I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
TỈNH BẮC GIANG
 

Bắc Giang là một tỉnh miền núi Bắc Bộ có diện tích tự nhiên tương đối lớn 3.823 km2 được chia thành hai vùng địa hình miền núi và trung du; có mạng lưới sông ngòi phong phú nằm trong lưu vực Sông Hồng- Sông Thái Bình với 3 con sông chảy qua là Sông Cầu, Sông Thương, Sông Lục Nam và nhiều sông suối nhỏ đã tạo ra nguồn tài nguyên nước khá phong phú có chất lượng tương đổi tốt. Song Bắc Giang nằm trong miền khí hậu nhiệt đối gió mùa của miền Bắc Việt Nam, lượng mưa trong tỉnh phân bổ không đều, mùa mưa chiếm khoảng 80 ¸ 85% tổng lượng mưa cả năm (lượng mưa trung bình nhiều năm từ 1.400 ¸ 1500mm).

Với đặc điểm địa bình, khí hậu như vậy hàng năm Bắc Giang thường phải đối phó với thiên tai gây ra như hạn hán, úng lụt.

 
CÁC TIN KHÁC
  TỈNH ĐIỆN BIÊN
  HÀ NỘI
  LÀO CAI
  ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN- CƠ SỞ HẠ TẦNG THUỶ LỢI TỈNH NAM ĐỊNH
  VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn