I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG- SÔNG THÁI BÌNH
 

Ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng - Thái Bình là cơ quan sự nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Lập, trình duyệt và theo dõi việc thực hiện Quy hoạch lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình, bảo đảm quản lý thống nhất Quy hoạch lưu vực với địa bàn hành chính.

- Phối hợp với các cơ quan của các Bộ, ngành và địa phương trong việc điều tra cơ bản, kiểm kê, đánh giá tài nguyên nước của lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình và trong việc lập, trình duyệt, theo dõi việc thực hiện các Quy hoạch lưu vực sông nhánh thuộc hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình.

- Kiến nghị giải quyết tranh chấp về tài nguyên nước trong lưu vực sông Hồng - sông Thái Bình.

 
CÁC TIN KHÁC
  VIỆN QUY HOẠCH THUỶ LỢI KỶ NIỆM 45 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn