I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
GIẢI PHÁP KHÔI PHỤC SẢN XUẤT SAU ÚNG NGẬP
 
Ðối với các tỉnh trung du, miền núi: Trên diện tích ngập ít, còn khả năng phục hồi cần vận động nhân dân vệ sinh đồng ruộng, tập trung chăm sóc, chú ý bón thêm phân và bón cân đối phân NPK để cây bị ngập phục hồi nhanh. Trên diện tích lúa bị vùi lấp, chết cần tận dụng lượng mạ còn lại để cấy trà mùa muộn với các giống bao thai, mộc tuyền với thời vụ chậm nhất đến giữa tháng 8, ưu tiên mạ cây cao trên chân ruộng thấp; khẩn trương gieo mạ nền bổ sung bằng các giống ngắn ngày như khang dân 18, Q5, ải 32. Diện tích không có khả năng cấy lại cần chủ động sản xuất vụ đông. Trên diện tích màu bị hư hại hoàn toàn cần bổ sung ngay bằng các giống lạc, ngô ngắn ngày như LVN 10, LVN 4, HQ 2000, L18, V79, L 14.

Tại các tỉnh đồng bằng, trước tiên tập trung nhân lực, phương tiện tiêu úng, ưu tiên cho diện tích mạ chưa cấy và diện tích lúa ngập. Trên diện tích lúa ngập cần vệ sinh kỹ ruộng, sau khi nước rút, kiểm tra nếu thấy rễ lúa còn trắng, thân cây còn cứng và xanh thì dồn, dặm lại, bổ sung thêm phân bón để cây nhanh chóng phục hồi. Trên diện tích ngập nặng phải cấy lại cần gieo bổ sung các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 115 ngày như khang dân 18, bắc thơm số 7, AYT 77, DT 122. Thời gian gieo mạ bổ sung tốt nhất trước ngày 5-8 và cấy xong trước ngày 15-8. Ở chân vàn cao có thể rút nước nhanh, gieo thẳng trực tiếp sau khi ngâm ủ kỹ lúa giống.

Các biện pháp gieo mạ là: Gieo mạ nền để cấy cho các chân ruộng có thể tiêu nước nhanh, nơi không có đất cao có thể làm mảng nổi bằng cây chuối, tre rồi trải cót phủ bùn làm nền gieo mạ; gieo mạ dược để cấy trên chân ruộng trũng có khả năng tiêu nước chậm hơn, chú ý gieo thưa và bón cân đối NPK để cây nhanh cứng; gieo mạ nền, sau bảy, tám ngày chuyển mạ từ các mảng xuống ruộng nước nông rồi điều chỉnh mực nước cao dần để mạ vươn nhanh; sau 10-12 ngày, có thể tưới ở các ruộng nước sâu.

Ðối với diện tích lúa không có khả năng cấy lại: Cần chủ động trồng cây vụ đông hoặc nuôi trồng thủy sản. Diện tích rau màu bị hư hại cần tăng cường thêm phân bón. Diện tích bị hỏng hoàn toàn cần gieo bổ sung các cây rau màu vụ thu đông như ngô ngắn ngày, các loại rau cải, đậu. Cần áp dụng biện pháp làm đất tối thiểu gieo bầu, chuẩn bị đất bột và phân chuồng hoai mục, thời vụ gieo trồng cây vụ đông xuân vào khoảng cuối tháng 8 đầu tháng 9, có thể tận dụng được hai trà đông sớm và đông muộn.

Thời vụ vụ mùa không còn nhiều và diễn biến mưa lũ còn phức tạp, chính vì vậy, các tỉnh cần tập trung sức khôi phục sản xuất nông nghiệp để bù lại một phần diện tích mất trắng và tận dụng tối đa lịch thời vụ, đồng thời chủ động xây dựng phương án đề phòng mưa, lũ xuất hiện trở lại.

B.T.S
Theo Bảo Trung, Báo ND

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn