I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
VÀI NÉT TỔNG QUAN VỀ ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC
 
 Hệ thống sông Hồng - sông Thái Bình là hệ thống sông lớn đứng hàng thứ 2 của Việt Nam (sau hệ thống sông Mê Kông) được bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc. Sông Hồng là một sông quốc tế bao gồm lãnh thổ của 3 nước là: Việt Nam, Trung Quốc và Lào. Tổng diện tích toàn lưu vực là 169.020 km2.

Diện tích lưu vực phía Trung Quốc là 81.240 km2 (chiếm 48% tổng diện tích toàn lưu vực). Diện tích lưu vực ở Lào là 1.100 km2 (chiếm 0,65% tổng diện tích toàn lưu vực).

          Trên lãnh thổ Việt Nam, lưu vực sông Hồng bao gồm 25 tỉnh, thành phố, diện tích là 86.660 km2 (chiếm 51,35% diện tích toàn lưu vực).

- Dân số toàn lưu vực tính đến năm 2002 khoảng 28 triệu người.

- Tài nguyên đất: Tổng diện tích tự nhiên toàn lưu vực là 86.660 km2. Đất nông nghiệp 1.874.100 ha, trong đó: đất canh tác 1.463.000ha, đất lúa-màu 1.031.000ha. Đất lâm nghiệp: 2.570.775 ha, trong đó đất có rừng 2.101.000 ha. Tiềm năng đất để phát triển nông, lâm nghiệp còn 3.919.500ha.

- Tài nguyên nước:

          + Nước mặt: Lưu vực sông Hồng và sông Thái Bình có tổng lượng nước mặt bình quân hàng năm là 133,68 tỷ m3 trong đó lượng nước từ ngoài lãnh thổ đổ vào là 51,82 tỷ m3 (chiếm 38,8% lượng nước toàn lưu vực). 

          Lượng nước đến trên lưu vực, phân bố không đồng đều theo thời gian và không gian, đã gây tình trạng thiếu nước vào mùa khô, úng lũ vào mùa mưa.

+ Nước ngầm: Trữ năng nước ngầm thuộc lãnh thổ Việt Nam có tổng lượng 18,219 tỷ m3 (tương đương với lưu lượng 577,4 m3/s).

 
CÁC TIN KHÁC
  BẢN ĐỒ CÁC TIỂU LƯU VỰC CỦA LƯU VỰC SÔNG HỒNG
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH HÀ NAM
  BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH
  PHẠM VI ĐIA GIỚI HÀNH CHÍNH SÔNG HỒNG
  DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN, ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TỈNH NINH BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn