I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
GIỚI THIỆU CHUNG
 

Giới thiệu chung:

Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình là đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, được thành lập theo QĐ số 39/2001/QĐ-BNN ngày 09/04/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 

Cơ cấu tổ chức:

- Trưởng Ban: Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Phó Trưởng Ban: Lãnh đạo Tổng Cục Thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và PTNT

- Các ủy viên:

+ Lãnh đạo các Cục, Vụ, Viện thuộc Tổng cục Thủy lơi.

+ Lãnh đạo các Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng - Thái Bình.

+ Lãnh đạo các Cục, Vụ có liên quan đến quản lý tài nguyên nước thuộc các Bộ: Khoa học Công nghệ và Môi trường, Công nghiệp, Thủy sản, Xây dựng, Giao thông vận tải, Y tế, Quốc phòng, Tổng cục Khí tượng - Thủy văn

       

Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình có hai tiểu Ban: Tiểu Ban QLQHLV sông Đáy và Tiểu Ban QLQHLV sông Cầu

Tiểu Ban và nhóm công tác được thành lập do trưởng Ban trình Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình sẽ được cụ thể hoá và trình lãnh đạo Bộ.

 

Trụ sở:

Văn phòng Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình được đặt tại Viện Quy hoạch Thuỷ lợi – 162A Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm - Hà Nội.

PGS.TS Nguyễn Văn Tỉnh - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi kiêm Viện trưởng Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đồng thời là Chánh văn phòng Ban.

 

Cơ sở pháp lý:

Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng -  Thái Bình được sử dụng con dấu riêng theo khuôn mẫu quy định

 

Nguồn vốn hoạt động:

Kinh phí hoạt động của Ban QLQHLV Sông Hồng - Sông Thái Bình nằm trong nguồn vốn Chính phủ, được phân bổ từ Bộ Nông nghiệp và PTNT.

 
CÁC TIN KHÁC
  BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG- SÔNG THÁI BÌNH
  VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI KỶ NIỆM 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn