Tỉnh Hoà Bình: Huy động hơn 280 nghìn ngày công làm thủy lợi

Thời gian qua, các huyện, thành phố Hòa Bình và Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi đã tích cực triển khai thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi đợt I/2020. Theo đó, toàn tỉnh đã đào đắp được 270 nghìn m3 đất, phát dọn 1,6 triệu m2 bờ mái, kênh mương, huy động hơn 280 nghìn ngày công, tương đương trên 19,57 tỷ đồng.

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về bảo vệ công trình thủy lợi

UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp với các công ty thủy lợi tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ công trình thủy lợi; triển khai các nhiệm vụ được giao trong kế hoạch thi hành Luật Thủy lợi. Tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động lấy nước ngọt phục vụ sản xuất và sinh hoạt

Trung tâm dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay xâm nhập mặn ở cửa sông Cửu Long có xu thế giảm dần. Từ nay đến ngày 7-4, các địa phương có thể tận dụng thời kỳ triều cường kém để lấy nước tích trữ trong ao, mương và dụng cụ chứa nhằm phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

Nước và Biến đổi khí hậu - Ý nghĩa và hành động

Con người cần nước để tồn tại. Các kế hoạch hành động để giải quyết biến đổi khí hậu cần được tích hợp giữa các ngành, các lĩnh vực khác nhau và có sự phối hợp xuyên biên giới. Trong đó, cần phải dựa trên nguyên tắc chung là quản lý nước an toàn và bền vững. Chúng ta không thể chờ đợi. Các nhà hoạch định chính sách khí hậu phải đặt nước vào trung tâm của các kế hoạch hành động!