I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG, TÌNH HÌNH THIÊN TAI TỈNH LÀO CAI
 

1 - Tình hình chung:

Lào cai là tỉnh miền núi, biên giới, dân số 55,7 vạn người. Dân số khu vực nông thôn chiếm 81%. Nghề sinh sống chủ yếu là sản xuất nông, lâm nghiệp. Cơ cấu kinh tế ngành NN chiếm tỷ trọng 36,76%.

Phương hướng phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2001-2005 và đến 2010 tỉnh Lào Cai vẫn xác định nông nghiệp là mặt trận hàng đầu. Trên cơ sở khai thác thế mạnh nguồn tài nguyên nước, củng cố và phát triển hệ thống các công trình hạ tầng về thuỷ lợi phục vụ khai hoang, thâm canh, tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng; phục vụ đời sống dân sinh, sắp xếp ổn định dân cư; phát triển thuỷ điện và các ngành kinh tế khác.

Diện tích đất nông nghiệp hiện có 72.900 ha, DT trồng lúa ruộng cả năm 24.750 ha (vụ ĐX 8000 ha, vụ mùa 16750 ha). Hệ thống các công trình thuỷ lợi hiện có chủ yếu là cung cấp nước tưới cho cây lúa ruộng. Diện tích đất trồng màu, cây công nghiệp, đất hoang, đất trồng tạp... chưa có điều kiện cung cấp nước.

Nguồn nước trong lưu vực còn cho phép phát triển mạnh về thuỷ điện. Tỉnh Lào Cai Đã quy hoạch 60 trạm thuỷ điện có công suất từ 1đến 90MW, lập dự án 25 trạm, đang triển khai thi công 6 dự án, công suất 200 MW.

Khó khăn

Địa hình dốc, mưa phân bố không đều, vùng núi đá vôi chiếm tỷ lệ cao, chất lượng rừng chưa đủ khả năng giữ nước nên vào mùa kiệt, tình trạng thiếu nước diễn ra trên diện rộng và thiếu nước cho sinh hoạt khá gay gắt ở các huyện nhiều núi đá phía đông bắc của tỉnh. Mùa mưa xảy ra lũ quét, sạt lở đất,

Dân cư ở rải rác, dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ cao 70% và còn tồn tại nhiều tập quán lạc hậu.

2 – Đánh giá công tác thuỷ lợi phục

a - Hệ thống công trình thuỷ lợi:

 Năm 2005, tỉnh Lào cai tiếp tục triển khai thực hiện và tổng kết chương trình kiên cố hoá kênh mương. Đến nay, đã kiên cố đầu mối 60%, kiên cố kênh 55% trong tổng số 829 danh mục đầu mối công trình, 1.554 km kênh các loại.

Trong đầu tư xây dựng, Chương trình KCHKM được đánh giá mang lại hiệu quả cao cả về chất lượng, kinh tế, và hiệu quả xã hội. Cấp xã được giao chủ đầu tư, nhân dân bầu ban giám sát, đóng góp tài chính và tổ chức thi công. Mặc dù KCHKM nhân dân phải đống góp cao hơn các chương trình khác từ 10 đến 30% dự toán (chương trình KCHKM nhân dân đóng góp19 tỷ đồng), nhưng nhiều địa phương tiếp tục đề nghị kéo dài chương trình KCHKM.

Năm 2005, hạn hán xảy ra trên diện rộng, dòng chảy trên các khe suối giảm mạnh, cạn kiệt. Hệ thống các công trình thuỷ lợi được kiên cố đã góp phần cơ bản tiết kiệm nước tưới, cơ bản không có hạn nặng bỏ diên tích gieo cấy.

- Vụ đông xuân diện tích lúa được tưới chủ động đạt 6940 ha/8000 ha lúa gieo cấy bằng 86,8%;

- Vụ mùa diện tích lúa được tưới 12.245 ha/16750 ha lúa gieo cấy bằng 73,1%.

Riêng 8808 Ha lúa thâm canh cao sản được chủ động nước hoàn toàn.

 Ngoài ra còn cấp nước để khai thác vác ngành kinh tế tổng hợp khác như tưới rau, màu, cây CN cây ăn quả, phát điện, nuôi trồng thuỷ sản (thử nghiệm thành công nuôi cá Hồi, cá Tầm ở Sa Pa, Văn bàn). Góp phần làm tăng hiệu quả sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác.

b- Hệ thống công trình cấp nước sinh hoạt:

Đến nay, tỉnh Lào Cai đã đầu tư xây dựng được 45.466 công trình, cung cấp nước sinh hoạt cho gần 70% dân số, nhưng do đặc điểm tự nhiên của miền núi, giả thành xây dựng cao, suất đầu tư cao. Đến nay, toàn tỉnh mới chỉ xây dựng được 686 hệ cấp nước tự chảy tập trung, 433 hệ tự chảy nhỏ, còn lại 44.347 danh mục công trình như mó nước, giếng đào, lu chum chứa nước mưa thuộc các loại hình quy mô hộ gia đình:.

Tỷ lệ dân số được cấp nước hợp vệ sinh đến hết 2004: 63,1% (riêng các xã vùng cao, các xã biên giới, các xã thuộc diện đã đạt tỷ lệ 68,5%). Ước đến hết 2005 tỷ lệ cấp nước đạt 70%.

 c- Công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn:

Năm 2005, thiên tai do lũ, lũ quét, sạt lở đất xảy ra trên hầu hết các địa phương trong tỉnh, thiệt hại 10 người (sạt đất 3, lũ cuốn 4, sét 3)- năm 2004: 38 người.

Biện pháp phòng chống

- Diễn tạp PCLB & TKCN ở tất cả các cấp trước mùa mưa bão,

- Xây dựng các công trình kè bảo vệ bờ sông: sông Hồng, sông Nậm Thi, trên các đoạn sông suối xung yếu: 5.227 m, tổng kinh phí 230,93 tỷ đồng. Công trình tiêu úng, thoát lũ, kinh phí đầu tư hơn 11 tỷ đồng.

- Triển khai dự án phòng chống thiên tai có sự tham gia của người dân tại 4 xã huyện Sa Pa. chủ trương nhân rộng cách làm này trên toàn tỉnh.

- Kiểm tra, gia cố bảo vệ công trình thuỷ lợi trước mùa mưa lũ,

- Di chuyển sắp xếp 2100 hộ (năm 2004) và 325 hộ (năm 2005) ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm.

3 - Tình hình tổ chức quản lý khai thác CTTL

Tháng12/2004, tỉnh Lào cai cụ thể hoá NĐ 143/CP và pháp lệnh khai thác và BVCTTL bằng quyết định 837/2004/QĐ-UB của UBND tỉnh Lào Cai trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Tỉnh Lào Cai không có công ty quản lý khai thác. Toàn bộ các công trình thuỷ lợi đều giao cho chính quyền cơ sở đảm nhận. Dựa vào dân, thông qua các tổ chức do dân bàu, hoạt động theo QĐ 837. Theo quy định này, cấp xã thành lập Ban thuỷ lợi xã giúp UBND quản lý Nhà nước về thuỷ lợi trên địa bàn, mỗi công trình có một tổ chức quản lý trực tiếp (HTX nông nghiệp, tổ hợp tác, hoặc khoán cho cá nhân làm dịch vụ). các cơ quan chuyên môn thực hiện chức năng tham mưu xây dựng chính sách, giúp cơ sở tập huấn xây dựng mô hình quản lý, tập huấn kỹ thuật, nghiệp vụ.

4- Kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi năm 2006

Dự kiến kế hoạch đầu tư xây dựng các công trình thuỷ lợi tỉnh Lào cai năm 2006 như sau:

- Tiếp tục triển khai thi công công trình kè bảo vệ hai bờ sông Hồng đoạn từ cầu Cốc Lếu đến cầu Phố Mới, khối lượng thực hiện ước tính 50 tỷ đồng.

- Đầu tư xây dựng mới 7 danh mục công trình kè bảo vệ bờ sông biên giới và nội địa chiều dài 9.832 m với tổng số kinh phí 267 tỷ đồng. Riêng thực hiện trong năm 2006 ước tính là 160 tỷ đồng.

- Đề nghị khởi công mới 5 dự án thuỷ lợi bằng nguồn vốn trái phiếu Chính Phủ tại các huyện Bảo Yên, Văn Bàn, Bát Xát, Mường Khương, Sa Pa - Bắc Hà. Đảm bảo nguồn nước tưới chủ động cho 2011 ha lúa nước. Tổng vốn đầu tư 152 tỷ đồng, ước tính thực hiện trong năm 2006 là 60 tỷ đồng.

- Các dự án xây dựng công trình thuỷ lợi đầu tư lồng ghép bằng nhiều nguồn vốn kế hoạch 4 danh mục công trình, tổng vốn đầu tư 72,7 tỷ đồng. Năm 2006 đầu tư 42,7 tỷ đồng.

- tiếp tục nghiên cứu, lắp đặt thí điểm khoảng 20 trạm bơm nước va, bơm thuỷ luân trên địa bàn thành phố Lào cai và các huyện khác. Tổng kinh phí đầu tư ước: 2.080 triệu đồng.

- Đầu tư xây dựng mới 20 hệ cấp nước tự chảy; Cải tạo sửa chữa và làm mới 400 công trình giếng nước; XD 1000 lu chứa nước. Phục vụ cấp nước sinh hoạt cho 2400 hộ dân.

5 - Kết luận và Kiến Nghị:

- Công tác quy hoạch thuỷ lợi trong lưu vực sông hết sức cần thiết, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch quản lý nguồn nước, phân phối nước hợp lý, đánh giá được hiện trạng các công trình thuỷ lợi và tiềm năng khai thác nguồn nước phục vụ sản xuất và đời sống dân sinh.

- Nâng cấp sửa chữa các công trình thuỷ lợi hiện có (752 danh mục công trình có năng lực tưới cho 12.861 ha lúa, 7026 ha hoa màu.

- Tiếp tục thực hiện chương trình KCHKM theo nguyện vọng của nhân dân.

- Theo kết quả khảo sát, đánh giá tình hình sạt lở bờ sông trên địa bàn tỉnh Lào Cai cho thấy nếu không có biện pháp sử lý kịp thời, thì tình trạng sói lở với tốc độ ngày càng nhanh sẽ gây hậu quả nghiêm trọng về ổn định đường biên giới, lãnh thổ quốc gia, cơ sở hạ tầng và khu dân cư, đề nghị Chính phủ, các Bộ ngành Trung ương quan tâm giải quyết.

- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ bơm va, bơm thuỷ luân, công trình giữ nước mưa để tưới cho cây trồng cạn.

- Đề nghị nghiên cứu đánh giá về tài nguyên nước ngầm, nhất là đối với khu vực vùng cao khan hiếm nguồn nước mặt.

 

                                                       Sở nông nghiệp và PTNT

 
CÁC TIN KHÁC
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT NĂM 2005 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TÂY
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI TRONG NĂM 2005 CỦA TP HÀ NỘI
  ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐIA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG TRONG NĂM 2005
  KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CỦA NHÂN DÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN TRONG NĂM 2005
  CÔNG TÁC THỦY LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn