I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÁC HOẠT ĐỘNG VỀ PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO Ở ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2005
 

Trong 6 tháng đầu năm 2005 công tác phòng chống lụt bão chủ yếu là việc chuẩn bị trước mùa mưa bão. Dưới sự chỉ đạo của Bộ và Ban CĐPCLBTƯ cùng với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành, công tác phòng chống lụt bão đã và đang được triển khai các hoạt động chính sau đây:

1.         Đối với đê điều:

Ở đồng bằng Bắc bộ đê điều là biện pháp chủ yếu để phòng chống lũ lụt nên việc tu bổ và tăng cường quản lý là hết sức quan trọng.

Năm 2005 nhà nước đầu tư 160 tỷ cho công tác tu bổ đê điều, đến nay các hạng mục chính như đắp đê, làm kè và xây dựng cống dưới đê theo kế hoạch đã hoàn thành

Các Tỉnh đã tiến hành kiểm tra rà soát, đánh giá chất lượng, lên phương án trọng điểm, từ đó mà bố trí vật tư thiết bị, bố trí lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ. Đồng thời các Tỉnh đã tổ chức diễn tập xử lý sự cố đê, diễn tập sơ tán dân ở những vùng bị ngập lũ, vùng dễ bị ảnh hưởng trực tiếp của bão.

Cục QLĐĐ&PCLB đã tổ chức tập huấn cho lực lượng quản lý đê về kỹ thuật xử lý các sự cố đê, kè, cống và tăng cường năng lực quản lý cho lãnh đạo các hạt quản lý đê. Đây là lực lượng nòng cốt trong việc kiểm tra rà soát, kết hợp với lực lượng quản ký đê nhân dân tuần tra canh gác đê trong suốt mùa lũ, bão và đây cũng là lực lượng tổ chức xử lý giờ đầu khi đê điều có sự cố. Để nâng cao vai trò của lực lượng quản lý đê chuyên trách ngày 10 tháng 6 năm 2005 Chính phủ đã có nghị định về tổ chức, nhiệm vụ và sắc phục của lực lượng chuyên trách quản lý đê thay thế quyết định 398/HĐBT ngày 14/11/1990 của Hội đồng Bộ trưởng. Theo nghị định mới này ngoài những quy định nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể hơn, đội viên quản lý đê còn có sắc phục riêng khi làm nhiệm vụ.

Những tháng cuối năm 2004, đầu năm 2005do thời tiết khô hạn, mực nước các sông hạ thấp đã gây nhiều sự cố đột xuất cho hệ thống đê điều như nứt ở đê hữu sông Hồng thuộc tỉnh Nam định, nứt ở đê hữu sông Lèn thuộc tỉnh Thanh hoá;sạt lở bờ sông xẩy ra ở nhiều nơi đã và đang phải xử lý khẩn cấp.

Năm 2005 là năm lặp lại chu kỳ 60 năm của năm Ât dậu 1945, lũ lớn có thể xuất hiện đối với hệ thống sông Hồng, công tác đê điều càng được các ngành, các cấp quan tâm hơn. Thể hiện qua việc sớm tổng kết đúc rút kinh nghiệm, sớm thành lập Ban chỉ huy và có sự phân công phân nhiệm trách nhiệm đối với từng thành viên, chuẩn bị các phương án cụ thể, sẵn sàng đối phó với tình huống xấu nhất về lũ và bão.

2.         Về các công trình phân chậm lũ:

Công tác phân chậm lũ vẫn được triển khai theo tinh thần Nghị định 62NĐ/CP của Chính phủ, việc duy tu bảo dưỡng hai công trình đầu mối phân lũ sông Đáy được duy trì tốt, vừa qua Đoàn kiểm tra của Bộ đã đánh giá công trình sẵn sàng vận hành khi có yêu cầu phân lũ. Các công trình chậm lũ đã được nâng cấp, nhân dân sống trong vùng phân chậm lũ cũng được hưởng sự quan tâm của Chính phủ qua đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng để giảm nhẹ thiệt hại khi phải phân chậm lũ.

Hai công trình cống Cẩm đình và cống Hiệp thuận trong hệ thống công trình làm sống lại sông Đáy đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.

Vừa qua Cục tác chiến (Bộ Tổng tham mưu) đã phối hợp với tỉnh Phú thọ tổ chức diễn tập ở Lập thạch các phương án chậm lũ như nổ mìn lải đê, sơ tán dân, tìm kiếm cứu nạn. Các vùng chậm lũ khác cũng đã được xây dựng phương án cụ thể.

3.         Về hồ chứa ở thượng nguồn:

Đi đôi với việc thúc đẩy tiến độ thi công hồ Tuyên quang, chuẩn bị để khởi công xây dựng hồ Sơn la, việc nâng cao khả năng chống lũ của hồ Hoà bình đã được thực hiện. Nhờ đó mà Trưởng ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có quyết định số 103/PCLBTƯ ngày 16/6/2005 phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thuỷ điện Hoà bình và các công trình cắt giảm lũ sông Hồng trong mùa lũ hàng năm thay thế cho Quyết đinh số 57 PCLBTƯ/QĐ ngày 12/6/1997. Với quy trình mới này, để đảm bảo chống lũ an toàn và nâng cao hiệu quả phát điện, được vận hành như sau:

  a)       Thời kỳ lũ sớm:  Từ 15/6 đến 15/7 giữ mực nước hồ ở mức +88m đến +95m.  Trước ngày 25/6 do yêu cầu cắt lũ tiểu mãn, đảm bảo không xả xuống hạ du lưu lượng lớn hơn 4.000m3/s thì được giữ mức nước hồ tới cao trình +100m. 

  b)       Thời kỳ lũ chính vụ: Từ 16/7 đến 25/8 giữ mực nước hồ ở mức +88m đến +93m

  c)       Thời kỳ lũ muộn: Từ 26/8 đến 15/9 tuỳ theo tình hình thời tiết có thể cho tích nước sớm hơn qui định (trước 25/8) trên cơ sở đề nghị của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài nguyên - Môi trường.

Sau ngày 15/9 hồ Hoà bình được phép tích dần lên cao trình mực nước dâng bình thường (117m).

Vận hành công trình cắt lũ cho hạ du:

-                                  Trong mùa lũ (từ 15/6 đến 15/9) khi dự báo mực nước lũ sông Hồng tại Hà nội vượt quá mức 11,5m thì bắt đầu vận hành công trình Hoà bình cắt lũ cho hạ du nhưng mực nước hồ không được vượt quá +100,0m.

-                                  Khi dự báo mực nước lũ tại Hà nội vượt mức 12,50m thì tiếp tục cắt lũ nhưng mực nước hồ không được vượt quá +107m.

-                                  Khi mực báo mực nước lũ tại Hà nội vượt mức 13,10m thì tiếp tục cắt lũ nhưng mực nước hồ không được vượt quá +120,0m. trường hợp tích cưỡng bức đến +112,0m thì phải có sự đồng thuận của Bộ Công nghiệp.

Vận hành theo chế độ đảm bảo an toàn công trình:

Khi mực nước hồ đã ở mức +120,0m mà dự báo lũ sông Đà tiếp tục lên nhanh thì thẩm quyền điều hành thuộc Bộ Công nghiệp.

Để việc phối hợp các công trình điều tiết và phân lũ được hợp lý trong khi cắt lũ cho hạ du, các công trình Hoà bình, Thác bà, phân lũ sông Đáy phải được xét đến trong phương án tổng thể:

+       Đối với công trình thuỷ điện Thác bà, hàng năm trước ngày 25/8 không được giữ mức vượt quá +56,0m. Khi hồ Hoà bình đã vượt mức +117,0m hoặc khi mực nước Hà nội có khả năng vượt +13,10m thì hồ Thác bà bắt đầu cắt lũ, nhưng tối đa không vượt mức +60,0m. Sau lũ phải đưa mực nước lũ xuống mức +58,0m.

+       Đối với công trình phân chậm lũ, khi các hồ Hoà bình và Thác bà làm việc hết khả năng mà mực nước tại Hà nội vẫn có khả năng vượt +13,10m thì trình Thủ tướng Chình phủ quyết định công bố lệnh báo đông khẩn cấp về lũ lụt và thực hiện theo Nghị đínhố 62/NĐ-CP ngày 31/7/1999 của Chính phủ.

4.         Hoạt động của Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương:

·                                 Đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Phòng chống lụt bão ở hai khu vực gồm các tỉnh phía Bắc và miền Trung (đến Bình định) tại Hà nội và các tỉnh miền Nam và Tây Nguyên tại thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức hội nghị với Chủ tịch các huyện có đê, hội nghị bàn về an toàn cho Ngư dân, hội nghị phòng tránh lũ quét cho các tỉnh miền núi phía Bắc, tổ chức họp mặt với lực lượng vũ trang tham gia phòng chống thiên tai, tổ chức họp mặt với các đại biểu trong nước và quốc tế nhân ngày truyền thống giảm nhẹ thiên tai (22/5)hàng năm.

·                                 Ra bản tin hàng tháng của Ban Chỉ đạo để thông tin về hoạt động của Ban và tình hình thiên tai lũ bão trong phạm vi cả nước.

·                                 Xây dựng phim tài liệu khoa học về phòng chống lụt bão phổ biến qua kênh truyền hình VTV2 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.

            Hiện nay đang vào đầu mùa lụt bão đối với đồng bằng Bắc bộ, diễn biến của lụt bão là hết sức phức tạp, do vậy đòi hỏi chúng ta phải tăng cường chuẩn bịvà kiểm tra các phương án, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai năm 2005 với tinh thần: chủ động phòng ngừa, kịp thời đối phó, khắc phục khẩn trương theo phương châm 4 tại chỗ. Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: bảo đảm an toàn hệ htống đê sông, đê biển ở đồng bằng Bắc bộ và bắc Trung bộ, phòng tránh lũ quét ở các tỉnh miền núi; bảo đảm an toàn cho người, tài sảnvà phương tiện trên sông, trên biển và vùng thường xuyên bị ngập lụt trên phạm vi cả nước. 

 

Nguyễn Sĩ Nuôi -  Phó Văn phòng BCĐPCLBTƯ

 

 
CÁC TIN KHÁC
  KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
  KIỂM TRA PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO
  Yên Bái chìm trong nước, 5 người chết
  DIỆN TÍCH ÚNG NGẬP Ở CÁC TỈNH BẮC BỘ

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn