ĐỊA CHỈ VĂN PHÒNG BAN

Văn phòng Ban Quản lý Quy Hoạch lưu vực sông Hồng- sông Thái Bình có trụ sở đặt tại Viện Quy Hoạch Thuỷ Lợi.                                             

Địa chỉ:          Văn Phòng Ban QLQHLV sông Hồng- sông Thái Bình

                      162 A  - Trần Quang Khải, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

                       Tel: 024.38256170 - Fax: 024.38252807

                       E-mail: iwrp@wrp.gov.vn

                       Website: www.rrbo.org.vn

 

  Họ tên * :
  Địa chỉ :
  Điện thoại * :
  Email * :
  Nội dung * :
  Các trường dấu sao là bắt buộc