I   Trang chủ   I  Thảo luận   I  Thông tin phản hồi   I  English
 
Giới thiệu
Đặc điểm lưu vực
Nguồn nước
Nông nghiệp
Công trình thuỷ lợi
Quản lý khai thác
Phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai
Thuỷ điện
Thuỷ sản
Giao thông
Xây dựng đô thị hạ tầng cơ sở
Quy hoạch
Khoa học công nghệ
Hợp tác quốc tế
Các hoạt động của văn phòng Ban
Bản tin
Văn bản pháp quy


Số lượt truy cập

_Weblink
 
 
 
Báo cáo sơ kết hoạt động của Ban năm 2014
 

Ngày 11/7/2014, Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014 của Ban QLQHLVSH-TB đã được tổ chức tại Lạng Sơn. Chủ trì Hội nghị gồm các ông:  TS. Nguyễn Văn Tỉnh – Phó Cục trưởng Tổng cục Thủy lợi, TS. Bùi Nam Sách – Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi – Phó Chánh văn phòng Ban QLQHLVSH-TB. Tham gia Hội nghị gồm đại diện Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đại diện của các Sở Nông nghiệp, các Chi cục Thủy lợi đến từ 25 tỉnh thành thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình.

Toàn Hội nghị đã nêu ra những vấn đề tồn tại trên lưu vực sông Hồng – Thái Bình hiện nay gồm:

- Tại các địa phương trên lưu vực đã có các dự án rà soát quy hoạch thủy lợi nhưng trong nhiều dự án chưa bổ sung yếu tố biến đổi khí hậu. Thủy lợi trong tái cơ cấu ngành chỉ liên quan đến cơ cấu hạ tầng vì vậy cần có các biện pháp khẳng định vai trò của thủy lợi. Việc đầu tư vào các công trình thủy lợi giảm sút, nhiều hồ chứa 30 năm chưa được nạo vét, nhiều công trình thủy lợi bị mất đất cho các công trình đô thị và đầu tư cho thủy lợi năm 2014 là không đáng kể.

- Tái cơ cấu ngành quy hoạch thủy lợi chủ yếu hướng phục vụ phát triển nông nghiệp. Vì vậy, trong công tác thủy lợi cần quan tâm đến vấn đề nước mặn, nước lợ, giá kiên cố hóa thủy lợi và nước sạch trong tiêu chí môi trường…phải chủ động cấp nước ngọt để pha trộn tại các tỉnh ven biển.

- Chương trình WB 6 đã tiến hành thi công tuyến giao thông thủy làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng chảy sông Hồng, và dòng chảy hướng nhiều vào sông Đuống. Trong khi đó, hệ thống đê sông Đuống là một hệ thống đê có nền địa chất khá yếu, vào mùa mưa bão khi mực nước có thể vượt quá 3,5m sẽ ảnh hưởng đến an toàn đê.

- Vấn đề dự báo khí tượng thủy văn những năm gần đây sai số nhiều, nên khi dùng để tính toán cho ngành thủy lợi gặp rất nhiều khó khăn.

- Hiện nay ADB và Pháp đang hỗ trợ cho Việt Nam dự án “ Tăng cường quản lý nước và phục hồi hệ thống thủy lợi trên lưu vực sông Hồng” tập trung nhiều vào hệ thống quản lý. Hiện nay ở thượng nguồn sông Hồng, Trung Quốc cũng đang rất thiếu nước và muốn khai thác nguồn nước này nên đây cũng là thách thức rất lớn đối với Việt Nam.

- Lưu vực sông Hồng-Thái Bình có mật độ phát triển thủy điện rất lớn, có 6 nhà máy thủy điện lớn nằm trên lưu vực sông này gây căng thẳng cho hạ lưu trong vấn đề chứa nước và phù sa đọng lại.

- Vấn đề ô nhiễm sông Nhuệ, sông Đáy và sông Cầu mặc dù đã được quan tâm xử lý nhưng việc quản lý rất yếu, ở nhiều Sở nông nghiệp và PTNT địa phương có phòng Quản lý nước nhưng chỉ có một hoặc thậm chí là không có cán bộ phụ trách chuyên ngành.

Kiến nghị:

- Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có quyết định phê duyệt quy hoạch sông Bưởi (Tỉnh Hòa Bình), mục tiêu đưa nước sông Bưởi sang tưới phục vụ cho Huyện Yên Thủy - vùng trọng điểm hạn hán nhưng đến nay việc đưa được nước sang để tưới vẫn chưa được thực hiện, gây sự bức xức cho người dân. Đề nghị Ban QLQHLVSH-TB có ý kiến để dự án sớm được thực hiện.

- Trong công tác phòng chống lũ: Bộ Nông nghiệp và PTTNT đang xem xét phê duyệt quy hoạch đê điều gắn phòng chống lũ của Tỉnh Ninh Bình, trong đó lưu vực sông Bôi phải có Hồ Hưng Thi để thoát lũ. Vừa qua Tỉnh Hòa Bình đã triển khai thực hiện dự án “Rà soát quy hoạch phòng chống lũ các tỉnh Bắc Bộ” và gặp nhiều vướng mắc trong vấn đề di dân ở Hồ Hưng Thi, (gần 1.500 hộ dân cần phải di rời) nhưng không thể tìm được vị trí tái định cư hợp lý. Vì vậy, đề nghị Ban QLQHLVSH-TB kiến nghị với Bộ nghiên cứu xem xét lại PA phòng chống lũ cho tỉnh Ninh Bình

- Ở phía bên sông Bùi, dân đổ đất lấn ra, xây kè làm thu hẹp dòng chảy, mặt cắt thoát lũ khi có mưa lớn sẽ xảy ra ngập lụt đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, tỉnh Hòa Bình có những biện pháp khống chế để giải quyết tình trạng này.

- Tỉnh Bắc Kạn có hai hệ thống sông Lô Gâm và sông Cầu đã được quy hoạch nên đã góp phần tạo sự bền vững phát triển sản xuất nhưng do địa hình chia cắt rất mạnh nên ở Bắc Kạn có nhiều cánh đồng nhỏ, nằm rải rác vì vậy việc cung cấp nước rất khó khăn, đòi hỏi phải đầu tư lớn, quy mô các công trình thủy lợi nhỏ, lưu lượng hồ chứa nhỏ, lại chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của biến đổi khí hậu nên công tác phòng chống thiên tai ở Bắc Kạn gặp rất nhiều khó khăn. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT có ý kiến với Bộ Tài nguyên và Môi trường để giải quyết tình trạng khai thác cát sỏi trái phép trên các tuyến sông trên. Ban QLQHLVSH-TB nên có kế hoạch phát triển lưu vực, thông báo kịp thời các vấn đề xảy ra trong lưu vực và đào tạo chuyển giao những kinh nghiệm để quản lý thủy lợi tốt hơn.

- Tổng cục Thủy lợi nên có công văn gửi các Tỉnh phê duyệt, rà soát lại quy hoạch. Cần có văn bản chỉ đạo hướng dẫn các Tỉnh đang thực hiện công tác phòng chống thiên tai theo Quyết định số 161 để các Tỉnh có cơ sở thực hiện. Đối với các Tỉnh đã thực hiện rồi cần phải có kinh phí rà soát lại.

- Đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT làm việc với Bộ Tài nguyên và Môi trường về phạm vi quản lý của từng Bộ, hiện nay chưa có quy định nào về phạm vi sử dụng đất hành lang công trình thủy lợi.

- Sự phối hợp của Ban QLQHLVS với các tỉnh địa phương còn lỏng lẻo. Đề nghị Ban phải quan tâm hơn nữa đến hình thức hoạt động, ngoài họp hội thảo định kỳ 1 năm 2 lần cần mở thêm hình thức hội thảo chuyên đề, hội thảo nhóm… vì đây là cơ hội để các Tỉnh trao đổi kinh nghiệm cụ thể tỉnh Phú Thọ là tỉnh kiểm soát tương đối tốt các hành vi vi phạm hành lang thoát lũ, cần phải được nhân rộng để các tỉnh khác học hỏi. Các Tỉnh cần thực sự quan tâm đến vấn đề sạt lở đất, sét đánh, lũ ống, lũ quét, sụt lở đất... Các cuộc họp nên tổ chức luân phiên ở các địa phương.

- Hệ thống Ban quản lý hệ thống công trình thủy lợi trên lưu vực sông là rất quan trọng và cần thiết, hiện nay quản lý nước mang tính độc lập, rời rạc, lỏng lẻo vì vậy đề nghị Ban cần nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh chính sách, cơ chế quản lý rõ ràng, cụ thể tạo điều kiện để các công trình thủy lợi hoạt động hiệu quả, tạo ra một diễn đàn trao đổi thực sự hữu ích, trước những biến động trong lưu vực cần có ý kiến của Ban Quản lý trước khi thi công các công trình trong lưu vực.

- Nên đổi tên Ban QLQHLVSH–TB thành Ban Quản lý quy hoạch thủy lợi lưu vực sông Hồng – Thái Bình. Cần có khung thể chế, khung pháp luật để bắt buộc các thành viên trong lưu vực thực hiện. Cần có qui chế hoạt động rõ ràng, quy định cụ thể nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên, cải cách cách làm để có hiệu quả hơn. Ban cần phải nghiên cứu, tư vấn, tham mưu cho Bộ về quản lý quy hoạch thủy lợi.

Kết luận

- Ban QLQHLVSH-TB đã giúp tham mưu cho Bộ Nông nghiệp và PTNT và Tổng cục Thủy lợi rất tốt trong công tác lập chiến lược, kế hoạch, quy hoạch,... phục vụ cho việc phát triển thủy lợi, phù hợp với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung.

- Việc đổi tên Ban thành Ban QLQH thủy lợi lưu vực sông Hồng-Thái Bình là phù hợp và cần gắn với vai trò và tính pháp lý để phù hợp với hoạt động quản lý của Việt Nam và nâng được tầm vị thế của tổ chức.

- Cần đầu tư nghiên cứu thêm phương thức hoạt động, chức năng, nhiệm vụ của Ban để cho các hoạt động của Ban có hiệu quả.

- Thách thức hiện tại của lưu vực rất lớn, cụ thể: phát triển thượng nguồn, phát triển kinh tế xã hội trong nội địa và biến đổi khí hậu.

- Mục tiêu thời gian tới của Bộ Nông nghiệp và PTNT có 2 đề án: triển khai tái cơ cấu ngành nông nghiệp và chương trình xây dựng nông thôn mới, thủy lợi cũng phải phục vụ cho nhu cầu của hai trọng tâm này. Lĩnh vực thủy lợi cần quan tâm đến quy hoạch, giao cho các đơn vị tiến hành rà soát quy hoạch thủy lợi toàn quốc phục vụ vấn đề Tái cơ cấu ngành. Trong lưu vực sông Hồng có 2 quy hoạch là đồng bằng sông Hồng và trung du miền núi phía Bắc, thủy lợi cần phải phục vụ cho hai đề án này nên cần phải có sự rà soát quy hoạch thủy lợi cả nước để phục vụ vấn đề tái cơ cấu. Các địa phương cần chuẩn bị và phối hợp tốt với Bộ để phối hợp tốt các đề án đã được duyêt.

- Nghiên cứu các vấn đề lớn trong rà soát quy hoạch thủy lợi:

+ Tập trung nghiên cứu phát triển nuôi trồng thủy sản: đánh giá khả năng đáp ứng của các hệ thống thủy lợi hiện tại phục vụ mục đích phát triển nuôi trồng thủy sản.

+ Cần nghiên cứu các phương pháp tưới hiện đại áp dụng cho lúa: tưới tiết kiệm nước, giảm chi phí đầu tư nhưng cho năng suất cao.

+ Cần phải có biện pháp quản lý hạn và quản lý  lũ: xây dựng hệ thống cảnh báo dự báo sớm, biện pháp thích nghi và khắc phục,..

(Văn phòng Ban QLQHLV sông Hồng – Thái Bình)

 
CÁC TIN KHÁC
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 CỦA BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG HỒNG – THÁI BÌNH
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2009 TIỂU BAN QUẢN LÝ QUY HOẠCH LƯU VỰC SÔNG ĐÁY
  HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM, TRIỂN KHAI CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2009 CỦA TIỂU BAN QLQH LƯU VỰC SÔNG CẦU
  THAM LUẬN CỦA TỈNH HÀ TÂY TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH
  THAM LUẬN CỦA TỈNH THÁI BÌNH TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2007 CỦA BAN QLQHLV S.HỒNG - THÁI BÌNH

 

 
TIN VẮN
 

HyperLink
HyperLink
HyperLink

_ Tools
  Acrobat pdf
  Mapinfo pro


 
Văn phòng ban Quản lý Quy hoạch lưu vực sông Hồng-sông Thái Bình * Viện Quy hoạch Thuỷ Lợi
162A Trần Quang Khải, Hà nội, Việt Nam\Điện thoại: 84-4 8267020 Fax: 84-4 8252807 Email:iwrp.hanoi@hn.vnn.vn