RÀ SOÁT QUY HOẠCH PHÒNG CHỐNG LŨ VÀ ĐÊ ĐIỀU SÔNG ĐÁY

Nằm ở hữu ngạn sông Hồng, sông Đáy dài 240 km có cửa vào tại Hát Môn trên sông Hồng, trước kia sông Đáy trực tiếp chuyển nước sông Hồng ra biển qua cửa Như Tân. Từ năm 1937 đã xây dựng đập Đáy, phân lũ sông Hồng vào sông Đáy bảo vệ cho thủ đô Hà Nội và vùng hạ du trong trường hợp những năm có lũ lớn như trận lũ tháng 8/1945 và tháng 8/1971

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC QUY HOẠCH CỦA CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM , NGƯ NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 32/1998/CT ngày 23/9/1998 của Thủ tướng Chính phủ về Công tác quy hoạch, các ngành nông, lâm, ngư nghiệp đã triển khai xây dựng nhiều dự án quy hoạch phát triển cho từng ngành, từng đối tượng trên phạm vi cả nước và từng vùng lãnh thổ. Trong đó đáng chú ý là các dự án quy hoạch sau: