I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN- CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỶ LỢI TỈNH NAM ĐỊNH
 

I- Đặc điểm của tỉnh Nam định:

Nam định là tỉnh ven biển thuộc đồng bằng châu thổ sông Hồng. Tổng diện tích đất đai tự  nhiên  là : 163.740 ha.

            Trong đó :

- Đất nông nghiệp                    106.662 ha

- Đất cấy hàng năm                     91.068 ha

- Đất trồng lúa, màu                    88.431 ha

            - Đất lâm nghiệp                                       4.723 ha

            - Đất chưa sử dụng và sông suối 17.643 ha

Có 9 đơn vị huyện và thành phố Nam định, dân số gần 2 triệu người, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chịu ảnh hưởng rất lớn của điều kiện tự nhiên như mưa, bão, lụt, úng.

 

II- Hạ tầng cơ sở thuỷ lợi phục vụ sản xuất:

Theo điều tra hiện trạng công trình thuỷ lợi năm 2004 trong tỉnh, các hệ thống thuỷ nông hiện có:

+ 282 cống dưới đê  với tổng khẩu độ : 900 m cửa.

+ 195 kênh cấp I, tổng chiều dài : 973,84 km

+ 2.151 kênh cấp II, tổng chiều dài 2.799,45 km

+ 17.115 kênh cấp III, tổng chiều dài 6.175,55km

+ 759 cống đập điều tiết nội địa có tổng khẩu độ: 1.978,2 m

+ 31 trạm bơm (do các công ty TN quản lý) với  223 máy các loại, tổng lưu lượng bơm 1.165.000 m3/h; tổng công suất động cơ 21.153 KW/h; tổng dung lượng biến áp 36.270 KVA.

Đã hình thành 69 lưu vực tưới tiêu thuộc 7 Công ty KTCTTL, tạo nên một mạng lưới cung cấp nguồn nước ngọt, mặn, lợ và đường tiêu quan trọng khai thác tiềm năng  phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế bảo vệ đời sống dân sinh trong tỉnh, đưa hệ số tưới lên từ 0,81l/s/ha lên (1,16 ¸ 1,25) l/s/ha, hệ số tiêu từ 2,9l/s/ha lên 4,5l/s/ha, nhiều vùng đạt (5,2¸6,3) l/s/ha.

 

 
CÁC TIN KHÁC
  VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC
  BẢN ĐỒ CÁC TIỂU LƯU VỰC CỦA LƯU VỰC SÔNG HỒNG
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ NAM
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH
  PHẠM VI ĐIA GIỚI HÀNH CHÍNH SÔNG HỒNG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn