I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
KHẢO SÁT THỰC ĐỊA TẠI 25 TỈNH THUỘC LƯU VỰC SÔNG NĂM 2002 VÀ 2003
 

   Lãnh đạo Viện đã làm việc với  các thành viên Ban Quản lý quy hoạch lưu vực sông thuộc các Sở theo 3 tuyến công tác:

  + Tuyến 1: gồm các tỉnh Hoà Bình, Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ và Vĩnh Phúc.

   + Tuyến 2: gồm các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Cạn, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Ninh và Hưng Yên.

   + Tuyến 3: gồm các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Hà Nam, Hà Tây và Hà Nội.

   Tham gia hội thảo Hợp phần A1: Tăng cường năng lực tổ chức lưu vực sông Hồng (Dự án ADB) của 25 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng. Văn phòng Ban đã cùng các chuyên gia tư vấn nước ngoài và UBND 25 tỉnh, các Sở ban ngành hữu quan tiến hành 25 cuộc hội thảo cấp tỉnh về Quản lý tài nguyên nước.

 Kết quả đạt được :

- Đã cập nhật thông tin về hiện trạng và nhu cầu sử dụng nước trong tương lai.

- Đánh giá những tồn tại và khó khăn trong công tác quản lý tài nguyên nước của 25 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình.

- Cập nhật thông tin về thực trạng cơ chế tổ chức chính sách của các tỉnh về quản lý nguồn nước.

- Cập nhật thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến nhu cầu dùng nước của các ngành trong lưu vực.

 

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn