I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
THỰC TRẠNG CẤP NƯỚC ĐÔ THỊ VIỆT NAM (24/06/2005)
Bản tin 6(T6/2005)Thực trạng cấp nước đô thị việt nam chương trình, kế hoạch xây dựng và phát triển - (Tóm lược từ bài viết của KS. Bùi Đình Khoa - Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đô thị và phát triển hạ tầng cho Hội nghị Sơ kết 6 tháng năm 2005 của Ban) THE SITUATION OF WATER SUPPLY IN THE URBAN AREA OF VIETNAM,THE PROGRAM AND PLAN FOR THE INFRASTRUCTURE BUILDING AND DEVELOPMENT - (Extract from report by Eng. Bui Dinh Khoa – Deputy Director of Institute of Urban Research and Infrastructure Development at the Preliminary wrap-up Conference into the first 6 months in 2005 of the RRBO)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn