I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG Ở CHÂU Á (NARBO) TẠI INDONESIA, 22-24/6/2011 (16/08/2011)
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ LẦN THỨ 4 CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (NARBO) TẠI INDONESIA, 9-12/11/2010 (15/11/2010)
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM QUẢN LÝ LƯU VỰC SÔNG GIỮA HAI GIÁO SƯ ĐẠI HỌC BÁCH KHOA VALENCIA VÀ VĂN PHÒNG BAN QLQHLV SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH (26/10/2010)
ADB TỔ CHỨC CHUYẾN THAM QUAN HỌC TẬP KINH NGHIỆM Ở TÂY BAN NHA CHO ĐOÀN CÁC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (24-28/5/2010) (10/06/2010)
HỘI THẢO CỦA NARBO VỀ NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP QLTHTNN – HOẠT ĐỘNG TIẾP SAU KHÓA TẬP HUẤN LẦN THỨ 6 CỦA NARBO VỀ QLTHTNN (05/03/2010)
KHOÁ HỌC LẦN THỨ 5 CỦA NARBO VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TÀI NGUYÊN NƯỚC (09/03/2009)
ĐẠI HỘI NARBO LẦN THỨ BA TẠI SOLO, INDONESIA (20-22/2/2008) (11/03/2008)
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3 CỦA NARBO VỀ QUYỀN VỀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ NƯỚC TẠI BANGKOK,THAILAND (28/12/2006)
KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO THỨ 4 CỦA NARBO TẠI SRI LANKA (15/11/2006)
ĐẠI HỘI TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA NARBO, 14-16/2/2006 (18/02/2006)
DỰ ÁN THUỶ LỢI LƯU VỰC SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2 BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA GIỮA KỲ (13/07/2005)
BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỶ LỢI SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN II (ADB3) (13/07/2005)
ỦY HỘI SÔNG MÊKÔNG KỶ NIỆM 10 NĂM HỢP TÁC (20/06/2005)
Bản tin 6 (T6/2005)ỦY HỘI SÔNG MÊKÔNG KỶ NIỆM 10 NĂM HỢP TÁC
KHOÁ TẬP HUẤN THỨ 2 CỦA NARBO (20/06/2005)
Bản tin 6 (T6/2005)ỦY HỘI SÔNG MÊKÔNG KỶ NIỆM 10 NĂM HỢP TÁC
HỌP TRÙ BỊ LẦN THỨ 3 CHUẨN BỊ CHO DIỄN ĐÀN NƯỚC ĐÔNG NAM Á (12/07/2005)
CÁC THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (NARBO) (29/01/2005)
Ban Thư ký của Tổ chức nước Nhật Bản JWA đã làm việc nghiêm túc để phát triển Website của NARBO dựa trên kết quả thu được tại Hội thảo ngày 7/8 và ngày 8/8 tại Bangkok, Thái lan. Ban Thư ký hoan nghênh bất cứ ý kiến đóng góp nào để làm hoàn thiện hơn website và cũng mong nhận được các thông tin từ các thành viên của NARBO để làm phong phú hơn nội dung trang Web.
KHOÁ TẬP HUẤN CỦA JICA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TNN (12/07/2005)
TRANG WEB LIÊN QUAN (13/10/2004)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn