I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
CÁC THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA MẠNG LƯỚI CÁC TỔ CHỨC LƯU VỰC SÔNG CHÂU Á (NARBO)
 

1.     Khái niệm trang Web và cơ sở dữ liệu của NARBO.

Ban Thư ký của Tổ chức nước Nhật Bản JWA đã làm việc nghiêm túc để phát triển Website của NARBO dựa trên kết quả thu được tại Hội thảo ngày 7/8 và ngày 8/8 tại Bangkok, Thái lan.

     Ban Thư ký hoan nghênh bất cứ ý kiến đóng góp nào để làm hoàn thiện hơn website và cũng mong nhận được các thông tin từ các thành viên của NARBO để làm phong phú hơn nội dung trang Web.

2.     Quản lý tài nguyên nước tại lưu vực sông Mahaweli, Sri Lanka:

Sri Lanka là một hòn đảo nằm trong vùng nhiệt đới Ấn Độ Dương với tổng diện tích tự nhiên 65.525 km2, có 103 sông suối với tổng diện tích lưu vực là 59.217 km2, trong đó Mahaweli là con sông lớn nhất có diện tích lưu vực 10.327 km2. Phần lớn nguồn nước trong lưu vực được sử dụng cho tưới nông nghiệp và phát điện.

Sri Lanka là một nước có lịch sử lâu dài về thuỷ lợi. Ngay từ thế kỷ thứ 5 trước Công nguyên những nhà sáng lập đã phát triển mạng hệ thống tưới trên các sông chính và các hồ chứa nước trên thượng nguồn.

 

     Vào  những năm đầu thế kỷ 20, một chương trình bổ sung các công trình tưới cho vùng khô hạn được phát động nhằm phát triển nông nghiệp, đảm bảo an toàn lương thực, có việc làm và phát triển kinh tế - xã hội cho người dân trong vùng. Trách nhiệm quản lý tài nguyên nước được phân chia giao phó cho các tổ chức Chính phủ khác nhau như Cục Tưới, Bộ Điện, Bộ Tài nguyên nước v.v. Các cơ quan này có nhiệm vụ phát triển ngành đó theo chức năng tương ứng tưới nông nghiệp, phát điện, cung cấp nước sinh hoạt v.v.. và  không có mối liên hệ trong quản lý tài nguyên nước.

     Nhận  biết được hạn chế trong quá trình phát triển các ngành đơn lẻ, Chính phủ Sri Lanka đã đưa ra Chương trình phát triển đa mục đích. Năm 1969 theo yêu cầu của Chính phủ, Chương trình thúc đẩy phát triển Mahaweli (Accelerated Mahaweli Development Program - AMDP) được đưa ra. Thành phần chính của chương trình gồm: cung cấp nước tưới cho vùng nông nghiệp khô hạn, phát triển thuỷ điện, xây dựng cơ sở hạ tầng cho vùng tái định cư, cung cấp thị trường cho sản phẩm nông nghiệp và các khu thể thao văn hoá.

     Dự án đã được thực hiện với sự tài trợ của ngân hàng thế giới WB, Uỷ Ban châu Âu, chính phủ Nhật Bản và nhiều nhà tài trợ khác với tổng vốn đầu tư khoảng 90 tỷ SLR (năm 2000) cho các công trình thuỷ lợi, đường giao thông, trường học và nhà cửa. Kết thúc Chương trình AMDP, sản lượng điện của toàn quốc tăng 137% nhờ có 5 hồ chứa điều tiết lợi dụng tổng hợp phục vụ tưới và phát điện. Diện tích đất trồng lúa của vùng Mahaweli tăng 16% so với diện tích trồng lúa của cả nước.

     Những lợi ích trực tiếp của AMDP là:

a.      Giảm đáng kể lượng di cư từ nông thôn ra thành thị.

b.     Tạo việc làm cho 250.000 lao động nông nghiệp.

c.     Tạo việc làm cho 350.000 lao động gián tiếp trong các ngành dịch vụ.

d.     Mức sống của cộng đồng người nghèo được cải thiện đáng kể.

e.      Đảm bảo sức khoẻ cho người dân trong vùng khô hạn.

Tuy nhiên cũng có một số ảnh hưởng tiêu cực của AMDP

a.      Giảm đáng kể độ che phủ rừng 10%

b.     Ảnh hưởng đến nơi cư trú của loài voi.

c.     Làm ngập một vùng đất có giá trị.

Sau khi các nhà chức trách của Mahaweli thực hiện dự án trong vòng hơn hai thập kỷ, Chính phủ Sri Lanka đã quyết định chuyển đổi vai trò từ thực hiện sang quản lý. Vì vậy chính quyền Mahaweli, Sri Lanka, đã đưa quản lý lưu vực sông theo hướng:

a.      Phân phối tài nguyên nước giữa các ngành và các hộ sử dụng nước.

b.     Quản lý các công trình thuỷ lợi đa mục tiêu.

c.     Quản lý vùng ven sông, chất lượng nước và lưu vực sông.

d.     Xác định lượng nước có sẵn để đáp ứng các nhu cầu nước.

e.      Xem xét tác động đến môi trường.

f.       Phát triển thể chế cộng tác giữa các cơ quan nhà nước và cá nhân, xây dựng các khu vui chơi giải trí và giáo dục.

Sau một thời gian dài, các nhà chức trách Mahaweli, Sri Lanka đã thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của Ban Quản lý lưu vực sông, đó thực sự là đơn vị thực hiện quản lý tài nguyên nước tổng hợp (IWRM).

 
CÁC TIN KHÁC
  KHOÁ TẬP HUẤN CỦA JICA VỀ QUẢN LÝ TỔNG HỢP TNN
  TRANG WEB LIÊN QUAN

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn