I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG MÔI TRUỜNG LÀNG NGHỀ THUỘC LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
 

Sông Đáy chảy qua địa bàn Hà Nội dài 144 km qua 9 quận, huyện với 84 phường, xã, thị trấn. Trong 9 quận, huyện thuộc lưu vực sông Đáy hiện có 35 làng nghề và hàng trăm làng có nghề đang hoạt động. Các làng nghề được chia làm 5 nhóm ngành nghề chính như sau: Nhóm ngành nghề mây tre giang đan; Nhóm ngành nghề chế biến nông sản; Nhóm ngành nghề dệt may, nhuộm; Nhóm ngành nghề nón lá;  Nhóm ngành nghề chế biến lâm sản. Những năm gần đây, sản xuất ở các làng nghề phát triển mạnh mẽ, quy mô sản xuất mở rộng dẫn đến mức độ ô nhiễm nước thải tại các làng nghề có xu hướng tăng lên. Cụ thể: Tổng lượng nước thải của các làng nghề chế biến nông sản thực phẩm chảy vào Sông Đáy khoảng 1.219m3/ngày, các làng nghề này thường có mức độ ô nhiễm hữu cơ cao; Tổng lượng nước thải của các làng nghề mây tre giang đan, nón lá chảy vào Sông Đáy khoảng 91,1m3/ngày, mây tre phải ngâm trong nước và quy trình gia công xử lý gây phát sinh nước thải có chứa nhiều lignin và các chất hữu cơ dẫn đến nước mặt ở đây có mùi hôi thối, màu đục; Tổng lượng nước thải của các làng nghề dệt, nhuộm chảy vào Sông Đáy khoảng 111,76m3/ngày, các làng nghề này sử dụng hóa chất rất lớn, các hóa chất gồm: thuốc tẩy các loại, các chất trợ nhuộm, xút, axit... và khoảng 85% các loại hóa chất này sẽ đi vào nước thải làm cho nước thải có COD cao hơn TCVN từ 3,5 – 4,5 lần, BOD5 cao hơn 1,5 - 4 lần, đặc biệt có nơi hàm lượng Coliform vượt TCVN hàng nghìn lần.

          Ô nhiễm môi trường nước của các làng nghề thuộc lưu vực sông Đáy đã ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nước sông, do hầu hết nước thải của các làng nghề đã thải thẳng ra sông mà chưa qua xử lý. Đây cũng là một trong những nguyên nhân góp phần gây ra ô nhiễm sông Đáy. Hiện nay, phần lớn nước ở lưu vực đã bị ô nhiễm hữu cơ, có nơi ở mức độ nghiêm trọng với các chỉ tiêu COD, BOD5, NH4+, Coliform ... cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần, thậm chí đã đến mức báo động.

            Sông Đáy bị ô nhiễm cục bộ với mức độ ngày càng gia tăng, đặc biệt nước sông còn chịu ảnh hưởng từ ô nhiễm của nước Sông Nhuệ. Từ quận Hà Đông đến Phủ Lý nước sông chủ yếu bị ô nhiễm hữu cơ từng đoạn với mức độ khác nhau. Các thông số đặc trưng cho thấy ô nhiễm hữu cơ đều vượt TCVN. Theo kết quả phân tích mẫu nước sông Đáy của cơ quan chức năng cho thấy nguồn nước bị ô nhiễm, các mẫu nước hầu hết đều có thành phần hóa học thuộc các nhóm Nitơ, oxy hóa học, nhóm nguyên tố vi lượng vượt gấp 2 - 3 lần tiêu chuẩn cho phép.

          Trước thực trạng ô nhiễm môi trường của làng nghề Hà Nội nói chung cũng như ô nhiễm môi trường làng nghề trong lưu vực sông Đáy nói riêng đã ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống, sinh hoạt của người dân và ảnh hướng tới tài nguyên nước lưu vực sông Đáy, Sở Công thương Hà Nội đã tập trung vào một số công tác chủ yếu sau:

- Xây dựng Quy chế quản lý môi trường làng nghề trên địa bàn Thành phố nhằm quy định cụ thể về công tác quản lý, hoạt động bảo vệ môi trường làng nghề; chính sách, biện pháp và nguồn lực trong quản lý, bảo vệ môi trường làng nghề; quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề trên địa bàn Thành phố thuộc các lĩnh vực hoạt động bảo vệ môi trường.

- Xây dựng quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nghề, làng nghề trên địa bàn Thành phố, trong đó chú trọng tới hỗ trợ việc di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư tới cụm công nghiệp làng nghề tập trung.

- Hoàn thiện các quy hoạch như: Quy hoạch tổng thể phát triển các khu, cụm công nghiệp; Quy hoạch tổng thể phát triển nghề, làng nghề .

- Triển khai thực hiện đề án Bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề, trong đó tập trung vào xử lý ô nhiễm môi trường ở một số làng nghề gây ô nhiễm nghiêm trọng và lựa chọn để phát triển một số nghề và làng nghề theo hướng bền vững, thân thiện với môi trường.

- Khảo sát và chuẩn bị đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường cho từ 01 đến 02 làng nghề gây ô nhiễm.

- Triển khai kế hoạch đấu thầu dự án thí điểm xử lý nước thải cho làng nghề chế biến tinh bột dong công xuất 200 – 300 m3 /ngày đêm cho làng nghề Tân Hòa, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai

            Xuất phát từ thực trạng ô nhiễm môi trường làng nghề trên lưu vực sông Đáy, để xử lý nhằm hạn chế tiến tới xử lý triệt để tình trạng ô nhiễm môi trường, thời gian tới cần tập trung vào các giải pháp chủ yếu sau:

- Nâng cao ý thức của người dân trong làng nghề: Đây là giải pháp cần được coi trọng, trước hết là cung cấp các thông tin đầy đủ và thương xuyên về những vấn đề cấp thiết thuộc lĩnh vực môi trường, giới thiệu Luật bảo vệ môi trường và các văn bản, chính sách có liên quan, cũng như hiện trạng và những hậu quả của ô nhiễm môi trường tác động tới sức khỏe, đời sống của người dân. Đồng thời tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng cho các cán bộ phụ trách về môi trường ở các làng nghề.

- Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến: Áp dụng khoa học công nghệ hiện đại vừa nâng cao năng xuất lao động, đảm bảo chất lượng sản phẩm, vừa cải thiện được tình trạng ô nhiễm môi trường. Trước mắt cần áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để xử lý các chất thải độc hại trước khi thải ra môi trường xung quanh đặc biệt là đối với các làng nghề có chất thải là hóa chất. Bên cạnh việc nghiên cứu tạo ra các nguyên liệu mới thay thế nguồn nguyên liệu thiên nhiên đối với các làng nghề gây suy thoái môi trường.

- Xây dựng các quy hoạch, cơ chế, chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường: Xây dựng và triển khai thực hiện các quy hoạch, kế hoạch nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường như: quy hoạch khu, cụm công nghiệp; quy hoạch nghề và làng nghề; kế hoạch di dời các cơ sở gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư…; Xây dựng chính sách về mặt tài chính để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề, hỗ trợ vốn để giúp các cơ sở sản xuất trong làng nghề áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm giảm thiểu ô nhiễm, hỗ trợ các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư đến cụm công nghiệp tập trung…; Có quy định thu phí bảo vệ môi trường trên nguyên tắc người gây ô nhiễm phải có trách nhiệm đóng góp tài chính để khắc phục ô nhiễm môi trường và cải thiện ô nhiễm môi trường; Phải có quy định về bảo vệ môi trường làng nghề, quy định xử phát hành chính đối với những đối tượng gây ô nhiễm; Triển khai đầu tư xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề tại một số làng nghề gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

(Báo cáo của Sở Công Thương Hà Nội tại hội nghị sơ kết của Tiểu ban sông Đáy)

 
CÁC TIN KHÁC
  CỨU SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG SÔNG CHẾT
  DÙNG NƯỚC SÔNG HỒNG “TẨY TRẮNG” SÔNG TÔ LỊCH
  THÁI NGUYÊN: HÃY CỨU LẤY LƯU VỰC SÔNG CẦU
  SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC - NGUY CƠ NHÃN TIỀN
  MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC MỘT SỐ SÔNG Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn