I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
Ý KIẾN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT VỀ CÔNG TÁC DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ THUỶ ĐIỆN SƠN LA (06/07/2006)
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA (24/01/2006)
CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN SƠN LA (12/01/2006)
CHUẨN BỊ KHỞI CÔNG CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN NẬM CHIẾN - TỈNH SƠN LA (23/09/2005)
NÉT NỔI BẬT VỀ KHAI THÁC THUỶ ĐIỆN SÔNG HỒNG (25/07/2005)
HỒ HOÀ BÌNH ĐÃ THOÁT HIỂM (17/06/2005)
Bản tin 6(T6/2005)Hồ Hoà Bình đã thoát hiểm - Hoa Binh reservoir out of the risk
DI DÂN, TÁI ĐỊNH CƯ DỰ ÁN THUỶ ĐIỆN SƠN LA (29/01/2005)
Ngày 29/11/2004 Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg về Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La. Mục tiêu đưa ra là: Di dân, tái định cư Dự án thuỷ điện Sơn La phải tạo được các điều kiện để đồng bào tái định cư sớm ổn định chỗ ở và đời sống, trên cơ sở khai thác tiềm năng về tài nguyên và sức lao động, từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cuộc sống vật chất, tinh thần ngay càng tốt hơn ở cũ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, quốc phòng, an ninh và bảo vệ môi trường sinh thái.
Bộn bề và khẩn trương cho khởi công thủy điện Sơn La (11/09/2004)
Dự án khả thi về công trình thủy điện Sơn La với tổng vốn đầu tư là 37 nghìn tỷ đồng, dự kiến sẽ khởi công vào cuối năm 2005 đã được Chính phủ phê duyệt. Từ nay đến thời điểm khởi công còn khoảng một năm rưỡi nữa nhưng một khối lượng công việc bộn bề đòi hỏi chủ đầu tư và các địa phương trong vùng dự án phải khẩn trương triển khai, thực hiện.

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn