I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÔNG TÁC KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
 
  Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học ứng dụng công nghệ mới như công nghệ thông tin (viễn thám, tin học), mô hình toán, tự động hóa, vật liệu xây dựng… trong các khâu quy hoạch, thiết kế, xây dựng và quản lý tài nguyên nước và công trình. Các công trình sẽ được xây dựng phải đảm bảo tính kinh tế, an toàn kỹ thuật và mỹ thuật.
 

 

 
TIN VẮN
 
HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn