CP ở các địa phương tạo điều kiện cho các công ty KTCTTL, các HTXNN phục vụ tốt nông nghiệp và dân sinh.

+ Phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên và các địa phương để giải quyết một số tình huống trong lưu vực, nhất là một số vướng mắc giữa tỉnh này với tỉnh khác.

+ Để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tiểu ban, đề nghị các ngành cùng có tiếng nói chung với với lãnh đạo các địa phương để tạo ra sức mạnh chung.

3. Các kiến nghị với Bộ Nông nghiệp & PTNT và các Bộ, Ngành Trung ương:

+ Tăng cường đầu tư kinh phí để nâng cấp hệ thống thủy lợi đồng bằng sông Hồng đáp ứng yêu cầu phục vụ sự phát triển kinh tế xã hội hiện nay.

+ Hoàn thiện dự án quy hoạch tổng thể thủy lợi đồng bằng sông Hồng và đặc biệt là quy hoạch lưu vực sông Đáy để các địa phương có cơ sở quy hoạch thủy lợi của từng tỉnh cho phù hợp.

+ Đẩy mạnh tiến độ dự án làm sống lại sông Đáy cả về mùa lũ và mùa kiệt để bổ sung nguồn nước sông Đáy về mùa kiệt và giải quyết môi trường.

+ Bộ Tài nguyên & Môi trường đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án thuộc đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy như quyết định 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính Phủ. Trước hết tập trung xây dựng các trạm quan trắc chất lượng nước, cảnh báo ô nhiễm kịp thời để người dân biết mà phòng tránh.

+ Tổng công ty điện lực Việt nam có quy trình vận hành các hồ thượng nguồn đảm bảo yêu cầu dòng chảy về mùa kiệt để giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và các ngành kinh tế khác.

 

Một vài hình ảnh Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2009 của Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy

 

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH PHÚ THỌ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn