I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI KỶ NIỆM 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH
 
45 năm qua Viện Quy hoạch Thuỷ lợi với chức năng chuyên ngành đã nghiên cứu lập quy hoạch Thuỷ lợi trong phạm vi cả nước nhằm điều hoà sử dụng, bảo vệ và phát triển bền vững nguồn nước, môi trường nước, bảo vệ dân sinh, sản xuất nông nghiệp - phát triển nông thôn và đáp ứng nhu cầu nước cho phát triển tất cả các ngành, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước và góp phần tích cực thực hiện các nhiệm vụ chiến lược của Đảng và Nhà nước qua các giai đoạn lịch sử. Đặc biệt công tác quy hoạch phát triển Thuỷ lợi hiện nay nhằm mục tiêu bảo vệ, khai thác và sử dụng tổng hợp nguồn nước có ý nghĩa hết sức quan trọng trong tiến trình công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.

 Viện đã đạt được những thành tựu to lớn với các nhiệm vụ trong 45 năm qua, đó là:

+ Chủ trì lập Chiến lược phát triển thuỷ lợi toàn quốc đến năm 2020, Bộ đã thông qua và trình trình Chính phủ phê duyệt

+ Viện đã thực hiện hàng loạt quy hoạch phát triển thuỷ lợi theo các lưu vực sông, vùng lãnh thổ lớn, nhỏ trong cả nước, trong đó các thành tựu chính là quy hoạch trị thuỷ và khai thác sông Hồng bao gồm 5 mặt quy hoạch là phòng chống lũ, cấp, thoát nước, giao thông thuỷ, lập sơ đồ khai thác bậc thang dòng chính sông Hồng từ đó đã ra đời nhiều công trình, nổi bật là công trình thuỷ điện Thác Bà Tuyên Quang, thuỷ điện Hoà Bình và tháng 12 năm 2005 vừa qua đã khởi công công trình thuỷ điện Sơn La; ngoài ta còn lập quy hoạch sử dụng phát triển nguồn nước cho các vùng Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long (nhiều công trình đã trở thành hiện thực và có ý nghĩa to lớn đối với nền kinh tế đất nước như: Thạch Nham, Nam Thạch Hãn, Krôngbúc hạ, IaSup,  Hồ Dầu Tiếng, Trị An, Phú Ninh, Thác Mơ ... trục dẫn nước ngọt cải tạo đất Hồng Ngự, vùng Đồng Tháp Mười, Trục Quản Lộ-Phụng Hiệp, vùng Bán đảo Cà Mau, nhiều công trình lớn trong quy hoạch cũng đã được khởi công và sẽ phát huy tác dụng trong thời gian tới: Cửa Đạt, Tả Trạch, Rào Quán, Rào Đá, Nước Trong, Định Bình); lập quy hoạch vùng đồng bằng Vientiane, Champasac, Khăm Muộn, Savanakhet... (Nước cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào) và sông Vaico (Vương quốc Cămpuchia).

+ Viện đã chủ trì các chương trình nghiên cứu KHCN cấp Nhà nước 06-03 (1980-1985); 06-02 (1985-1990) về điều tra cơ bản; Chương trình KC12 (1991-1995) cân bằng bảo vệ và sử dụng có hiệu quả nguồn nước toàn lãnh thổ; Chương trình nghiên cứu xâm nhập mặn ĐBSCL; Chương trình nghiên cứu biến đổi khí hậu toàn cầu...và nhiều đề tài nghiên cứu cấp Nhà nước, cấp Bộ như: Đề tài nghiên cứu đất ngập nước, thoát lũ ĐBSCL (06A.03.05). Nghiên cứu cơ sở Khoa học về khả năng thoát lũ của hệ thống công trình sông Đáy (1996-1998). Nghiên cứu cải tiến công nghệ cân bằng nước trong quy hoạch phát triển tài nguyên nước (1998-2000), nghiên cứu Chiến lược bảo vệ bền vững tài nguyên và môi trường Lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn 2001-2005….vv.Những kết quả nghiên cứu khoa học đã và đang mang lại hiệu quả cao cho nhiều lĩnh vực phát triển KTXH và quản lý Nhà nước.

+Triển khai tốt hoạt động của 3 Văn phòng Ban Quản lí quy hoạch lưu vực sông Hồng-Thái Bình, lưu vực sông Đồng Nai và lưu vực sông Cửu Long. Viện đã chỉ đạo phối hợp với các tỉnh trong lưu vực triển khai hoạt động, bước đầu đã thu được kết quả tốt, đã tạo sự gắn kết giữa các địa phương trong lưu vực thông hiểu và tìm hướng khai thác nguồn nước có hiệu quả vì lợi ích chung của cộng đồng. Đã cùng với các địa phương và các thành viên của Ban đánh giá được các mặt tồn tại trong việc thực hiện quy hoạch trong lưu vực cả về đầu tư và cơ chế quản lý.

   + Điều tra thực trạng công trình thuỷ lợi toàn quốc

+ Cập nhật các tài liệu cơ bản về DSKT, phương hướng phát triển kinh tế, quy hoạch thuỷ lợi của 64 tỉnh thành phố.

           + Viện đã phối hợp và trực tiếp tham gia với các tổ chức quốc tế trong việc thực hiện các dự án phát triển Tài nguyên nước trong phạm vi toàn quốc như ADB, DANIDA, JICA, Hàn quốc, Úc, Uỷ ban sông Mê công quốc tế...vv.

+ Công tác nâng cao phát triển nguồn nhân lực trong mọi thời kỳ luôn được Viện quan tâm hàng đầu, nhất là công tác đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho CBCNV đã được đẩy mạnh trên các mặt học tập ngoại ngữ, tin học, chuyên môn, nghiệp vụ cho các đối tượng cán bộ, đặc biệt chú trọng bồi dưỡng lớp cán bộ KHKT trẻ. So với năm 2000, hiện nay số cán bộ có trình độ trên đại học của Viện tăng gấp 2 lần.

Phát triển nguồn nước là vấn đề rất quan trọng trong phát triển kinh tế dân sinh, đặc biệt trong mặt trận sản xuất Nông nghiệp, trong những năm qua hiệu quả của công tác quy hoạch phát triển tài nguyên nước đã giúp nông nghiệp thu được những thành quả đáng kể: đứng thứ 2 về xuất khẩu gạo trên thế giới, vấn đề an ninh lương thực được đảm bảo, hệ thống tưới tiêu được mở rộng nâng cấp và đem lại hiệu quả rõ rệt, hàng triệu ha đã được thâm canh tăng vụ. Điều này đã khẳng định vai trò của công tác QHTL thiết lập những tiền đề cơ bản tạo ra môi trường thuận lợi thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 Với niềm tự hào và phấn khởi về những thành tựu đã đạt được trong 45 năm qua, Tập thể Cán bộ công nhân viên Viện Quy hoạch Thuỷ lợi quyết tâm phấn đấu, rèn luyện, đoàn kết một lòng và vươn lên trong mọi mặt công tác để giữ vững truyền thống và liên tục xây dựng Viện phát triển, “ Trở thành Viện quốc gia hàng đầu và mạnh trong khu vực về lĩnh vực quy hoạch thuỷ lợi và các kiến thức có liên quan, là địa chỉ tin cậy cung cấp các dịch vụ quy hoạch thuỷ lợi và các lĩnh vực liên quan, tạo điều kiện sử dụng tối ưu nguồn nước và môi trường bền vững, phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của quốc gia, của các địa phương và các ngành liên quan không chỉ ở Việt Nam mà còn hợp tác phát triển ra các nước trong khu vực”. Góp phần đắc lực vào sự nghiệp Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá và xây dựng Chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

                                                                     Nguyễn Trọng Khải

                                                                    Viện Quy hoạch Thủy lợi

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn