I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
DIỆN TÍCH ÚNG NGẬP Ở CÁC TỈNH BẮC BỘ
 

TT 

Tỉnh

Diện tích cây trồng ngập úng tức thời lúc cao nhất (ha)

Diện tích thiệt hại đến cuối đợt úng (ha)

 

Lúa mùa

Mạ

Rau màu và cây trồng khác

Diện tích lúa mất trắng

Mạ bị chết

Rau màu và cây trồng khác (giảm năng suất, mất trắng)

 

Tổng số

Trong đó ngập nặng (phất phơ+trắng)

A Miền núi 8,255 2,485 70 4,350 2,240 16 3,970
1 Quảng Ninh 3,735 745 45 45 745 0 45
2 Cao Bằng 170 170 0 160 170 0 160
3 Bắc Cạn 210 210 15 30 210 15 30
4 Thái Nguyên 2,155 400 0 200 160 0 210
5 Tuyên Quang 525 70 10 170 70 1 125
6 Hà Giang 215 215 0 1,015 215 0 1,015
7 Lào Cai 0 0 0 40 0 0 40
8 Yên Bái 650 80 0 65 75 0 65
9 Lai Châu 110 110 0 630 110 0 630
10 Điện Biên 10 10 0 0 10 0 0
11 Sơn La 435 435 0 1,990 435 0 1,645
12 Hoà Bình 40 40 0 5 40 0 5
B Trung Du 17,500 4,235 215 1,130 3,100 20 140
1 Phú Thọ 7,500 425 0 0 0 0 0
2 Bắc Giang 10,000 3,810 215 1,130 3,100 20 140
C ĐBSH 249,640 177,990 3,355 25,670 77,545 825 19,950
1 Vĩnh Phúc 2,500 600 0 0 0 0 0
2 Bắc Ninh 19,760 11,710 260 90 8,000 80 0
3 Hà Nội 4,270 4,270 40 710 1,330 0 240
4 Hưng Yên 23,170 18,010 25 1,400 8,220 15 1,045
5 Hải Dương 39,050 31,740 0 6,275 16,790 0 2,915
6 Hải Phòng 24,300 24,300 1,250 1,670 7,500 670 1,225
7 Thái Bình 53,770 37,270 55 7,000 20,000 50 7,000
8 Nam Định 36,020 31,130 1,715 6,765 11,775 0 6,765
9 Ninh Bình 23,400 13,600 0 1,000 2,000 0 0
10 Hà Nam 9,000 3,300 10 760 1,220 10 760
11 Hà Tây 14,400 2,060 0 0 710 0 0
  B+C 267,140 182,225 3,570 26,800 80,645 845 20,090
  A+B+C 275,395 184,710 3,640 31,150 82,885 861 24,060
Diện tích cây ăn quả bị ảnh hưởng và chết là: Hải Dương 3980 ha (chết 2380ha); Hải Phòng 635 ha (chết 255 ha); Sơn La 240 ha (chết 240 ha); Điện Biên 30 ha (chết 30 ha); Lai Châu 95 ha (chết 95 ha)
 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn