I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
KẾT THÚC HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 3 CỦA NARBO VỀ QUYỀN VỀ NƯỚC VÀ PHÂN BỔ NƯỚC TẠI BANGKOK,THAILAND
 
        Tiếp theo hai kỳ hội thảo trước tại Việt Nam và Philippines, hội thảo chuyên đề lần thứ ba về Quyền về nước và Phân bổ nước đã được Ban Thư ký NARBO phối hợp với Cục Tài nguyên nước của Thái Lan tổ chức từ ngày 28/11 đến 01/12/2006 tại Bangkok, Thailand. Tham dự hội thảo lần này có đại biểu của 6 nước gồm Việt Nam, Thái Lan, Philipin, Inđônêxia, Sri Lanka và Lào. Đoàn Việt Nam tham dự hội thảo có các ông Lê Văn Học và Bùi Nam Sách (Văn phòng Ban QLQH lưu vực sông Hồng - Thái Bình).

Hội thảo tập trung thảo luận hai chủ đề chính: (1) Báo cáo và đánh giá thực trạng quyền về nước và phân bổ nước hiện nay của các nước. (2) Xem xét, khẳng định lại kết quả của 2 hội thảo trước đây sau đó tiến hành đề xuất, thảo luận các dự kiến để khắc phục các khó khăn và tồn tại hiện nay về sử dụng nước và phân bổ nước ở các nước trên.

Đoàn Việt Nam đã trình bày những vấn đề còn tồn tại và nguyên nhân khi thực hiện Luật Tài nguyên nước, khó khăn của các tổ chức lưu vực sông như mới được thành lập, khó khăn về tài chính và vấn đề khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực sử dụng nước và phân phối nước, và đề xuất, thảo luận sơ bộ về các dự kiến nhằm sử dụng hiệu quả nguồn nước và phân phối nước.   

 

Chi tiết xem tại http://www.narbo.jp.

 

Một số hình ảnh tại kỳ hội thảo

 

 

 

 

 
CÁC TIN KHÁC
  KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO THỨ 4 CỦA NARBO TẠI SRI LANKA
  ĐẠI HỘI TOÀN THỂ LẦN THỨ 2 CỦA NARBO, 14-16/2/2006
  DỰ ÁN THUỶ LỢI LƯU VỰC SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN 2 BIÊN BẢN GHI NHỚ CỦA ĐOÀN KIỂM TRA GIỮA KỲ
  BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN THUỶ LỢI SÔNG HỒNG GIAI ĐOẠN II (ADB3)
  ỦY HỘI SÔNG MÊKÔNG KỶ NIỆM 10 NĂM HỢP TÁC

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn