Vũ Thư -Thái Bình: Chủ động phòng, chống ngập úng

Vũ Thư là huyện nội đồng, nằm ở đầu nguồn nước nên thuận lợi cho việc tưới phục vụ sản xuất nhưng lại cách xa cửa tiêu - cống Lân trên 40km, khó khăn cho việc tiêu thoát nước khi có mưa lũ xảy ra. Mùa mưa bão năm nay, huyện đã chủ động triển khai công tác phòng, chống ngập úng bảo vệ an toàn 7.850ha lúa, 1.800ha cây màu và 1.500ha ao đầm của nhân dân.

Vũ Thư có 1.994ha sản xuất nằm trong 5 vùng úng trọng điểm như vùng Tân Phúc Bình, Phù Sa, Nguyên Tiến Đoài... Ngoài ra, còn có các vùng úng nhỏ lẻ, có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn xảy ra như vùng Hồng Lý, Nam Bi, Hồng Phong... Hệ thống sông của huyện những năm qua đã được đầu tư nạo vét bảo đảm năng lực dẫn nước. Huyện cũng chủ động, sẵn sàng hệ thống công trình thủy lợi đáp ứng khả năng tiêu bằng động lực khi cần thiết. Toàn huyện có 41 trạm bơm tiêu úng; trên 700 máy bơm dầu, bơm điện di động, đặc biệt 4 trạm bơm tiêu úng qua đê là trạm bơm Nguyên Tiến Đoài, Phù Sa, Tân Phúc Bình, Cự Lâm đã được cải tạo, nâng cấp sẵn sàng vận hành phục vụ tiêu úng với tổng công suất 75.500m3/giờ.

Ông Nguyễn Minh Sản, Giám đốc Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện Vũ Thư cho biết, khi có mưa úng xảy ra, huyện thực hiện phương châm lấy tiêu tự chảy là chính. Bước vào mùa mưa bão năm nay, huyện đã tiến hành tu bổ, sửa chữa 15 cống dưới đê, 26 cống đập nội đồng, nâng cấp 8 trạm bơm tiêu úng, bảo dưỡng toàn bộ hệ thống thiết bị công trình phục vụ tiêu úng trên địa bàn. Tiến hành nạo vét sông Trường Giang, sông Nam Long, các sông dẫn vào các trạm bơm. Các địa phương tiến hành công tác thủy lợi mặt ruộng. Trước mùa mưa bão, Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các địa phương tiến hành giải tỏa vật cản trên sông theo phân cấp quản lý với tổng số hàng triệu mét vuông bèo bồng, rác thải các loại. Các vùng úng trọng điểm và vùng úng cục bộ được huyện xây dựng phương án tiêu úng cụ thể, chủ động sẵn sàng triển khai công tác tiêu úng khi cần.

Cùng với Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện, các địa phương trên địa bàn huyện chú trọng công tác tiêu úng. Vùng úng Nguyệt Lãng có diện tích úng trũng 180ha thuộc xã Minh Khai, Minh Lãng, Song Lãng, trong đó nhiều nhất ở địa bàn xã Minh Khai. Ông Trần Văn Mâu, Chủ tịch UBND xã Minh Khai cho biết, cao trình mặt ruộng ở vùng úng này trung bình từ +0,5m đến +0,7m, chỉ cần lượng mưa 50mm đã có thể xảy ra ngập úng, nếu không tiêu thoát kịp thời ảnh hưởng đến lúa,  cây màu của nông dân. Do vậy, xã thường xuyên phối hợp với xã Minh Lãng và xã Song Lãng tổ chức nạo vét các sông dẫn để nước từ vúng úng này có thể tiêu thoát nhanh nhất ra sông Lạng và sông Sọng khi cần. Ngoài ra, xã có trạm bơm Nguyệt Lãng có công suất 5.000m3/giờ, sẵn sàng vận hành để phục vụ tiêu úng. Tuy nhiên, vùng tiêu này lớn, trong khi đó trạm bơm có công suất nhỏ, vì vậy cả 3 địa phương đều phải chú trọng công tác khoanh vùng khép kín để bơm tiêu đạt hiệu quả. Những năm gần đây, nhờ làm tốt tiêu úng nên mặc dù vùng úng Nguyệt Lãng được đánh giá thấp trũng nhất so với các vùng úng trọng điểm của huyện, tuy nhiên không xảy ra thiệt hại lớn về lúa, cây màu do úng trũng.

Ông Nguyễn Tống Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, để chủ động phòng, chống úng trong mùa mưa bão, UBND huyện đã thành lập tiểu ban phòng, chống úng; xây dựng và triển khai đề án công tác thủy lợi phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông; phương án phòng, chống úng vụ mùa năm 2020; phương án chi tiết cho các vùng úng trọng điểm. Huyện tổ chức kiểm tra, vận hành thử máy, thiết bị điện tại các trạm bơm tiêu úng lớn và giao Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện phân công cán bộ phụ trách từng vùng úng, từng công trình thủy lợi lớn để sẵn sàng vận hành tiêu úng khi có lệnh. Ngoài khó khăn về một số công trình thủy lợi như trạm bơm, cống đập đã xuống cấp, năng lực dẫn nước của hệ thống sông kênh còn hạn chế thì khó khăn lớn nhất của huyện hiện nay là việc vi phạm hành lang công trình thủy lợi gia tăng, phức tạp và chưa được các địa phương quan tâm xử lý triệt để, gây ảnh hưởng đến công tác tưới, tiêu phục vụ sản xuất. Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Vũ Thư quyết tâm, chủ động làm tốt công tác phòng, chống úng, bảo vệ an toàn lúa mùa và hoa màu của nhân dân trong mùa mưa bão.

Nguồn: baothaibinh.com.vn

about-star
about-star