Chuyến đi công tác 4 tỉnh hải dương, hải phòng, thái bình, hưng yên của ban qlqh lv sông hồng - thái bình

Từ ngày 18/12 đến ngày 21/12/2006 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa bao gồm 4 tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. 

Từ ngày 18/12 đến ngày 21/12/2006 Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức chuyến công tác thực địa bao gồm 4 tỉnh: Hải Dương, Hải Phòng, Thái Bình, Hưng Yên. Thành phần đoàn công tác gồm có TS.Tô trung Nghĩa – Chánh Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình làm Trưởng đoàn, Ông Trương Trọng Luật – Phó Văn phòng Ban và một số cán bộ khác thuộc Văn phòng Ban. Đoàn công tác đã làm việc với các đồng chí thành viên trong Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh để nắm được các tình hình về: Công tác thuỷ lợi phục vụ sản xuất và đời sống trên địa bàn các tỉnh năm 2006 như công tác thuỷ lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi, phòng chống lũ và giảm nhẹ thiên tai, bảo vệ chất lượng nước và môi trường.v.v, kết quả đạt được và những khó khăn, tồn tại. Thực trạng công tác tổ chức quản lý khai thác các công trình thuỷ lợi của tỉnh và những kiến nghị của tỉnh đối với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT.

Tại Hải Dương, đoàn đã làm việc với TS.Phạm Đức Ngoan – Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Dương – Thành viên Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình. Sau khi đi khảo sát thực địa một số công trình thủy lợi và nghe báo cáo về các vấn đề liên quan đến quản lý và khai thác tài nguyên nước và thực tế công tác chuyển đổi cơ cấu sản xuất cây trồng vật nuôi của tỉnh, hướng phát triển trong các năm tới, tình hình phát triển đô thị và công nghiệp. Các đại biểu tham dự đã có ý kiến đóng góp và kiến nghị với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

 • Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch hệ thống thuỷ lợi Bắc Hưng Hải và quy hoạch thuỷ lợi Hải Dương đến năm 2020.
 • Đầu tư thích đáng cho công tác thuỷ lợi về cả con người, cơ sở vật chất, xây dựng công trình cần thiết trên cơ sở có thứ tự ưu tiên.
 • Hoạch định chính sách đầu tư, quản lý, khai thác bảo vệ công trình thuỷ lợi đầy đủ.
 • Đề nghị Bộ sớm làm rõ chức năng quản lý lưu vực sông. Vấn đề xả nước thải vào hệ thống CTTL vẫn còn đang tranh chấp giữa Sở Nông nghiệp và PTNT với Sở Tài nguyên Môi trường và hai Bộ.
 • Có đề tài nghiên cứu tính toán cân bằng dòng chảy giữa 2 sông Kinh Thầy và Kinh Môn để đảm bảo sông Kinh Môn không bị xói lở và sông Kinh Thầy không bị bồi lấp.
 • Cần có quy trình vận hành hồ Hoà Bình trong mùa kiệt để các địa phương chủ động trong kế hoạch chống hạn hàng năm, tránh tình trạng bị động như hiện nay.

Tại Hải Phòng, đoàn đã làm việc với Ông Trần Quang Hoài - Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hải Phòng. Sau khi đi khảo sát thực địa một số tuyến đê biển, hệ thống CTTL và nghe báo cáo, Sở đã có một số kiến nghị với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

 • Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT tiếp tục quan tâm đầu tư kinh phí để sửa chữa, nâng cấp hệ thống công trình thuỷ lợi và hệ thống công trình phòng chống lũ bão đảm bảo an toàn và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá hiện đại hoá.
 • Đề nghị có sự phối hợp chặt chẽ trong việc quy hoạch thủy lợi và quy hoạch thủy sản để đảm bảo tính thống nhất trong quá trình quản lý điều hành.
 • Đề nghị Bộ quan tâm quy hoạch bãi bồi ngoài sông để không làm ảnh hưởng đến vấn đề thoát lũ thượng lưu cũng như đảm bảo việc xây dựng các công trình ngoài đê không làm ảnh hưởng đến an toàn công trình phòng chống lụt bão.
 • Đề nghị Bộ phối hợp Bộ Tài chính thống nhất cơ chế tài chính đối với các doanh nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi đảm bảo tăng cường năng lực hoạt động các doanh nghiệp KTCTTL nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi.
 • Quy trình vận hành điều tiết nước của các hồ chứa thượng nguồn phục vụ sản xuất và đời sống mùa kiệt đề nghị xả nước trùng với thời kỳ triều cường để thuận lợi cho việc lấy nước.
 • Đề nghị Bộ sớm ban hành hướng dẫn về phân cấp quản lý công trình thuỷ lợi để địa phương triển khai thực hiện, về việc tăng cường công tác thanh tra chuyên ngành đảm bảo thực hiện nghiêm pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thuỷ lợi, pháp lệnh Đê điều và pháp lệnh Phòng chống lụt bão.

Tại Thái Bình, đoàn đã làm việc với Ông Đào Trọng Thuần - Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thái Bình. Đoàn đã đi khảo sát thực địa một số trạm bơm như TB Nguyên Tiến Đoài, TB Hậu Thượng… và nghe báo cáo về tình hình quản lý và khai thác TNN của Tỉnh. Dưới đây là một số kiến nghị của Sở với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT:

 • Ban quản lý QHLV sông Hồng sớm xây dựng phương án điều tiết nguồn nước sông Hồng đáp ứng yêu cầu tưới vụ xuân, đặc biệt giai đoạn đổ ải và thời kỳ tưới cây vụ đông của các tỉnh trong lưu vực và thời kỳ xả nên trùng với thời kỳ triều cường.
 • Đề nghị BQLLVSH phối hợp ngành điện nghiên cứu xây dựng phương án điều tiết nước trong vụ mùa phòng lũ xả trước hồ Hoà Bình phù hợp, hạn chế xả cao nhất là vào thời gian có bão đi vào khu vực đồng bằng sông Hồng giảm nguy cơ ảnh hưởng đê điều.
 • Phối hợp với Bộ tài nguyên và MT về cung cấp thông tin dự báo KTTV chuyên ngành, vấn đề quản lý nước xả thải.
 • Tăng cường thông tin giữa các tỉnh trong lưu vực thông qua trang điện tử của Ban QLQHLVSH để phối hợp cũng như cung cấp thông tin kịp thời để Ban có phương án điều tiết phù hợp, tăng cường công tác phối hợp, hỗ trợ các địa phương sát yêu cầu.
 • Đề nghị Ban QLQHLVSH kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và PTNT thành lập thanh tra chuyên ngành của Cục Thuỷ Lợi để thực hiện thanh tra xử lý các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi, vi phạm xả thải vào HTCTTL có nguy cơ ngày một phổ biến vi phạm mức độ nghiêm trọng hơn đang làm giảm rõ rệt hiệu quả phục vụ của công trình thuỷ nông.
 • Có phân cấp cụ thể về xây dựng, tổ chức quản lý, vốn đầu tư tu bổ sửa chữa ở lưu vực sông Hồng giữa Bộ và Tỉnh.

Tại Hưng Yên, đoàn đã làm việc với Ông Bùi Xuân Bài – Phó Giám Đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên. Sau khi đi khảo sát thực địa và nghe báo cáo, các đại biểu của Sở đã có kiến nghị với Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình và Bộ Nông nghiệp và PTNT như sau:

§         Cần rà soát bổ sung quy hoạch hệ thống Bắc Hưng Hải phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, khắc phục tình hình hạn, lũ, bão úng.

§         Có kế hoạch đầu tư củng cố đê Bắc Hưng Hải. Mở thêm cửa lấy nước từ sông Hồng (cống Xuân Quan II). Cải tạo trạm bơm tưới lớn, cột nước địa hình cao (như trạm bơm Văn Giang) Đảm bảo đủ nước bơm tát ở mức nước sông Hồng xuống thấp; Xây dựng thêm một trạm bơm tiêu trực tiếp ra sông ngoài.

§         Ưu tiên đầu tư xử lý các vị trí đê sông Hồng quá xung yếu, như đoạn Phú Thịnh - Mai Động - Đức Hợp huyện Kim Động đùn sủi nhiều do đê nằm trên lòng sông cổ; đầu tư tăng cho làm kè.

Qua đợt công tác với 4 tỉnh có thể thấy trong năm 2006 thiên tai phức tạp, hạn nặng, nhiều khó khăn cho sản xuất nông nghiệp; tuy nhiên được thông báo sớm của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, chỉ đạo sát sao của Bộ Nông nghiệp và PTNT và sự phối hợp giữa các Bộ, Ban Ngành, các tỉnh trong lưu vực sông Hồng - Thái Bình đã chủ động vượt qua khó khăn, đảm bảo đủ nước cho sản xuất, kịp thời vụ. Các tỉnh đã chấp hành tốt chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2006.

(Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

Đoàn công tác đi thực địa tại cống Cầu Xe (Hải Dương)
Đoàn công tác đi thực địa tuyến đê biển mới nâng cấp (Hải Phòng)
Đoàn công tác đi thực địa cầu phao Hàn trên sông Thái Bình (Hải Phòng)
about-star