I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CỨU SỐNG SÔNG CẦU
 

Sông Cầu lênh láng rác sau tết ông Công ông Táo (Ảnh: vacne.org.vn)

Đề án mang tên Tổng thể bảo vệ và phát triển bền vững môi trường sinh thá, cảnh quan lưu vực sông Cầu. Theo đó, công tác khắc phục ô nhiễm, suy thoái sẽ được tiến hành ngay và sông Cầu sẽ “hồi sinh” trước năm 2020.

 

Trước mắt,  trong năm 2007 tới sẽ triển khai cụ thể kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, khắc phục tình trạng khai thác cát sỏi trong sông không theo quy hoạch, bảo vệ mặt cắt ổn định tự nhiên của dòng sông…

 

Đến năm 2012, mục tiêu đặt ra là đảm bảo dòng chảy thông thoáng trên toàn tuyến, bê tông hoá hợp lý hai bên bờ những đoạn sông thiết yếu chảy qua các đô thị, bảo toàn quỹ rừng hiện có, nâng độ che phủ rừng toàn lưu vực ít nhất đạt 43% tổng diện tích tự nhiên, khôi phục cơ bản rừng đầu nguồn đã bị suy thoái.

 

Và theo kế hoạch, đến năm 2020 chúng ta sẽ đưa sông Cầu trở lại trong sạch, bảo đảm cân bằng nước phục vụ hiệu quả nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội ở lưu vực, hệ thống dòng chảy ổn định, các công trình thuỷ lợi an toàn, bền vững, cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp

 
CÁC TIN KHÁC
  TÌNH HÌNH SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG CẦU
  TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NUỚC SÔNG HỒNG
  CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
  LƯU VỰC SÔNG NHUỆ VÀ ĐÁY BỊ Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn