I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
 

Tại Hội nghị, sau khi nghe báo cáo tổng kết công tác năm 2011 và phương hướng hoạt động của năm 2012 của Ban do ông Bùi Nam Sách, Chánh văn phòng Ban trình bày, báo cáo tổng kết hoạt động năm 2011 của hai đại diện thuộc hai Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu và sông Đáy, các thành viên tham dự Hội nghị đã nghe và góp ý kiến cho bản tổng kết và góp ý để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban. Các ý kiến đóng góp cụ thể như sau:

1. Ý kiến của Tiểu ban QLQHLV sông Đáy:

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT sớm phê duyệt rà soát quy hoạch lưu vực sông Đáy, quy hoạch thủy lợi đồng bằng sông Hồng để làm cơ sở cho các địa phương trong lưu vực lập quy hoạch chi tiết và lựa chọn công trình để đầu tư xây dựng cho phù hợp và đạt hiệu quả cao

- Sớm có kết quả thẩm định các dự án ra soát quy hoạch thủy lợi của các tỉnh để UBND các tỉnh phê duyệt quy hoạch làm cơ sở cho các địa phương thực hiện xây dựng bổ sung và tu bổ sửa chữa.

Đề nghị các tỉnh trong lưu vực cùng tích cực ngăn chặn việc xả nước bẩn ngay từ khi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy, các khu công nghiệp. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, kiểm soát và xử phạt kịp thời các đơn vị cố ý thải nước chưa qua xử lý ra sông.

- Đề nghị Bộ Tài nguyên và môi trường đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án thuộc đề án tổng thể bảo vệ môi trường sông Nhuệ, sông Đáy theo các quy định tại Luật Tài nguyên nước số 08/1998/QH10 ngày 20/5/1998 của Quốc hội khóa X; Nghị định 120/2008/NĐ-CP ngày 01/12/2008 của Chính phủ, quyết định 57/2008/QĐ-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ.

 - Đầu tư bổ xung, nâng cấp sửa chữa hệ thống CTTL trong khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ nói chung và lưu vực sông Đáy nói riêng để hệ thống đủ năng lực đáp ứng yêu cầu PCLB phục vụ tốt sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong giai đoạn hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn hiện nay.

- Thiết lập mạng lưới quan trắc về chất lượng nước, dự báo kịp thời tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Có chế tài đủ mạnh để ngăn chặn và xử lý việc xả nước thải vào sông Nhuệ khi nước thải chưa qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, tiến tới dần kiểm soát hoàn toàn nguồn nước

- Đối với tỉnh Hà Nam, đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT quan tâm đầu tư:

+ Xây dựng mới trạm bơm Như Trác II, Nguyên Chính; sửa chữa, nâng cấp các trạm bơm: Nhâm Tràng, Hữu Bị I, Quang Trung, Triệu Xá, Chợ Lương, Lạc Tràng Bộ, Ngòi Ruột, Thịnh Châu, Hàm Long... trong hệ thống.

+ Tiếp tục kiên cố hoá kênh tưới để hoàn thiện hệ thống nâng cao hiệu quả tưới như các kênh: C1, C9, C3, C5, C7, C13, kênh Chính Đông + Chính Tây (đoạn cuối). Nạo vét hệ thống các kênh tiêu chính như: sông Kinh Thuỷ, sông Duy Tiên, sông Nhuệ

+ Công trình đê điều: Nâng cấp xây dựng một số cống qua đê, tiếp tục đầu tư cứng hoá mặt đê, đắp cơ đê sông Hồng, xử lý đột xuất kè Nguyên Lý, lấp ao hồ đầm dưới chân đê, trồng che chắn sóng cho các tuyến đê.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT  sớm phê duyệt quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Đáy để các địa phương có cơ sở rà soát lại quy hoạch của tỉnh mình cho phù hợp với quy hoạch của khu vực.

            Tăng cường và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong quá trình xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của các địa phương gắn kết với việc quản lý, khai thác và bảo vệ các CTTL trong lưu vực đảm bảo tính thống nhất trong bảo vê, điều hành.

            Xây dựng có tính chiến lược về quy hoạch tổng thể và triển khai các biện pháp nâng cao hiệu quả hệ thống CTTL.

            Tạo dựng mô hình quản lý chuyển giao công nghệ, công trình theo phân cấp và đến các đối tượng hưởng lợi.

            Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác quản lý, điều hành, vận hành các hệ thống CTTL. Đào tạo nguồn lực chuẩn bị cho các bước phát triển mới.

2. Ý kiến của đại diện tiểu ban quản lý lưu vực sông Cầu:

- Đối với quản lý lưu vực cần có quy hoạch cụ thể cho từng lưu vực sông, có quy định trách nhiệm rõ nhiệm vụ cho từng tỉnh trong lưu vực, đảm bảo xây dựng chung của lưu vực

- Đề nghị tiếp tục quan tâm có các dự án đầu tư xây dựng mới, nâng cấp kiên cố một số công trình thủy lợi đã xuống cấp hư hỏng đầu mối, nhất là các hồ chứa nước.

- Tiếp tục đầu tư cho công tác quy hoạch, xây dựng mới những kho nước để có thêm nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh kinh tế lâu dài, đặc biệt là các công trình tưới cây vùng đồi để tưới cây chè, cây công nghiệp.

- Đề nghị Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT quan tâm, ưu tiên tăng vốn đầu tư cải tạo nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi có sẵn đang bị xuống cấp.

- Có chính sách và biện pháp có hiệu quả, kiên quyết xử lý những trường hợp gây ô nhiễm môi trường nguồn nước. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm, kịp thời phát hiện những tác nhân gây ô nhiễm để có biện pháp xử lý thỏa đáng. Tăng cường công tác quản lý khai thác sử dụng nguồn nước ngầm. Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án cung cấp nước sạch cho các khu dân cư tập trung, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa.

- Tăng cường công tác quản lý khai thác sử dụng nguồn nước ngầm. Tiếp tục đầu tư xây dựng các dự án cung cấp nước sạch cho các khu dân cư tập trung, nhất là khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa.

- Nâng cao hoạt động tưới và quản lý khai thác công trình với sự tham gia cao nhất của người dân hưởng lợi từ hai hệ thống sông Cầu và sông Công.

- Tổ chức tập huấn, đào tạo nâng cao kiến thức, năng lực Quản lý lưu vực sông cho các địa phương. Trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác quản lý cũng như đánh giá môi trường ô nhiễm.

- Tỉnh Thái Nguyên mong được sự hỗ trợ của Chuyên gia Tư vấn và sự hỗ trợ cao của Bộ Nông nghiệp và PTNT, của Ban QLQH LV Sông Hông – Sông Thái Bình để giải quyết những hạn chế còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh.

- Cần thiết lập hệ thống ngân hàng dữ liệu để quản lý lưu vực sông được tốt hơn.

- Việc quản lý quy hoạch lưu vực sông Cầu gặp rất nhiều khó khăn về thiên tai, cạn kiệt nguồn nước…nên rất cần thiết phải có cơ chế chính sách rõ ràng, cụ thể để làm định hướng, kim chỉ nam cho hoạt động quản lý.

- Khai thác nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế như thủy điện mâu thuẫn với nước phục vụ nông nghiệp vì vậy khi quy hoạch các công trình trên dòng chính sông Cầu cần thiết phải nghiên cứu, xem xét các yêu cầu và các tiêu chí.

3.Ý kiến của đại diện Chi cục thủy lợi tỉnh Vĩnh Phúc:

- Vĩnh Phúc có hệ thống công trình thủy lợi tương đối hoàn thiện, hệ thống kênh mương nội đồng đã được kiên cố hóa chống thất thoát nguồn nước. Tỉnh đã có chủ trương tu bổ hoàn thiện các công trình thủy lợi để phục vụ tốt vụ Đông Xuân 2011-2012 tuy nhiên Vĩnh Phúc cũng gặp một số khó khăn như miễn giảm thủy lợi phí, vấn đề công bằng về thủy lợi phí đối với vùng khó khăn về nguồn nước, vấn đề chuyển giao các công trình do nhân dân quản lý về cho các công ty khai thác công trình thủy lợi, vấn đề tổ chức lại bộ máy quản lý khai thác công trình thủy lợi phù hợp với cơ chế và chính sách hiện tại.

- Vĩnh Phúc kêu gọi vốn đầu tư của các tổ chức quốc tế như ADB, WB… để giải quyết các vấn đề cấp nước, thoát nước, giảm thiểu thiệt hại thiên tai, bảo vệ và chống ô nhiễm nguồn nước với tổng kinh phí khoảng trên 2000 tỷ.

- Những năm gần đây do biến đổi khí hậu,  nguồn nước bị cạn kiệt nên không đủ đáp ứng yêu cầu tưới, vì vậy đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT cần có phương án đầu tư nâng cấp, nạo vét các hồ chứa lớn, nhỏ, xây dựng mới các công trình để chủ động bảo vệ nguồn nước, đáp ứng yêu cầu dùng nước ngày càng tăng. Trong cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới các công trình gắn kết với công nghệ mới, hiện đại hóa tạo điều kiện cho nâng cao năng lực hiệu quả công trình, năng lực quản lý vận hành khai thác…

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp & PTNT xây dựng đường mực nước sông Hồng, sông Lô ứng với quy trình điều tiết, quy trình xả nước của các hồ Sơn La, Hòa Bình ... trên thượng nguồn và các công trình phụ trợ nhằm đảm bảo duy trị MN trên các triền sông cho các công trình TL hoạt động( vì các công trình lấy nước ven sông hầu hết thiết kế với MN ở tần suất tưới 75% hoặc  đưa ra các khuyến cáo  về thiết kế đối với cao trình lấy nước của các trạm bơm ven sông...

- Đề nghị Bộ cho rà soát bổ sung các QH phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội của các ngành, vùng, địa phương, đảm bảo tính đồng bộ, liên ngành trên phạm vi cả nước và từng lưu vực theo quan điểm và yêu cầu mới đáp ứng được nhu cầu hiện đại hóa và công nghiệp hóa, Trên cơ sở đó, điều chỉnh quy hoạch phát triển, lựa chọn công trình quan trọng để xây dưng kế hoạch đầu tư dài hạn, ngắn hạn.

4. Ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình:

- Tỉnh Hòa Bình, có 1/3 diện tích nằm trên lưu vực sông Mã, còn lại nằm trên lưu vực sông Đáy. Huyện Yên Thủy của tỉnh rất khó khăn về nguồn nước và đã có quy hoạch lấy nước từ sông Bưởi nhưng vì chưa có Ban QLQHLV sông Mã nên rất khó khăn khi đưa ra giải pháp

- Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa Bình không được tham gia trong chương trình an toàn hồ chứa, các chương trình khác như chống sạt lở bờ sông lại chuyển sang cho Bộ Tài nguyên Môi trường chuyên môn khác với thủy lợi nên hiệu quả của chương trình không cao

- Quản lý khai thác công trình thủy lợi tạo ra đầu mối đặt hàng cho các công ty khai thác công trình thủy lợi

5. Ý kiến của đại diện Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội

- Ban quản lý lưu vực tham mưu cho Bộ các Quy hoạch lũ đã đang triển khai thời gian chưa được quy định trong báo cáo

- Với các báo cáo lũ, Hà Nội hiện đang xem xét để đưa vào thực hiện

- Vấn đề ô nhiễm hệ thống sông của Hà Nội gây ảnh hưởng đến các sông ở hạ lưu. Hiện nay Hà Nội cố gắng giảm thiểu gây ô nhiễm nhưng vấn đề này đặc biệt khó khăn nên cần có lộ trình rõ ràng.

- Vấn đề thủy lợi phí cần nghiên cứu xem xét lại vì hiện  nay chưa gắn được trách nhiệm của người dân vào bảo vệ công trình thủy lợi.

- Vi phạm công trình thủy lợi như xây lấn vào khu vực công trình nhà ở, tổng kết có khoảng 12 vụ vi phạm đặc biệt lũ lớn vào các công trình kênh mương, khai thác cát…

6. Ý kiến của đại diện sở Nông nghiệp và PTNT thành phố Hà Nội

 - Ban Quản lý các lưu vực tham mưu cho Bộ các QH lũ, đã và đang triển khai, thời gian chưa được quy định trong báo cáo.

- Báo cáo lũ+đê Hà Nội hiện nay vẫn đang xem xét để đưa vào thực hiện.

- Vấn đề ô nhiễm hệ thống sông của Hà Nội gây ảnh hưởng tới hạ lưu. Hiện nay Hà Nội cố gắng giảm thiểu gây ô nhiễm nhưng vấn đề này đặc biệt khó khăn phải có lộ trình rõ ràng.

- Vấn đề Thuỷ lợi phí cần nghiên cứu xem xét lại, không gây sự ỷ lại, không gắn trách nhiệm vào người dân, bảo vệ công trình thuỷ lợi.

- Vi phạm công trình thuỷ lợi như xây lấn vào các khu vực công trình kênh mương, nhà ở. Tổng kết có khoảng 12.000 vụ vi phạm đặc biệt là lấn vào các công trình kênh mương, khai thác cát…

6- Kết luận của Thứ Trưởng Đào Xuân Học

- Vấn đề quản lý nguồn nước và tài nguyên nước: luật tài nguyên nước thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, nên vấn đề này chồng chéo với luật thủy lợi.

- Về góc độ quy hoạch: Năm vừa qua, Bộ đã rất quan tâm phát triển một số vùng quy  hoạch sông Đáy, sông Hồng

- Quản lý công trình rất vất vả trong các vấn đề phân cấp công trình thủy lợi, khai thác công trình thủy lợi, quản lý định mức trong nghiệm thu thanh toán, quy định năng lực tổ chức cá nhân quản lý công trình thủy lợi, tiêu chí đánh giá quản lý công trình thủy lợi, định mức quản lý công trình thủy lợi

- Đối với đồng bằng sông Hồng việc ô nhiễm môi trường ngày càng gay gắt, Bộ đã ra chương trình rà soát đê sông – đê biển

- Liên quan đến thiên tai, Bộ đã ra chương trình quản lý thiên tai với vấn đề tham vấn cộng đồng và  Thành lập trung tâm phòng chống giảm nhẹ thiên tai để cung cấp thông tin cho cộng đồng

 

(Văn phòng Ban QLQHLV Sông Hồng – Thái Bình)

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH
  Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban năm 2014
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn