I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN NUÔI TRỒNG THỦY SẢN VIỆT NAM (05/07/2009)
MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÀNH THỦY SẢN TRONG LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (13/07/2005)
Lưu vực sông Hồng-Thái Bình đóng vai trò quan trọng đối với vùng lãnh thổ phía bắc nước ta, đặc biệt đối với vùng đồng bằng sông Hồng. Với lợi thế về mặt địa lí, đồng bằng sông Hồng hội tụ khá đầy đủ các điều kiện phát triển theo hướng đa ngành, đa mục tiêu. Đây là một trong hai châu thổ lớn của đất nước với 11 đơn vị hành chính cấp tỉnh, trong đó có Thủ đô Hà Nội. Tổng diện tích đất đai toàn vùng châu thổ khoảng 1,5 triệu ha, dân số khoảng 18 triệu người (chiếm 25% dân số cả nước) và là vùng có mật độ dân số đông nhất cả nước (hơn 1000 người/km2).

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn