I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
LÀO CAI
 

            Lào cai là tỉnh miền núi, biên giới, dân số 55,7 vạn người. Dân số khu vực nông thôn chiếm 81%. Nghề sinh sống chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Cơ cấu kinh tế ngành NN chiếm tỷ trọng 36,76%.

Phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005 và đến 2010 tỉnh Lào Cai vẫn xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Trên cơ sở khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên nước, củng cố và phát triển hệ thống các công trình hạ tầng về thuỷ lợi phục vụ khai hoang, thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phục vụ đời sống dân sinh, sắp xếp ổn định dân cư; phát triển thuỷ điện và các ngành kinh tế khác.

Diện tích đất nông nghiệp hiện có 72.900 ha, DT trồng lúa ruộng cả năm 24.750 ha (vụ ĐX 8000 ha, vụ mùa 16750 ha). Hệ thống các công trình thuỷ lợi hiện có chủ yếu là cung cấp nước tưới cho cây lúa ruộng. Diện tích đất trồng màu, cây công nghiệp, đất hoang, đất trồng tạp... chưa có điều kiện cung cấp nước.

Nguồn nước trong lưu vực còn cho phép phát triển mạnh về thuỷ điện. Tỉnh Lào Cai Đã quy hoạch 60 trạm thuỷ điện có công suất từ 1đến 90MW, lập dự án 25 trạm, đang triển khai thi công 6 dự án, công suất 200 MW.

Khó khăn

Địa hình dốc, mưa phân bố không đều, vùng núi đá vôi chiếm tỷ lệ cao, chất lượng rừng chưa đủ khả năng giữ nước nên vào mùa kiệt, tình trạng thiếu nước diễn ra trên diện rộng và thiếu nước cho sinh hoạt khá gay gắt ở các huyện nhiều núi đá phía đông bắc của tỉnh. Mùa mưa xảy ra lũ quét, sạt lở đất,

Dân cư ở rải rác, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao 70% và còn tồn tại nhiều tập quán lạc hậu.

 
CÁC TIN KHÁC
  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN- CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỶ LỢI TỈNH NAM ĐỊNH
  VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC
  BẢN ĐỒ CÁC TIỂU LƯU VỰC CỦA LƯU VỰC SÔNG HỒNG
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ NAM
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn