I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2014 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 26/12/2014, Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 của Ban QLQHLVSH-TB đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham gia Hội nghị gồm đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, và đại diện của các Sở Nông nghiệp, các Chi cục Thủy lợi, các Sở Tài nguyên và Môi trường đến từ 25 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2014 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 11/7/2014, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ban QLQHLVSH-TB đã được tổ chức tại Lạng Sơn. Chủ trì Hội nghị gồm các ông: TS. Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, TS. Bùi Nam Sách – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi – Phó Chánh văn phòng Ban QLQHLVSH-TB. Tham gia Hội nghị gồm đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện của các Sở Nông nghiệp, các Chi cục Thủy lợi đến từ 25 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2013 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 26/12/2013, Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức “ Hội nghị tổng kết công tác năm 2013” tại Việt Trì, Phú Thọ. Chủ trì Hội nghị gồm có: TS. Vũ Văn Thặng – Phó Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi – Phó Ban QLQHLVSH-TB; Ông Vũ Văn Tú – Cục trưởng Cục QLĐĐ và PCLB – Bộ Nông nghiệp và PTNT, TS. Bùi Nam Sách – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi – Chánh văn phòng. Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là các thành viên của Ban, đại diện các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT của 25 tỉnh, thành nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2013 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 30/7/2013, tại phòng họp 201, nhà B6 - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2013 Ban QLQHLVSH- TB. Đến dự Hội nghị có hơn 120 đại biểu đến từ các Vụ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT, các Cục, Vụ thuộc Tổng cục Thủy lợi, các Bộ, ban ngành, UBND, Sở Nông nghiệp và PTNT của 25 tỉnh, thành là thành viên của Ban, các chi cục thủy lợi và chi cục đê điều và PCLB thuộc các địa phương trên lưu vực sông Hồng - Thái Bình. Trưởng Ban QLQHLVSH-TB - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hoàng Văn Thắng đã chủ trì Hội nghị.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 29 tháng 12 năm 2011, Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011 tại Hồ Đại Lải, tỉnh Vĩnh Phúc. Chủ trì hội nghị gồm các ông: GS.TS Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, Trưởng ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình và TS. Bùi Nam Sách, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi - Chánh văn phòng Ban. Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là thành viên của Ban đến từ các Bộ, Ban, Ngành liên quan, từ các Uỷ Ban nhân dân các tỉnh, các Sở NN & PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường, Chi cục thủy lợi của 25 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình, cùng đại diện của hai Tiểu Ban trực thuộc là sông Đáy và sông Cầu
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC NĂM 2011 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 08 tháng 07 năm 2011, Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2011 tại Thái Nguyên. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT – Tổng Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - GS. TS Đào Xuân Học đã tới dự, chỉ đạo và đồng chủ trì hội nghị cùng các ông Đặng Viết Thuần – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên và TS. Bùi Nam Sách – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi, Chánh văn phòng Ban. Tham dự Hội nghị có 68 đại biểu là thành viên của Ban, đại diện của các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan liên quan, Sở NN và PTNT, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Chi cục Thủy lợi của 25 tỉnh, thành nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Các thành viên tham gia Hội nghị đã nghe và góp ý cho bản báo cáo sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2011 của Ban và kế hoạch hoạt động của 6 tháng cuối năm.
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010 BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 20/8/2010 tại Nam Định, Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2010. GS. TS Đào Xuân Học, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT - Tổng cục trưởng Tổng cục Thuỷ lợi, Trưởng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình đã đến dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các thành viên từ các Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường của 18 trong tổng số 25 tỉnh, thành trên lưu vực, các cơ quan quản lý của Tổng cục Thủy lợi như: Vụ Quản lý nguồn nước, Vụ Quản lý công trình và Cục Quản lý đê điều và PCLB, thành viên của hai tiểu Ban QLQHLV sông Cầu và sông Đáy.
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐÔNG CÔNG TÁC NĂM 2009 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (23/03/2015)
Ngày 5 tháng 1 năm 2010, Ban QLQH lưu vực sông Hồng – Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2009 tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Chủ trì hội nghị gồm các ông: GS.TS Vũ Văn Thặng, Cục trưởng Cục Thuỷ lợi (Bộ Nông nghiệp và PTNT), Phó Trưởng ban QLQHLV sông Hồng - Thái Bình và TS. Tô Trung Nghĩa, Chánh văn phòng Ban. Tham dự Hội nghị có hơn 60 đại biểu là thành viên của Ban, đại diện các Bộ, Ban, Ngành, cơ quan liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT của 18 tình, thành nằm trong lưu vực sông Hồng – Thái Bình
Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban năm 2014 (23/03/2015)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH (15/07/2009)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (05/07/2009)
HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU (05/07/2009)
THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (06/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (06/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH PHÚ THỌ TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (06/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH NINH BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TP.HẢI PHÒNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TP.HÀ NỘI TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ NAM TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC THUỶ LỢI VÀ PCLB TỈNH BẮC KẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH BẮC GIANG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH (03/08/2007)
BÁO CÁO THAM LUẬN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT NĂM 2007 CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN (23/07/2007)
MỘT SỐ CÔNG VIỆC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA TIỂU BAN QLQHLV SÔNG ĐÁY.TỒN TẠI VÀ KIÊN NGHỊ (23/07/2007)
SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH (23/07/2007)
CÔNG TÁC THUỶ LỢI HÀ NAM PHỤC VỤ SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG (10/01/2007)
CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG NĂM 2006 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG (10/01/2007)
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH KHAI THÁC, SỬ DỤNG NGUỒN NƯỚC VÀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CẤP, THOÁT NƯỚC, CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ LƯU VỰC SÔNG HỒNG - THÁI BÌNH (10/01/2007)
BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2006 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY (09/01/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 (05/01/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH SƠN LA TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 (05/01/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH LẠNG SƠN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 (05/01/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH HƯNG YÊN TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 (05/01/2007)
BÁO CÁO CỦA TỈNH BẮC GIANG TẠI HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2006 (05/01/2007)
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THUỶ LỢI, TÌNH HÌNH THIÊN TAI VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC NĂM 2006 CỦA TỈNH YÊN BÁI (13/12/2006)
THAM LUẬN CỦA HÀ NỘI (15/09/2006)
THAM LUẬN CỦA TỈNH TUYÊN QUANG (15/09/2006)
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA TỈNH NAM ĐỊNH (15/09/2006)
THAM LUẬN TỈNH LẠNG SƠN (15/09/2006)
THAM LUẬN TỈNH THÁI BÌNH (15/09/2006)
BÁO CÁO THAM LUẬN TỈNH NINH BÌNH (15/09/2006)
BÁO CÁO THAM LUẬN CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG (15/09/2006)
THAM LUAN TỈNH THÁI NGUYÊN (15/09/2006)
THAM LUẬN CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 (13/09/2006)
THAM LUẬN CỦA TỈNH BẮC KẠN TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 (13/09/2006)
SỰ PHỐI HỢP QUẢN LÝ TỔNG HỢP LƯU VỰC SÔNG VỚI CÔNG TÁC THUỶ LỢI PHỤC VỤ SẢN XUẤT, ĐỜI SỐNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG (02/08/2006)
BÁO CÁO CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG LỤT BÃO 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 (02/08/2006)
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG HẠN PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2006 (02/08/2006)
KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU (02/08/2006)

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn