Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình đi thực địa sông Đáy

Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Đoàn công tác của Viện Quy hoạch Thủy lợi, Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình do đồng chí Viện trưởng, Chánh văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng- Thái Bình Đỗ Văn Thành dẫn đầu đã đến làm việc với Ban Quản lý Công trình phân lũ sông Đáy và đi khảo sát tại cụm 04 công trình đầu mối gồm: công trình cống Vân Cốc, công trình cống Cẩm Đình, công trình Đập Đáy, công trình cống Hiệp Thuận. Đây là cụm công trình đầu mối quan trọng trong hệ thống công trình phòng chống lũ của đồng bằng sông Hồng và điều tiết nước giữa hệ thống sông Hồng và sông Đáy.

Công trình cống Cẩm Đình- Hiệp Thuận có nhiệm vụ chủ động đưa nước sông Hồng vào sông Đáy trong mùa kiệt (từ tháng 11 đến tháng 5) với lưu lượng tối đa 100 m3/s; Đưa nước thường xuyên trong mùa lũ (từ tháng 6 đến tháng 10) với lưu lượng tối đa 450 m3/s khi mực nước trên các triền sông ở vùng hạ du dưới báo động I nhằm không làm ngập các bãi sông nơi có các hoạt động kinh tế cao, không làm ngập bãi Vân Cốc đồng thời không làm ảnh hưởng đến việc tiêu nước trong mùa mưa. Công trình cống Vân Cốc- Đập Đáy có nhiệm vụ chuyển lũ với lưu lượng tối đa 2.500 m3/s khi xuất hiện lũ có chu kỳ lặp lại lớn hơn 500 năm trên hệ thống sông Hồng hoặc xảy ra sự cố nghiêm trọng đối với hệ thống đê điều khu vực nội thành Hà Nội, sự cố trong quản lý điều hành hồ chứa.

Chuyến công tác nhằm mục đích khảo sát, nắm bắt thực tế công trình, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý trong quá trình vận hành công trình những năm vừa qua. Qua đó, cho thấy một số vấn đề thủy lợi của khu vực cần được tập trung nghiên cứu và giải quyết trong giai đoạn tới:

- Việc lấy nước của hệ thống rất khó khăn khi mà mực nước sông Hồng tại cống Cẩm Đình thường xuyên xuống thấp hơn cả cao trình đáy cống (cos +3m) ngay trong thời điểm xả gia tăng của các hồ thủy điện hay trong mùa lũ.

- Môi trường nước trên sông Đáy đặc biệt là từ Đập Đáy đến Mai Lĩnh ngày càng ô nhiễm với hàng loạt các điểm xả thải sinh hoạt, công nghiệp, làng nghề,… trực tiếp ra sông. 

- Công trình Đập Đáy được xây dựng từ năm 1937, đã từ lâu (1971) công trình chưa vận hành phân chuyển lũ thực sự. Mặc dù được nâng cấp và duy tu bảo dưỡng thường xuyên tuy nhiên vấn đề an toàn vận hành của hệ thống công trình phân lũ Vân Cốc- Đập Đáy cần được quan tâm trong điều kiện biến đổi khí hậu và bất thường của thời tiết.

Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến công tác:

Toàn cảnh công trình Đập Đáy

Đoàn công tác tại cống Cẩm Đình

Kênh lấy nước từ sông Hồng vào cống Cẩm Đình

Công trình cống Vân Cốc

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Ban Quản lý Công trình phân lũ sông Đáy

Nguồn: VP Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình

about-star