I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN NƯỚC TRONG MÔI TRUỜNG LÀNG NGHỀ THUỘC LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (09/11/2011)
CỨU SÔNG NHUỆ, SÔNG ĐÁY ĐỂ KHÔNG RƠI VÀO TÌNH TRẠNG SÔNG CHẾT (02/01/2010)
DÙNG NƯỚC SÔNG HỒNG “TẨY TRẮNG” SÔNG TÔ LỊCH (17/11/2009)
THÁI NGUYÊN: HÃY CỨU LẤY LƯU VỰC SÔNG CẦU (21/04/2008)
Từ lâu, sông Cầu đã trở nên quen thuộc đối với mỗi người qua thơ, ca, nhất là người dân các tỉnh Bắc Kạn, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Hải Dương, Thái Nguyên và Hà Nội thuộc lưu vực sông này.
SUY THOÁI TÀI NGUYÊN NƯỚC - NGUY CƠ NHÃN TIỀN (11/05/2007)
MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC MỘT SỐ SÔNG Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG (07/05/2007)
6 TỈNH BẮT TAY VÀO “ CỨU” MÔI TRƯỜNG SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY (25/04/2007)
CỨU SỐNG SÔNG CẦU (03/08/2006)
TÌNH HÌNH SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG CẦU (02/08/2005)
TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NUỚC SÔNG HỒNG (01/08/2005)
CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT (25/08/2004)
LƯU VỰC SÔNG NHUỆ VÀ ĐÁY BỊ Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG (27/08/2004)
Nước sông có khi đen kịt, cá tôm chết hàng loạt. Người dân sống ở lưu vực hai sông này thường bị mắc các bệnh đường ruột, ngoài da, phụ khoa. Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, nếu không có biện pháp ngăn ngừa, trong tương lai gần, nguồn nước hai sông sẽ không thể sử dụng ngay cả cho sản xuất.

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn