Hoạt động của văn phòng ban với hai tiểu lưu vực sông cầu và sông đáy- (Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

Từ ngày 18/10 đến ngày 3/11/2004 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa bao gồm 10 tỉnh: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Cạn, Bắc Giang, Bắc Ninh (tiểu lưu vực sông Cầu) và Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây, Hoà Bình (tiểu lưu vực sông Đáy) để nắm bắt thực trạng khai thác và quản lý nguồn nước các tỉnh trong lưu vực sông Cầu, sông Đáy và thu thập các ý kiến về việc thành lập hai tiểu lưu vực sông Cầu và sông Đáy

Báo cáo công tác khảo sát thực địa ban quản lý sông hồng – thái bình năm 2011.

Để nắm bắt được hiện trạng khai thác dòng chính cũng như dòng nhánh của sông Hồng – Thái Bình thông qua các công trình thuỷ lợi đã xây dựng, văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức đi thực địa một số  tỉnh thuộc lưu vực sông Hồng như Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phú, Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, và Lạng Sơn.Đoàn đã làm việc với các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh trên với nội dung sau: Những vấn đề còn tồn tại khi khai thác, sử dụng nguồn nước như:

Văn phòng ban qlqhlv sông hồng – thái bình tổ chức đi thực địa đến 3 tỉnh phú thọ, tuyên quang và hà giang (8-15/6/2009)

Từ ngày 8/6/2009 đến ngày 15/6/2009, Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức đi thực tỉnh đến các tỉnh Phú Thọ, Tuyên Quang và Hà Giang để nắm bắt tình hình quản lý quy hoạch lưu vực sông, công tác quản lý, khai thác công trình thủy lợi trên địa bàn các tỉnh và kiến nghị của các địa phương để nâng cao vai trò quản lý quy hoạch lưu vực sông.