I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
QUY HOẠCH THỦY LỢI HỆ THỐNG BẮC HƯNG HẢI
 

Hệ thống Bắc Hưng Hải có diện tích tự nhiên hơn 200.000ha với diện tích đất nông nghiệp chiếm 60%, dân số gần 3 triệu người, bao gồm phần đất đai toàn bộ tỉnh Hưng Yên (10 huyện thị), 7 huyện thị của tỉnh Hải Dương, 3 huyện của tỉnh Bắc Ninh và 2 quận, huyện của thành phố Hà Nội. Hệ thống là vùng đồng bằng bằng phẳng dốc dần từ Tây sang Đông, bao bọc bởi 4 con sông: Đuống phía Bắc, Hồng phía Tây, Thái Bình phía Đông và sông Luộc phía Nam.

 

Hệ thống có nhiệm vụ tạo nguồn cung cấp nước cho khoảng 110.000ha lúa và cây công nghiệp; cấp nước phục vụ chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản diện tích khoảng 21.000ha. Tạo nguồn cấp nước cho hơn 3 triệu dân, và các khu công nghiệp tập trung và cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp khoảng 4.300ha. Tiêu úng cho 192.045ha diện tích trong đê bảo vệ sản xuất nông nghiệp, các cơ sở kinh tế và dân sinh. Duy trì dòng chảy giảm thiểu ô nhiễm, cạn kiệt nguồn nước, bảo vệ môi trường sinh thái.

 

Thực hiện Quyết định số: 852/QĐ-BNN-KH, ngày 14/4/2005 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Viện Quy hoạch Thuỷ lợi đã tiến hành lập “Rà soát Quy hoạch thủy lợi hệ thống Bắc Hưng Hải”.

Các phương án quy hoạch thủy lợi hệ thống Bắc Hưng Hải là bài toán khung, trục chính và giải quyết các vấn đề cơ bản trong hệ thống như sau:

+ Về Quy hoạch cấp nước:

Nạo vét hệ thống sông trục chính, cải tạo các công trình điều tiết trên sông trục và sông nhánh đảm bảo tưới, tiêu nước và giao thông thủy trong hệ thống;

Xây dựng mới cống Xuân Quan 2, trạm bơm Nghi Xuyên (tưới tiêu kết hợp) để bổ sung nguồn nước sông Hồng vào hệ thống cả trong mùa kiệt và mùa lũ theo yêu cầu sản xuất và góp phần cải thiện chất lượng nước;

Xây dựng mới trạm bơm Phú Mỹ lấy nước từ sông Đuống tiếp nguồn cho kênh Bắc Như Quỳnh tưới cho 5.600ha ; 

Nâng cấp công trình đầu mối, kiên cố hóa kênh mương các trạm bơm hiện có tăng khả năng tưới so với cho diện tích hiện tại hơn 14.000ha; xây mới trạm bơm đảm bảo bồ sung tưới cho hơn 3.000ha.

Cấp nước sinh hoạt công nghiệp: Khai thác nguồn nước ngầm và nước mặt lấy từ sông Thái Bình, bổ sung nguồn lấy từ sông Luộc đảm bảo cấp nước đủ cho nhu cầu sinh oạt, công nghiệp; Duy trì cải tạo, xây dựng các công trình cấp nước tập trung nông thôn đảm bảo tỷ lệ, tiêu chuẩn cấp nước sạch đến 2015 và 2020;

+ Về Quy hoạch tiêu thoát nước:

Tiêu trực tiếp ra sông ngoài 105.252ha, tiêu vào sông trục hệ thống qua Cầu Xe, An Thổ 86.793ha; với các phương án công trình:

Tiêu trực tiếp ra sông ngoài: Cải tạo nâng cấp các trạm bơm tiêu hiện có, bơm tiêu nước ra sông Hồng, Đuống, Luộc, Thái Bình; Xây mới 9 trạm bơm tiêu nước trực tiếp ra sông ngoài như Long Biên, Bảo Khê, Mễ Sở, Nghi Xuyên, Nam Kẻ Sặt, Bình Hàn, An Cư, Mai Xá B và Tân Hưng 2 tiêu ra sông Hồng, Luộc và Thái Bình với diện tích hơn 56.000ha;

Tiêu vào sông trục: Xây mới cống Cầu Xe (chảy 2 chiều), nâng cấp cống An Thổ, đảm bảo an toàn công trình và tiêu cho 86.793ha; Xây mới, sửa chữa các trạm bơm hiện có đảm bảo tiêu 8.502ha và tăng thêm 7.061ha. Nâng cấp và củng cố các tuyến đê nội đồng đảm bảo an toàn trong mùa lũ và giao thông thủy.

 

Với tổng kinh phí thực hiện Quy hoạch gần 6.000tỷ đồng chia làm 2 giai đoạn chính. Với giai đoạn trước mắt đến 2015 là nạo vét sông trục, xây lại cống Cầu Xe, Báo Đáp, nâng cấp cống An Thổ. Xây dựng mới cống Xuân Quan 2, TB. Phú Mỹ để cấp nước, các trạm bơm tiêu: Mễ Sở, Bảo Khê, Long Biên, Bình Hàn, An Cư, sửa chữa nâng cấp một số công trình điều tiết, trạm bơm tưới tiêu, nâng cấp một số tuyến đê nội đồng.

 

Đây là vùng dân cư đông, trung tâm kinh tế lớn và quan trọng của đồng bằng Bắc Bộ và cả nước, trong vùng đã hình thành nhiều khu đô thị, công nghiệp lớn, sản xuất nông nghiệp hàng hoá như lúa gạo, rau quả, thực phẩm. Do tầm quan trọng của vùng và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội các thời kỳ nên công tác thuỷ lợi cho vùng này đã được đầu tư phát triển sớm và cao so với các vùng khác trong cả nước. Ngay khi miền Bắc mới được giải phóng, năm 1956-1958 chúng ta đã tiến hành khảo sát lập quy hoạch với sự giúp đỡ của chuyên gia Trung Quốc. Năm 1973-1974 tiến hành Quy hoạch hoàn chỉnh thuỷ nông và năm 1992 đã Nghiên cứu bổ sung Quy hoạch, và giai đoạn quy hoạch này đã được phê duyệt theo Quyết định số 1961/QĐ-BNN ngày 13/7/2009 làm cơ sở cho công tác đầu tư và phát triển thủy lợi đến 2015 và sau 2015. Dự án được thực hiện sẽ mang lại lợi ích kinh tế lớn cho các ngành, chủ động về nguồn cấp nước, tiêu thoát nước và cải thiện môi trường sinh thái, giao thông thủy, phát triển kinh tế xã hội, phát huy tiềm năng và thế mạnh nâng cao đời sống nhân dân trong vùng, góp phần to lớn cho phát triển kinh tế xã hội đất nước.

 

NCS. Thái Gia Khánh, ThS. Nguyễn Ngọc Minh-Viện Quy hoạch thủy lợi

 
CÁC TIN KHÁC
  QUY HOẠCH TÍNH TOÁN TOÀN DIỆN CHO THUỶ LỢI
  QUY HOẠCH THUỶ LỢI TỈNH PHÚ THỌ GIAI ĐOẠN 2006-2015 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
  KẾT QUẢ QUY HOẠCH THUỶ LỢI VÙNG VEN BIỂN BẮC BỘ PHỤC VỤ CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG
  KẾT QUẢ KHẢO SÁT 55 ĐIỂM THIẾU NƯỚC MẶT PHỤC VỤ DI DÂN TÁI ĐỊNH CƯ CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA
  QUY HOẠCH SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC S.HỒNG-S.THÁI BÌNH TRONG CÔNG TÁC QUY HOẠCH XÂY DỰNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn