I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
TỈNH ĐIỆN BIÊN
 
Điện Biên là một tỉnh miền núi phía bắc có 8 đơn vị hành chính với 88 xã phường, thị trấn trong đó có 59 xã đặc biệt khó khăn.

                - Tổng diện tích đất tự nhiên toàn tỉnh là 955,4km2. Trong đó đất nông nghiệp là: 108.158 ha, chiếm 11.32% diện tích tự nhiên, đất lâm nghiệp có rừng là 348.049 ha, chiếm 37%, còn lại là đất khác.

                - Tốc độ tăng trưởng kinh tế GDP đạt 10.14%, thu nhập đầu người bình quân đạt: 3.27 triệu đồng / năm.

                - Giá trị sản xuất nông - lâm nghiệp, thuỷ sản đạt 569 tỷ đồng tăng 5.53 % so với năm 2004.

 

Tỉnh Điện Biên có khoảng trên 900 công trình thuỷ lợi lớn, nhỏ (kể cả các công trình tạm, đầu mối tưới, kênh tưới diện tích nhỏ hơn 5ha). Trong đó:

                - Hồ chứa có dung tích hữu ích từ 0,3 đến 40 triệu m3 là 7 hồ.

                - Có 850 công trình công trình tưới tự chảy.

                - Có 1 trạm bơm tưới, 2 trạm bơm va cấp nước sinh hoạt và tưới màu

                - Diện tích trồng lúa nước năm 2005 đạt 21.940ha (tăng 674 ha so với năm 2004).

Trong đó: + diện tích vụ chiêm xuân đạt 7.307 tăng 179 ha

 + diện tích vụ mùa đạt 14.633 tăng 495 ha

 
CÁC TIN KHÁC
  HÀ NỘI
  LÀO CAI
  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN- CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỶ LỢI TỈNH NAM ĐỊNH
  VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC
  BẢN ĐỒ CÁC TIỂU LƯU VỰC CỦA LƯU VỰC SÔNG HỒNG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn