I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
 

1.                   Công tác thủy lợi phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân

Bắc Kạn là tỉnh nghèo, sau khi tái lập tỉnh (1997), công tác thủy lợi đã được sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tỉnh ủy, UBND tỉnh và các tổ chức quốc tế với sự nỗ lực của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tỉnh đã đầu tư xây dựng và nâng cấp được trên 400 công trình thủy lợi với các loại hình công trình như: hồ chứa, đập dâng, bơm điện, bơm dầu, bơm va, bơm thủy luân, hệ thống kênh dẫn, vv… với năng lực tưới tăng so với 1997 hơn 3000 ha, đưa tổng diện tích tưới bằng biện pháp công trình lên trên 6000 ha diện tích lúa 2 vụ đạt trên 40% so với diện tích vụ mùa là 13.000 ha trong toàn tỉnh. Hệ thống kênh mương, kiên cố được trên 300 km. Công tác thủy lợi đã tham gia tích cực vào việc tăng sản lượng lương thực có hạt từ 78 nghìn tấn lên 127 nghìn tấn, giúp cho việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh có tổng diện tích gieo cấy lúa cả năm trên 20.400 ha (vụ xuân: 6.900; vụ mùa 13.500 ha). Trong đó diện tích chủ động nước tưới trên 16.500 ha (vụ xuân: 6.000 ha; vụ mùa 10.500 ha). Số diện tích còn lại tưới bằng biện pháp khác (Khe lạch, chờ mưa).

Năm 2005 được sự giúp đỡ của Bộ Nông nghiệp và PTNT, tài trợ của các tổ chức quốc tế, tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo toàn tỉnh nỗ lực phấn đấu xây dựng và nâng cấp được 35 công trình thủy lợi; với tổng mức đầu tư trên 96 tỉ đồng, đảm bảo tưới cho 1080 ha lúa 2 vụ.

2.                   Công tác quản lý và khai thác công trình

Trong quá trình sử dụng, công trình chịu sự tác động của thiên nhiên dẫn đến hư hỏng. Mặt khác do công tác quản lý, khai thác, bảo vệ công trình chưa được triển khai tốt, tình trạng các công trình thủy lợi được đầu tư xây dựng xong bàn giao qua biên bản nghiệm thu tổng thể giao cho huyện, xã, các thôn quản lý khai thác, một số công trình bị xuống cấp không có kinh phí để tu sửa. Qua khảo sát đánh giá yêu cầu thực tế cho thấy những công trình này chưa phát huy được hiệu quả, chưa có chủ quản lý thực sự. Được sự trợ giúp của dự án “Phát triển nông thôn Cao Bằng - Bắc Kạn”, Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Kạn đã thực hiện được 17 xã/122 xã đã được thành lập tổ chức hợp tác dùng nước với tên gọi khác nhau. Các tổ chức này được thành lập trên cơ sở hướng dẫn của cán bộ, nông dân trực tiếp tham gia xây dựng cơ chế hoạt động và bầu ra ban quản lý để quản lý các công trình của xã có trách nhiệm trước đảng và nhân dân về mọi mặt có liên quan đến nước.

Trong các xã được hướng dẫn thành lập tổ chức dùng nước có sự tham gia của người nông dân, có một số xã đã hoạt động có hiệu quả do đã có ban quản lý hoạt động hợp lý, còn đa số chưa đi vào hoạt động được vì trước mặt họ mới đóng góp để trả lương cho người quản lý, chưa thu được thủy lợi phí.

3.                   Tình hình thiên tai và các biện pháp khắc phục của địa phương

Do điều kiện địa lý, khí hậu, đất đai với địa hình phức tạp, bị chia cắt mạnh, tạo thành nhiều vùng đồi núi dốc, hình thành nhiều cánh đồng nhỏ lẻ, phân tán. Tình hình hạn hán, lũ lụt, gió lốc, sương muối thường xuyên xảy ra làm ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

Hạn hán năm 2005 do lượng mưa năm 2004 thấp hơn trung bình nhiều năm từ 10-20% nên ngay từ đầu vụ ngành nông nghiệp đã có văn bản chỉ đạo các cơ sở tích nước, bảo dưỡng máy bơm, chuẩn bị chuyển dịch cơ cấu cây trồng. Vì vậy năm 2005 sản xuất nông nghiệp đã đạt chỉ tiêu kế hoạch giao.

Lũ lụt năm 2005 tuy không gây lũ lớn, nhưng do các tuyến đường mới thi công xong, mái đất chưa ổn định nên khi có mưa lũ đã làm sạt lở các tuyến đường trong tỉnh và gây lũ quét làm chết 2 người, ước thiệt hại 11.500 triệu đồng. Ngay sau khi mỗi trận lốc, lũ xảy ra trên địa bàn, Ban chỉ hủy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và chỉ đạo địa phương chủ động khắc phục, nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

4.                   Những khó khăn tồn tại và kiến nghị

-          Khó khăn tồn tại trong công tác quản lý khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi

+ các công trình đều chưa có chủ quản lý thực sự

+ lãng phí nước do tình trạng sử dụng nước bừa bãi

+ tranh chấp nước giữa các khu tưới và các hộ gia đình

+ công trình xuống cấp không có kinh phí để tu sửa

-          Nguyên nhân chính:

+ chưa có biện pháp thu thủy lợi phí hợp lý

+ do biến động của môi trường, thời tiết hạn hán, lũ lụt mấy năm gần đây diễn biến rất phức tạp

+ rừng đầu nguồn bị phá gây lũ lớn

+ quy hoạch chưa toàn diện, chưa gắn chặt với bảo vệ rừng

5.                   Kiến nghị

Do công tác quản lý còn nhiều bất cập nên hiện nay một số công trình đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Qua kiểm tra thực tế, hiện nay đã có 94 công trình xuống cấp, chưa có kinh phí tu sửa làm ảnh hưởng đến hơn 1500 ha lúa tưới bấp bênh. Dự kiến cần 24.500 triệu đồng để tu sửa công trình và 500 triệu đồng để xây dựng các mô hình “Nông dân tham gia quản lý công trình thủy lợi”. Đề nghị Ban quản lý lưu vực sông Hồng – Thái Bình quan tâm tạo điều kiện chỉ đạo giúp đỡ tỉnh Bắc Kạn về công nghệ và kinh phí để tỉnh tổ chức thực hiện tốt.

                                                                         

 

Phạm Tất Thắng

Phó Giám đốc Sở NN và PTNT Bắc Kạn

 
CÁC TIN KHÁC
  MỘT VÀI HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ VÀ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN TRONG LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH NĂM 2005
  CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PIM Ở LÀO CAI
  ĐÁNH GIÁ PHÁT TRIỂN THUỶ LỢI PHỤC VỤ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP CÁC TỈNH MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU BẮC BỘ TỪ NĂM 1986-2003
  QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NUỚC - NHỮNG KHÁI NIÊM CƠ BẢN
  THỰC TRẠNG QUẢN LÝ KHAI THÁC TÀI NGUYÊN NƯỚC

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn