I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC MỘT SỐ SÔNG Ô NHIỄM NGHIÊM TRỌNG
 

Theo một báo cáo do Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố tại Hà Nội ngày 12/4/2007, nguồn nước của 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ-Đáy và hệ thống sông Đồng Nai đang bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Đây là lần đầu tiên Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng một báo cáo chuyên đề về môi trường nước vì sự ô nhiễm nước ở các lưu vực sông là vấn đề bức xúc hiện nay.

Theo báo cáo, nguyên nhân gây ô nhiễm nghiêm trọng ở lưu vực 3 sông nói trên là do các hoạt động phát triển kinh tế-xã hội của các đô thị, làng nghề, đặc biệt là nước thải công nghiệp và sinh hoạt, y tế không qua xử lý đổ trực tiếp qua sông.

Báo cáo đã đưa ra những phương hướng và giải pháp chung bảo vệ môi trường nước nói chung và môi trường 3 lưu vực sông Cầu, Nhuệ-Đáy và hệ thống sông Đồng Nai nói riêng như hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật và thể chế, đẩy mạnh áp dụng các công cụ kinh tế, giải pháp khoa học công nghệ; tăng cường các nguồn lực, và mở rộng hợp tác quốc tế.

Báo cáo được xây dựng theo mô hình “Động lực-Áp lực-Hiện trạng-Tác động-Đáp ứng (DPSIR)” với sự hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của Cơ quan hỗ trợ phát triển quốc tế Đan Mạch (DANIDA) và Ngân hàng Thế giới.

Nguồn: Thông tấn xã Việt Nam

 
CÁC TIN KHÁC
  6 TỈNH BẮT TAY VÀO “ CỨU” MÔI TRƯỜNG SÔNG NHUỆ VÀ SÔNG ĐÁY
  CỨU SỐNG SÔNG CẦU
  TÌNH HÌNH SUY GIẢM CHẤT LƯỢNG VÀ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG LƯU VỰC SÔNG CẦU
  TÌNH HÌNH Ô NHIỄM NGUỒN NƯỚC VÀ CÁC GIẢI PHÁP BẢO VỆ CHẤT LƯỢNG NUỚC SÔNG HỒNG
  CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn